Giáo án Đại số 8 - Tiết 56: Kiểm tra viết chương III

Câu 1 : (2 điểm) Cho phương trình ( m – 2 ) . x + 3 = 0 ( m là hằng số)

a) Với giá trị nào của m thì pt trên là pt bậc nhất một ẩn x?

b) Giải phương trình khi m = 5

Câu 2: (4,5 điểm) Giải các phương trình sau

a) b) 3x. (x – 2) – 5x + 10 = 0

c)

Câu 3: (3đ) Một học sinh đi từ nhà đến trường với vận tốc 15 km/h, rồi từ trường quay về nhà với vận tốc 20km/h. Biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 15 phút. Tính quãng đường từ Nhà đến trường của người đó ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 16/03/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 8 - Tiết 56: Kiểm tra viết chương III, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 56: KiÓm tra viÕt ch­¬ng iii Ngày soạn: 14/03/2018 A: Mục tiêu *Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức chương III của học sinh về dạng pt bậc nhất 1 ẩn, pt tích, pt có dấu giá trị tuyệt đối, pt chứa ẩn ở mẫu thức, giải bài toán bằng cách lập phương trình trong chương III. *Kĩ năng: Kiểm tra việc vận dụng các kiến thức đó vào giải các bài tập cụ thể. *Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình làm bài, tính toán chính xác, cẩn thận. Đồng thời thông qua kiểm tra để giáo viên và học sinh kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy và học trong các chương tiếp theo, từ đó có kế hoạch ôn tập lại kiến thức cũ B: Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV: Đề bài, đáp án biểu điểm HS: ôn tập kỹ kiến thức chuẩn bị kiểm tra C. Ma trận đề kiểm tra. Mức độ nhận thức Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Thấp Cao 1. PT bậc nhất một ẩn – Phương trình đưa được về dạng: ax + b =0 Nhận biết khi nào thì một pt là pt bậc nhất một ẩn. giải được pt Giải được pt đưa về dạng ax+b=0 Phối hợp được các phương pháp để giải pt quy về dang bậc nhất ax + b = 0 Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 1,0 điểm 10% 2 2,5 điểm 30% 1 0,5 điểm 5% 5 4,0 điểm 40% 2. Phương trình tích Đưa được pt về dạng tích và giải pt tích đó Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 1,5 điểm 15% 1 1,5 điểm 15% 3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải pt chứa ẩn ở mẫu Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 1,5 điểm 15% 1 1,5 điểm 15% 4. Giải bài toán bằng cách lập pt Vận dụng kiến thưc giải pt để giải được bài toán bằng cách lập pt Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 3,0 điểm 30% 1 3,0 điểm 30% Tổng 2 1,0 điểm 15% 2 2,5 điểm 30% 2 3,0 điểm 30% 2 3,5 điểm 25% 8 10 điểm 100% III. Đề bài: Câu 1 : (2 điểm) Cho phương trình ( m – 2 ) . x + 3 = 0 ( m là hằng số) Với giá trị nào của m thì pt trên là pt bậc nhất một ẩn x? Giải phương trình khi m = 5 Câu 2: (4,5 điểm) Giải các phương trình sau a) b) 3x. (x – 2) – 5x + 10 = 0 c) Câu 3: (3đ) Một học sinh đi từ nhà đến trường với vận tốc 15 km/h, rồi từ trường quay về nhà với vận tốc 20km/h. Biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 15 phút. Tính quãng đường từ Nhà đến trường của người đó ? Câu 4 : (0,5điểm) Giải phương trình sau: Các bạn click vào link: để download toàn bộ, file word cho các bạn chỉnh sửa thoải mái.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKiem tra chuong 3 Dai so 8_12539450.doc