Kinh nghiệm gấy hứng thú cho trẻ thông qua hoạt động góc

Qua một năm thực hiện đề tài tôi luôn không ngừng học hỏi phấn đấu, từ những gì vốn có của bản thân cùng tiếp thu kinh nghiệm, kiến thức của bạn bè đồng nghiệp. Cá nhân tôi đã được tập thể nhà trường nhìn nhận đầu tư để tôi giảng dạy tiết dạy mẫu và tổ chức giờ hoạt động góc, tôi đã hoàn thành tốt. Bên cạnh đó trong cuộc thi giáo viên giỏi cấp trường tôi đã đạt tiết dạy tốt.

Khi khảo sát chất lượng cuối năm trên trẻ đã có sự thay đổi rõ nét.

- Tỉ lệ trẻ tham gia vào giờ hoạt động góc đã tăng lên 100%.

- Tỉ lệ trẻ chơi tự do không thăm gia vào hoạt động góc đã giảm xuống mức 0%.

Điều đó nghĩa là tất cả trẻ đều thích thú tham gia hoạt động góc.Như vậy với việc tạo môi trường thân thiện thông qua hoạt động góc đã mang lại kết quả cao

 

doc21 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 28/02/2019 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh nghiệm gấy hứng thú cho trẻ thông qua hoạt động góc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[¬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY TRƯỜNG MẦM NON TT QUẤT LÂM BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên Đề Tài: “Kinh nghiệm gấy hứng thú cho trẻ thông qua hoạt động góc ” Tác giả: PHẠM THỊ HUỆ.. Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm no Chức vụ: Giáo viên Nơi công tác: Trường mầm non TT Quất Lâm Quất Lâm, ngày 20 tháng 3 năm 2018 ®Ò tµi: KINH NGHIỆM GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GÓC THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 1. Tên sáng kiến: KINH NGHIỆM GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GÓC 2. LÜnh vùc ¸p dông s¸ng kiÕn: Lĩnh vực phát triển kỹ năng xã hội 3. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 5/9/2017 đến ngày 26/5/2018 4. Tên tác giả: Họ và tên: Phạm Thị Huệ N¨m sinh: 24/09/1977 N¬i thưêng tró: TDP Lâm Sơn- TT QuÊt L©m- Giao Thñy- Nam §Þnh Tr×nh ®é chuyªn m«n: Đại học ph¹m mÇm non Chøc vô c«ng t¸c: Gi¸o viªn N¬i lµm viÖc: Trưêng Mầm Non TT Quất Lâm §Þa chØ liªn hÖ: Trưêng Mầm Non TT Quất Lâm §iÖn tho¹i: 5. §¬n vÞ ¸p dông s¸ng kiÕn: Tên đơn vị: Trưêng Mầm Non TT Quất Lâm §Þa chØ: TT Quất Lâm - Giao Thñy- Nam §Þnh §iÖn tho¹i: 03503747699 I. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN Đất nước chúng ta đang không ngừng lớn mạnh và phát triển.Trên mọi mặt của đời sống đã có sự thay đổi rõ nét .Cuộc sống của con người ngày càng văn minh hơn,hiện đại hơn.Để bắt nhịp cùng cuộc sống hiện đại đòi hỏi con người cần tư duy, năng động sáng tạo và linh hoạt. Hiện nay trên thực tế Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đầu tư đối với tất cả các lĩnh, nhằm tìn kiếm nhân tài phục vụ cho xã hội và đất nước. Nhưng câu hỏi lớn đó lại được đặt ra cho ngành giáo dục.Ngành giáo dục luôn giữ vai trò quan trọng đó là yếu tố quyết định tới sự thành bại của một xã hội.Ngày nay khi kinh tế phát triển việc đầu tư vào giáo dục đang được toàn xã hội quan tâm.Nhưng đầu tư như thế nào đó là một câu hỏi lớn đang đặt ra. Trong hệ thống giáo dục Quốc dân, thì cấp học mầm non mang một vị như nền móng ban đầu.Giáo dục mầm non mang vai trò và vị trí rất quan trọng nó quyết định tới sự phát triển toàn diện nhân cách nói chung và kết quả học tập mầm non nói riêng.Đặc biệt hơn là kết quả học tập lớp 1 phụ thuộc rất lớn vào tính tích cực nhận thức của trẻ lứa tuổi mầm non Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm thông qua các hoạt động góc có ý nghĩa quan trọng to lớn mang tính chất quyết định tới sự phát triển, là tiền đề cho sự hình thành nhân cách con người. Tại sao nói vậy ? Bởi vì: Thông qua hoạt động góc trẻ được “học mà chơi, chơi mà học”.trẻ được cùng nhau tổ chức chơi,phối hợp cùng nhau tạo ra sản phẩm,từ đó giúp trẻ có tính tự giác phát triển tư duy. Thông qua hoạt động góc “xã hội trẻ em ”được hình thành trẻ được hóa thân vào các vai mà trẻ được thấy trong đời sống hàng ngày. II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP Ngày nay khi kinh tế phát triển, trong xã hội đã xuất hiện nhiều tệ nạn, tiêu cực mà nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của trẻ. Vì vậy tạo môi trường thân thiện thông qua hoạt động góc chính là chúng ta đã tạo ra cho trẻ có suy nghĩ việc làm tốt đẹp hơn. Nhưng trên thực tế cho thấy việc tổ chức hoạt động góc chưa được thường xuyên. Đặc biệt là việc tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động góc chưa được đề cao và thiếu sự đầu tư. Mục đích của việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động góc giúp trẻ hình thành và phát triển tư duy, là phương tiện hình thành đạo đức cho trẻ. Trẻ được tự mình hoạt động, tự mình làm những công việc mà trẻ yêu thích, sẽ giúp trẻ tiếp nhận kiến thức một cách dễ dàng, khoa học và thiết thực nhất. Đồng thời còn rèn luyện kỹ năng vô cùng quan trọng đó là kỹ năng giao tiếp. Đơn giản là vì khi chơi trẻ tiếp xúc với nhau chủ yếu bằng ngôn ngữ từ đó đã hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp. Chúng ta đều biết trẻ lứa tuổi mẫu giáo rất ham học hỏi thích hoạt động với đồ vật, việc tạo môi trường thân thiện thông qua hoạt động góc sẽ đem lại kết quả giáo dục tốt nhất cho trẻ.Trẻ được học, được hoạt động trong môi trường thân thiện lành mạnh an toàn .Các đồ dùng đều gần gũi thân thiện với trẻ, từ đó sẽ phát triển một cách toàn diện cả về nhân cách và trí tuệ. Xuất phát từ lý do trên đã thúc đẩy tôi lựa chọn đề tài này 1. Thuận lợi - Về cơ sở vật chất dầy đủ các phòng học kiên cố, trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn sanh - xạch - đẹp, nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo dịa phương, các ban ngành đoàn thể Bản thân tôi luôn nhận được sự giúp đỡ từ ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là đồng chí hiệu phó phụ trách chuyên môn mẫu giáo. Tôi còn nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, sự ủng hộ động viên từ phụ huynh cũng như sự tham gia nhiệt tình của trẻ. 2. Khó khăn Năm học 2017 – 2018 tôi được phân công phụ trách nhóm lớp 4 – 5 tuổi của khu HỌA MI Trường Mầm Non TT Quất lâm, thực tế gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó khả năng tiếp thu, khả năng tập trung của trẻ còn rất hạn chế, nhận thức chưa được đồng đều, đồng thời tính chuyên cần chưa cao. Nên ban đầu tổ chức còn chưa đem lại kết quả cao. Đồ dùng, đồ chơi đẻ phục vụ cho trẻ hoạt động ở các góc chưa được đầy đủ thiếu phong phú đa dạng. Vì vậy khi trẻ tham gia tạo ra sản phẩm chưa được thẩm mỹ, dẫn đến việc trang trí các góc chưa được đẹp và khoa học ảnh hướng đến việc tổ chức cho trẻ. Bản thân là một giáo viên đã có tuổi việc tiếp cận công nghệ thông tin hạn chế, Số liệu điều tra trước khi thực hiện: - Số trẻ tham gia hoạt động góc đạt 55%, - Số trẻ chơi tự do đạt 45% Trước tỷ lệ trên tôi đã đưa ra những phương pháp phù hợp để thu hút số trẻ tham gia hoạt góc chiếm tỷ lệ và đạt kết quả cao. Đặc biệt xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động góc nhằm giúp trẻ phát triển và hoàn thiện tư duy cũng như nhân cách trẻ. Mô tả giải pháp trước khi có sáng kiến . Ngay từ đầu năm học, khi số liệu khảo sát cho thấy tỷ lệ tham gia hoạt động góc rất thấp, tôi đã xác định được rằng vai trò của giáo viên đối với trẻ là rất quan trọng. Tôi đã xây dựng kế hoạch năm học sao cho phù hợp với chương trình và khả năng tiếp thu của trẻ rồi lập ra kế hoạch tỏ chức hoạt động góc. Giờ đón trẻ, trả trẻ, giờ chơi tự do sẽ thường xuyên trao đổi trò chuyện cùng trẻ để tạo ra sự gần giũi thân thiện giữa cô và trẻ. Từ đố nắm bắt được tình hình cũng như hoàn cảnh gia đình của từng trẻ Không sử dụng những hình phạt mà thay vào đó sẽ dùng tình yêu, sự khoan dung đối với trẻ khi phạm lỗi. Bản thân tôi luôn tích cực tham gia đầy đủ các lớp học chuyên đề do phòng đào tạo, trường tổ chức để nắm bắt những đỏi mới nhằm áp dụng vào chương trình giảng dạy. Hưởng ứng phòng trào.“ Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm ”.Từ đó sẽ tạo ra cho trẻ một môi trường trường học thân thiện và tích cực. Tham dự và nghiên cứu sâu rộng về cách tổ chức tiết dạy có lồng ghép các hoạt động khác để gây hứng thú cho trẻ Chuẩn bị lớp học sạch sẽ, thoáng mát, các góc chơi được trang trí đẹp,đồ chơi trang trí đúng góc, những vật dụng có thể dẫn đến tai nạn cho trẻ như : Dao, kéo được cất cao cẩn thận. Ổ cắm điện cần bố trí gọn gàng kha học, bàn ghế để gọn gàng để tạo không gian thoáng rộng rãi cho trẻ hoạt động, quy định trẻ bỏ giác đúng nợi quy định. Đồ chơi phải đảm bảo không ảnh hưởng đến trẻ: Khi thu gòn phế liệu như : ống gội đầu, ống sữa, chai nước rửa bát, chai nước ngọt phảo được rửa sạch sẽ, sau mới đưa vào sử dụng. Lựa chọn tủ để trưng bày đồ chơi tránh lựa chọn tủ quá cao, tránh gây tai nạn cho trẻ. Giáo dục cho trẻ không leo trèo, sờ vào ổ cắm điện, dây điện đó là những nơi nguy hiểm. Môi trường học thân thiện an toàn sẽ giúp cho trẻ dễ hòa nhập, cùng nhau tổ chức trò chơi, cùng tạo ra sản phẩm. Thông qua hoạt động góc là hoạt động dễ tạo ra môi trường thận thiện. Cô và trẻ gần gũi, trẻ có thể nêu lên ý kiến của mình, lựa chọn góc chơi cho mình. Như vậy khi tạo ra được môi trường gần gũi với trẻ sẽ xóa đi khoảng cách giũa cô và trẻ tạo được sự gần gũi giao lưu tình cảm giữa cô và trẻ, giúp giáo viên hiểu được trẻ từ đó có cách giáo dục khác nhau đối với từng trẻ. 2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến Làm đồ dùng đồ chơi thân thiện với trẻ. Từ nguyên phế liệu không còn công dụng chúng ta sẽ tận dụng, sáng tạo ra những sản phẩm hữu ích thiết thực phục vụ cho hoạt động góc. Tôi đã tận dụng và tạo ra các sản phẩm như: + Vợt muỗi khi hỏng ta kết hợp cùng hồ dán, giấy màu tạo ra sản phẩm là một cây đàn ghi ta. + Vỏ chai nước ngọt kết hợp cùng giấy màu, xốp tạo ra sản phẩm là một lọ hoa rất đẹp. + Vỏ sữa chua cùng xốp màu sẽ tạo ra sản phẩm là những con vật ngộ nghĩnh. + Cành cây khô cùng xốp màu sẽ tạo ra sản phẩm là những cây hoa rực rỡ sống động. Và còn rất nhiều sản phẩm phục vụ cho từng góc chơi tạo nên giờ hoạt động góc rất phong phú. Như vậy bằng nguyên vật liệu gần gũi với trẻ ta đã tạo ra những sản phẩm rất thân thiện hữu ích đối với trẻ. Từ đó sẽ kích thích được tính tò mò thu hút trẻ tham gia vào các góc chơi 3.4. Xây dựng các góc mở cho trẻ hoạt động. Với trẻ góc mở là góc mới mà trẻ đang dần làm quen và hoạt động VD : Với góc toán số cô đã đính sẵn trên góc phần mở là trẻ sẽ gắn hình ảnh theo số lượng cô đã đính. Ở góc này ngoai phần cô trang trí cho góc, có một phần mở trống để trẻ tham gia hoạt động. Khi trẻ tham gia hoạt động ở góc này trẻ sẽ tạo ra sản phẩm của trẻ. Góc mở sẽ gồm có sản phẩm của cô và sản phẩm của trẻ, chủ yếu sẽ là sản phẩm của trẻ. Các vật liệu dùng để hoạt động góc đều là sản phẩm thân thiện với trẻ. Từ đó trên sự hướng dẫn của cô trẻ sẽ tạo ra sản phẩm. Như vậy việc xây dựng góc mở sẽ giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động, kích thích tư duy, sáng tạo từ đó sẽ phát triển trí tuệ cho trẻ. Trang trí các góc chơi thân thiện thẩm mỹ. Việc trang trí góc chơi sẽ góp phần tạo nên sự thành công tổ chức hoạt động. Mỗi chủ điểm bố trí góc chơi khác nhau sao cho phù hợp các góc sẽ thay đổi theo từng chủ điểm. Ở mỗi góc chơi sẽ được đặt giá để trưng bày đồ chơi giúp trẻ dễ dàng quan sát nhận biết góc chơi. Bố trí góc chơi cũng được sắp xếp khoa học: Góc thiên nhiên được bố trí ở gần lối ra vào, chậu hoa cây cảnh đặt ở hiện Khi lựa chọn tên các góc sao cho thân thện gần gũi và dễ hiểu với trẻ. Đưa nghệ thuật dân gian vào hoạt động góc nghệ thuật. Công nghệ thông tin ngày càng trở nên hữu ích đối với tất cả các lĩnh vực, giáo dục mầm non cũng đang được hưởng thành quả của công nghệ thông tin như: băng đĩa, giáo án điện tử, hình ảnh qua mạng ngày càng trở nên thông dụng. Cho trẻ làm quen tin học, làm quen máy tính là một điều rất cần thiết, trẻ được ngồi, được học được làm quen với động tác ban đầu, di chuột, xem hình ảnh. Từ đó việc xây dựng góc “ Bé biểu diễn nghệ thuật” đã được tôi tổ chức hoạt động. Trẻ rất thích thú, hay say tham gia, qua góc chơi này trẻ và co rất gần gũi, thân thiện trao đổi nên việc tạo ra môi trường học thân thiện thông qua hoạt động góc lại càng trở nên quan trọng. 3.7 Tạo môi trường học thân thiện cần sự kết hợp giữa sự kết hợp nhà trường, phụ huynh và các ban nghành đoàn thể của nhà trường địa phương. Để giáo dục trẻ cần có sự phối hợp đồng bộ gia đình nhà trường và xa hội chung tay góp sức. Ở trường trẻ được hoạt động trong môi trường thân thiện, khi ở gia đình luôn tạo ra một khong khí gia đình luôn đầm ấm hạnh phúc, tránh xung đột trước mặt trẻ. Các ban nghành đoàn thể địa phương xây dựng một môi trường xã hội trong lành vững mạnh đẩy lùi các tệ nạn, thường xuyên quan tâm đến trẻ nhỏ vào ngày lễ tết để tạo ra sự gần gũi thân thiện từ đó sẽ là động lực thúc đẩy có việc làm tố và phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Tuyên truyền với phụ huynh hiểu rõ vai trò của việc tạo môi trường thân thiện thông qua hoạt động góc, kêu gọi phụ huynh thu góm phế liệu đóng góp để làm đồ dùng phục vụ đầy đủ cho hoạt động, từ đó giúp hoạt động góc thêm sinh động, phong phú. Giao lưu cùng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn kêu gọi sự hỗ trợ về vật chất để mua sắm thêm trang thiết bị cho các hoạt động. Kết hợp cùng với chi hội phụ nữ Thái Thượng hàng tuần thu gom giác thải, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học sạch sẽ, đảm bảo môi trường xanh sạch an toàn thân thiện để cho trẻ học tập và hoạt động tốt hơn. III : HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN ĐEM LẠI. Qua một năm thực hiện đề tài tôi luôn không ngừng học hỏi phấn đấu, từ những gì vốn có của bản thân cùng tiếp thu kinh nghiệm, kiến thức của bạn bè đồng nghiệp. Cá nhân tôi đã được tập thể nhà trường nhìn nhận đầu tư để tôi giảng dạy tiết dạy mẫu và tổ chức giờ hoạt động góc, tôi đã hoàn thành tốt. Bên cạnh đó trong cuộc thi giáo viên giỏi cấp trường tôi đã đạt tiết dạy tốt. Khi khảo sát chất lượng cuối năm trên trẻ đã có sự thay đổi rõ nét. Tỉ lệ trẻ tham gia vào giờ hoạt động góc đã tăng lên 100%. Tỉ lệ trẻ chơi tự do không thăm gia vào hoạt động góc đã giảm xuống mức 0%. Điều đó nghĩa là tất cả trẻ đều thích thú tham gia hoạt động góc.Như vậy với việc tạo môi trường thân thiện thông qua hoạt động góc đã mang lại kết quả cao. 100% các cháu thích chơi hoạt động góc vui vẻ cùng cô Có thể nhận thấy rõ sự thay đổi trên trẻ qua năm thực hiện đề tài, việc tạo môi trường thân thiện thông qua hoạt động góc đã mang một ý nghĩa quan trọng trong việc giảng dạy, tổ chức hoạt động góc. Tôi đã có phương pháp mới, có nhiều sáng tạo và nâng cao nghệ thuận giảng dạy. thường xuyên giao lưu và nhân được tình cảm của trẻ đồng hời tạo được sự gần gũi thân thiện giữa cô và trẻ, giữa giáo viên với phụ huynh. Với cá nhân tôi thấy tạo moi trường học thông qua hoạt động góc áp dụng trong tổ chức sẽ mang lại kết quả cao cho trẻ, không những vậy việc tạo môi trường thân thiện còn sẽ được áp dụng thông qua nhiều giờ hoạt động khác đặc biệt là hoạt động chủ đích. Qua thực hiện đề tài tôi đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm như: Tìm rõ hơn về phong trào “ trường học thân thiện sinh tích cực”. từ đó tạo ra môi trường học thân thiện phục vụ cho việc giảng dạy đem lại kết quả cao. Lập kế hoạch hoạt động góc cho cả năm học hệ thống hồ sơ sổ sách : giáo án, sổ theo dõi nhóm lớp, sổ chất lượng, sổ họp, sổ nhật ký phải hoàn thành một cách khoa học, thường xuyên làm đồ dùng, đò chơi sáng tạo gần gũi, thân thiện với trẻ.Tạo ra môi trường học an toàn, than thiện xây dựng nhiều góc mở để trẻ phát huy được tính sáng tạo giữ vững mỗi quan hệ giữa nhà trường – phụ huynh – xã hội. IV. CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM BẢN QUYỀN Trong quá trình thực hiện tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm khi tổ chức cho trẻ chơi hoạt động góc để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Tôi cam đoan không sao chép của ai hoặc vi phạm bản quyền tác giả nào, rất mong được sự đóng góp ý kiến của ban giám khảo và bạn bè đồng nghiệp, để tôi có nhiều kinh nghiệm tốt hơn trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ những năm tiếp theo. CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG TÁC GIẢ VIẾT SÁNG KIẾN SÁNG KIẾN ......................................................... .. Phạm Thị Huệ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Giao Thủy - Hội đồng khoa học nghành giáo dục và đào tạo Huyện Giao Thủy. Tôi: Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến 1 Phạm Thị Huệ 1969 Trường MN TT Quất Lâm Giáo viên ĐHSPMN 95- 100% - Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “KINH NGHIỆM GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GÓC . ” - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực phát triển kỹ năng sống - Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu : 5/9/2017 - 2018 - Mô tả bản chất của sáng kiến: Ngày nay khi kinh tế phát triển, trong xã hội đã xuất hiện nhiều tệ nạn, tiêu cực mà nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của trẻ. Vì vậy tạo môi trường thân thiện thông qua hoạt động góc chính là chúng ta đã tạo ra cho trẻ có suy nghĩ việc làm tốt đẹp hơn. Nhưng trên thực tế cho thấy việc tổ chức hoạt động góc chưa được thường xuyên. Đặc biệt là việc tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động góc chưa được đề cao và thiếu sự đầu tư. Mục đích của việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động góc giúp trẻ hình thành và phát triển tư duy, là phương tiện hình thành đạo đức cho trẻ. Chúng ta đều biết trẻ lứa tuổi mẫu giáo rất ham học hỏi thích hoạt động với đồ vật, việc tạo môi trường thân thiện thông qua hoạt động góc sẽ đem lại kết quả giáo dục tốt nhất cho trẻ.Trẻ được học, được hoạt động trong môi trường thân thiện lành mạnh an toàn .Các đồ dùng đều gần gũi thân thiện với trẻ, từ đó sẽ phát triển một cách toàn diện cả về nhân cách và trí tuệ. Xuất phát từ lý do trên đã thúc đẩy tôi lựa chọn đề tài này TÓM TẮT CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN: 2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến Làm đồ dùng đồ chơi thân thiện với trẻ. Từ nguyên phế liệu không còn công dụng chúng ta sẽ tận dụng, sáng tạo ra những sản phẩm hữu ích thiết thực phục vụ cho hoạt động góc. 3.4. Xây dựng các góc mở cho trẻ hoạt động. Với trẻ góc mở là góc mới mà trẻ đang dần làm quen và hoạt động VD : Với góc toán số cô đã đính sẵn trên góc phần mở là trẻ sẽ gắn hình ảnh theo số lượng cô đã đính Như vậy việc xây dựng góc mở sẽ giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động, kích thích tư duy, sáng tạo từ đó sẽ phát triển trí tuệ cho trẻ. Trang trí các góc chơi thân thiện thẩm mỹ. Việc trang trí góc chơi sẽ góp phần tạo nên sự thành công tổ chức hoạt động. Mỗi chủ điểm bố trí góc chơi khác nhau sao cho phù hợp các góc sẽ thay đổi theo từng chủ điểm. Ở mỗi góc chơi sẽ được đặt giá để trưng bày đồ chơi giúp trẻ dễ dàng quan sát nhận biết góc chơi. Bố trí góc chơi cũng được sắp xếp khoa học: Góc thiên nhiên được bố trí ở gần lối ra vào, chậu hoa cây cảnh đặt ở hiện Khi lựa chọn tên các góc sao cho thân thện gần gũi và dễ hiểu với trẻ. Đưa nghệ thuật dân gian vào hoạt động góc nghệ thuật. Công nghệ thuật vào hoạt đông góc ngày càng trở nên hữu ích đối với tất cả các lĩnh vực, giáo dục mầm non cũng đang được hưởng thành quả của công nghệ thông tin như: băng đĩa, giáo án điện tử, hình ảnh qua mạng ngày càng trở nên thông dụng. 3.7 Tạo môi trường học thân thiện cần sự kết hợp giữa sự kết hợp nhà trường, phụ huynh và các ban nghành đoàn thể của nhà trường địa phương. * Hiệu quả, lợi ích thu được từ áp dụng các giải pháp: * Đối với cô giáo : Trong thời gian áp dụng các hình thức trên, tôi thấy mình đã giảm bớt được nhiều thời gian để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho tiết học vì đã có các bậc phụ huynh giúp đỡ sau mỗi chủ đề nên tôi có thêm thời gian để trao đổi với đồng nghiệp, tìm hiểu tham khảo tư liệu sách báo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. * Đối với trẻ : Từ những kinh nghiệm trên khi áp dụng vào tình hình thực tế của lớp tôi thì tôi thấy trẻ đã hứng thú hơn khi tham gia vào hoạt góc như sau: * Hạn chế các giải pháp đã và đang áp dụng. - Bản thân tôi trong quá trình làm đồ dùng đồ chơi cũng còn gặp rất nhiều khó khăn về sưu tầm nguyên vật liệu và một số nguyên liệu phải mua và làm đồ dùng tự tạo còn hạn chế về thời gian ... - Phụ huynh lúc đầu chưa hiểu và ủng hộ góp nguyên vật liệu khi cô giáo tuyên truyền đến các chủ đề mới. * Giải pháp khắc phục hạn chế. - Xây dựng kế hoạch ngay đầu mục tiêu của chủ đề về các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực phát triển kỹ năng sống nói riêng. - Thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp có kinh nghiệm nâu năm của trường và trường bạn về cách tổ chức Cho trẻ trẻ 4- 5 tuổi thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với hoạt động góc - Trao đổi và tuyên truyền tới các bậc phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của trẻ 4-5 tuổi khi đến trường, lớp làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong trường, lớp Tôi xin cam đoan mọi thông tin trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quất Lâm, ngày 20 tháng 3 năm 2018 Người nộp đơn (ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thị Huệ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSang kien kinh nghiem_12491823.doc
Tài liệu liên quan