Luận án Đặc điểm địa chất, thạch học, kháng vật, thạch địa hóa granitoid khối Tân Lập, Hàm Tân và khoáng hóa liên quan

(Bản scan)

Mục lục

Phần A: Những vấn đề chung

Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế nhân văn

Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất

Chương 3: Địa tầng

Chương 4: Các thành tạo magma xâm nhập

Chương 5: Kiến tạo

Chương 6: Kháng sản

Phần 2: Chuyên đề

Chương 7: Đặc điểm địa chất granitoid khối Tân Lập, Hàm Tân

Chương 8: Đặc điểm thạch học, khoáng vật

Chương 9: Đặc điểm thạch địa hóa và nguồn gốc thành tạo

Chương 10: Khoáng hóa liên quan

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 19/12/2013 | Lượt xem: 1357 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Đặc điểm địa chất, thạch học, kháng vật, thạch địa hóa granitoid khối Tân Lập, Hàm Tân và khoáng hóa liên quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf3.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF
 • pdf16.PDF
Tài liệu liên quan