Luận văn Các giải pháp chủ yếu để góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tại công ty điện cơ Thống Nhất

Mục lục

Lời mở đầu

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

I, Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

II, Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu đối với doanh nghiệp

III, Phương hướng, biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu của doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty điện cơ Thống Nhất

I, Một số nét khái quát tình hình hoạt động của công ty

II, Thực trạng tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty điện cơ Thống Nhất

Chương 3: Một số biện pháp chủ yếu góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty điện cơ Thống Nhất

I, Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

II, Một số biện pháp chủ yếu góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty điện cơ Thống Nhất

Kết luận

pdf85 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 1211 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Các giải pháp chủ yếu để góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tại công ty điện cơ Thống Nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKế toán tiêu thụ sản phẩm và doanh thụ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.pdf
Tài liệu liên quan