Luận văn Một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại nhà máy Diêm Thống Nhất

 

 

52

 

 

MỤC LỤC Trang

Lời nói đầu 1

 

Phần 1. ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM YẾU TỐ SỐNG 3

CÒN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

I. Thị trường và tiêu thụ sản phẩm. 3

1. Quan niệm về thị trường

2. Bản chất của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 4

3. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 6

II. Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm. 7

1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường 7

2. Xây dưng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 8

3. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 10

a. Tổ chức kênh phân phối 10

b. Xác định giá 13

c. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 14

d. Các hoạt động hỗ trợ 15

- Khuyến mại

- Quảng cáo

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm. 16

1. Các nhân tố ngoài doanh nghiệp 16

2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 17

3. Sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong 18

các doanh nghiệp hiện nay.

Phần2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM 20

Ở HỢP TÁC XÃ

I. Quá trình hình thành và phát triển 20

1. Vị trí địa lý và cơ sở vật chất của Hồng hà 20

2. Quá trình hình thành và phát triển của tổ hợp tác 21

II. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật có ảnh hưởng đến 21

tiêu thụ sản phẩm

1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý 21

2. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường 23

3. Đặc điểm về máy móc thiết bị 26

4. Đặc điểm về nguyên vật liệu và nguồn cung ứng 27

5. Đặc điểm về lao động và quản lý lao động 30

6. Đặc điểm về của công ty 31

III. Đánh giá thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm 33

của hợp tác xã trong giai đoạn gần đây.

1. Tình hình tiêu thụ so với kế hoạch sản xuất 33

2. Tình hình tiêu thụ qua các năm và trên các thị 33

trường khác nhau

IV. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã. 35

1. Kênh phân phối 35

2. Tổ chức bán hàng 36

3. Khuyến mại quảng cáo 37

4. Chính sách giá và ảnh hưởng của nó đến tiêu thụ 37

sản phẩm

V. Những ưu nhược điểm trong tiêu thụ sản phẩm 42

của hợp tác xã.

1. Những ưu điểm. 42

2. Những tồn tại trong công tác tiêu thụ sản phẩm. 42

3. Nguyên nhân. 43

Phần 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ 45

SẢN PHẨM TRONG THỜI GIAN TỚI.

I. Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 45

II. Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà 47

nước trực thuộc.

Kết luận 49

Tài liệu tham khảo 50

 

 

doc52 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1110 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại nhà máy Diêm Thống Nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh tốc độ Tiêu thụ sản phẩm tại nhà máy Diêm Thống Nhất.DOC
Tài liệu liên quan