Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng đầu tư và phát triển Nghệ An

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán cho vay tại ngân hàng thương mại 2

1.1. Ngân hàng thương mại và các phương thức cho vay. 2

1.1.1. Khái niệm về NHTM 2

1.1.2. Tín dụng Ngân hàng và các phương thức cho vay. 3

1.2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay. 4

1.2.1. Khái niệm về kế toán cho vay. 4

1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay 5

1.3. Các chứng từ, tài khoản và quy trình kế toán cho vay. 5

1.3.1. Các loại chứng từ kế toán cho vay. 5

1.3.2. Các TK sử dụng 6

1.3.3. Quy trình kế toán cho vay 8

1.3.3.1.Kế toán phát tiền vay(giải ngân) cho khách hàng. 8

1.3.3.2. Kế toán giai đoạn thu nợ. 8

1.3.3.3. Kế toán chuyển nợ quá hạn 9

1.3.3.4. Kế toán thu lãi cho vay 10

Chương 2: Thực trạng kế toán cho vay tại chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An 12

2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của NHĐT&PT nghệ an 12

2.1.1 Sự hình thành và phát triển của chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An. 12

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An: 13

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Nghệ An. 15

2.2.1. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh 15

2.2.2. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn 16

2.2.3 Một số hoạt động khác. 20

2.3 Thực trạng công tác kế toán cho vay tại Chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An 21

2.3.1. Thủ tục lưu giữ và quản lý hồ sơ trong kế toán cho vay 21

2.3.2. Quy trình hạch toán kế toán 22

2.3.2.1. Kế toán giai đoạn giải ngân. 22

2.3.2.2. Kế toán giai đoạn thu nợ 23

2.3.2.3. Kế toán giai đoạn thu lãi. 23

2.3.2.4. Kế toán giai đoạn gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn. 24

Chương 3: Mốt số giảI pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An 26

3.1 Đánh giá kết quả thực hiện kế toán cho vay tại NHĐT&PT Nghệ An 26

3.1.1 Những kết quả đạt được 26

3.1.2 Những tồn tại 26

3.1.3 Nguyên nhân 27

3.2 Phương hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian tới 28

3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An 30

3.3.1 Về phương thức cho vay. 30

3.3.2 Về chính sách lãi suất. 30

3.3.3 Về chính sách tín dụng 31

3.3.4 Về hoạt động thu lãi đối với từng món vay. 31

3.3.5 Về hạch toán và thu nợ quá hạn 32

3.3.6 Đẩy mạnh công tác tiếp thị một cách thiết thực 33

3.3.7 Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ 34

3.3.8 Áp dụng công nghệ tin học trong Ngân hàng 35

3.4 Một số kiến nghị 35

3.4.1 Kiến nghị đối với nhà nước 35

3.4.2 Kiến nghị đối với NHNN 36

3.4.3 Kiến nghị đối với NHĐT&PT Việt Nam 36

Kết luận 38

Tài liệu tham khảo

doc42 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng đầu tư và phát triển Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng NHĐT&PT (BIDV) Nghệ An.DOC
Tài liệu liên quan