Luận văn Quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa học tập của sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

(Bản scan)

Quản lí các sản phẩm, kết quả do nhà giáo và sv làm ra và quản lí hoạt động đánh giá theo hướng TCH có những đặc điểm sau cần lưu ý:

-Quản lí không có nghía là giữ cho kĩ, cho chặt, mà ngược lại phải làm cho giá trị cùa những sàn phẩm đó được quàng bá rộng rãi trong và ngoài trường, tiến tới xây dựng hoặc cùng cố thương hiệu. Điều đó động viên tiềm năng sáng tạo rất mạnh và tác động tới tính tích cực của mọi người.

-Làm cho đánh giá không chỉ mang tính chất xác nhận lạnh lùng, mà chù yếu có tác dụng động viên và tạo ra những phán hồi có ý nghía tích cực đối với người dạy và người học. Phán hồi tích cực luôn mang lại hiệu quá tích cực, tức là làm cho người ta phấn chấn, cảm kích nếu được tán dương, ân hận, hối lồi nếu được nhắc nhò khuyên răn.

 

 

pdf75 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa học tập của sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfquan_ly_day_hoc_theo_huong_tich_cuc_2102_1948031.pdf
Tài liệu liên quan