Luận văn Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 20 Tổng cục hậu cần - Bộ Quốc phòng

Chi phí sản xuất của công ty 20 đã là toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên giá thành sản phẩm của ngành may và dệt.

Là một doanh nghiệp nhà nước, công ty 20 đã thực hiện chế độ hạch toán kinh tế từ nhiều năm nay. Việc tổ chức công tác kế toán rất được coi trọng trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh chế độ của nhà nước và có sự vận dụng phù hợp với đặc điểm của công ty.

Từ ngày 01/01/1996, công ty áp dụng hạch toán theo chế độ kế toán mới của nhà nước ban hành. Theo chế độ này, kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty sử dụng những tài khoản sau:

- Tài khoản 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm giá trị nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ được xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm.

- Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản tiền lương chính, phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lương và BHXH trả cho công nhân sản xuất của các xí nghiệp.

 

doc79 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1006 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 20 Tổng cục hậu cần - Bộ Quốc phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 20- TCHC- Bộ Quốc Phòng.Doc
Tài liệu liên quan