Ma trận đề kiểm tra lý 10

Câu 21: X là một kim loại hoá trị hai. Hoà tan hoàn toàn 6,082 g X vào HCl dư thu được 5,6 lit H2 (đktc).

a.Tìm KLNT và tên nguyên tố X.

b. X có ba đồng vị. Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75. Số khối của đồng vị thứ nhì bằng trung bình cộng số khối của hai đồng vị kia. Đồng vị thứ nhất có số p bằng số e. Đồng vị thứ ba chiếm 11,4% số nguyên tử và có số n nhiều hơn đồng vị thứ hai là một đơn vị

* Tìm số khối và só n của mỗi loại đồng vị

* Tìm % về số nguyên tử của hai đồng vị còn lại

Khi có 50 nguyên tử của đồng vị thứ hai thì có bao nhiêu nguyên tử của các đồng vị còn lại

Câu 22: Cho m gam kim loại X tác dụng vừa đủ với 7,81 gam khí clo thu được 14,05943 gam muối clorua với hiệu suất 95%. Kim loại X có hai đồng vị A và B có đặc điểm:

-Tổng số phần tử trong hai nguyên tử bằng 186.

-Hiệu số hạt không mang điện của A và B bằng 2.

-Một hỗn hợp có 3600 nguyên tử A và B. Nếu ta thêm vào hỗn hợp này 400 nguyên tử A thì hàm lượng % của nguyên tử B trong hỗn hợp ít hơn trong hỗn hợp ban đầu là 7,3%.

a. Xác định khối lượng m và khối lượng nguyên tử của kim loại X.

b. Xác định số khối của A, B và số p.

c. Xác định số nguyên tử A có trong khối lượng muối nói trên.

 

doc12 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 2266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra lý 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoá 10 - Ma trận đề kiểm tra 45 phút- lần 1 ( nâng cao).doc
Tài liệu liên quan