Mẫu: Đơn xin gia nhập hội cựu giáo chức

Tôi tên là: . Nam (nữ):

Sinh ngày, tháng, năm: .

Quê quán: .

Hiện ở tại: . . .

Số điện thoại liên hệ (nhà, di động): .

Trước đây tôi công tác tại: .

Nghề nghiệp hiện nay: . .

Trình độ chính trị: .

Trình độ chuyên môn: . .

Đã tham gia Đảng, Hội đoàn thể: . .

 Tôi viết đơn này tự nguyện gia nhập vào Hội Cựu giáo chức Lung Niêm. Tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo Điều lệ Hội quy định.

 

docx1 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 3309 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu: Đơn xin gia nhập hội cựu giáo chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI CỰU GIÁO CHỨC Kính gửi: Ban Chấp Hành Hội Cựu giáo chức Lũng Niêm; Đồng kính gửi các cấp có thẩm quyền. Tôi tên là: .Nam (nữ): Sinh ngày, tháng, năm: ... Quê quán:... Hiện ở tại:... Số điện thoại liên hệ (nhà, di động):. Trước đây tôi công tác tại:. Nghề nghiệp hiện nay:... Trình độ chính trị:.. Trình độ chuyên môn:... Đã tham gia Đảng, Hội đoàn thể:..             Tôi viết đơn này tự nguyện gia nhập vào Hội Cựu giáo chức Lung Niêm. Tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo Điều lệ Hội quy định.                                                                               Người viết đơn                                                                            (ký và ghi họ tên)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxDON_12439390.docx
Tài liệu liên quan