Mẫu giáo án

I. Mục tiêu

1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ

.

.

2. Đinh hướng phát triển năng lực

Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống .

.

.

3. Phương pháp kỹ thuật dạy học

.

.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

.

.

III. Chuỗi các hoạt động học

A. Hoạt động khởi động

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu giáo án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài dạy Tiết trong chương trình - (bài số, mục) - Tên bài dạy (Ghi theo phân phối chương trình môn học-Tiết chương trình) Ngày soạn :........................................... Ngày dạy Tiết Lớp Ghi chú I. Mục tiêu 1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 2. Đinh hướng phát triển năng lực Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 3. Phương pháp kỹ thuật dạy học ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... III. Chuỗi các hoạt động học A. Hoạt động khởi động ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... B. Hoạt động hình thành kiến thức NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: ( nội dung 1) Hoạt động 2 (nội dung 2) Hoạt động C. Hoạt động luyện tập ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... D. Hoạt động vận dụng ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... E. Hoạt động tìm tòi mở rộng ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... IV. Rút kinh nghiệm của GV (GV tự rút kinh nghiệm qua giảng dạy tại các lớp để bổ sung cho giờ dạy sau và năm học sau). Chú ý :- Kiểm tra bài cũ (có thể kiểm tra đầu giờ hoặc lồng trong các hoạt động). - Hoạt động hình thành kiến thức soạn có thể 1 cột, 2 cột, 3 cột, 5 cột nhưng thể hiện được phương pháp dạy học tích cực. - Hoạt động luyện tập và Hoạt động vận dụng có thể đưa vào một bước (Hoạt động luyện tập - vận dụng. - Hoạt động tìm tòi mở rộng: hướng dẫn học sinh học ở nhà, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn. - Chú ý giờ dạy dành thời gian hợp lý cho hoạt động luện tập và vận dụng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12416897.doc