Mẫu Sổ đăng kí kế hoạch giảng dạy cá nhân

1 Chào cờ Hoạt động tập thể

2 Tập đọc Phần thưởng.

3 Tập đọc Phần thưởng.

4 Toán Luyện tập

 

1 Tập đọc Làm việc thật là vui.

2 Toán Số bị trừ- Số bị trừ.- Hiệu.

3 Đạo đức Học tập, sinh hoạt đúng giờ (Tiết 2)

4 Chính tả Tập chép : Phần thưởng.

 

1 K.chuyện Đ/C Duyến dạy

2 Toán Đ/C Duyến dạy

3 T.C Đ/C Duyến dạy

4 Âm nhạc Đ/C Duyến dạy

 

doc74 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 758 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mẫu Sổ đăng kí kế hoạch giảng dạy cá nhân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n ủi. BN- BP. 2 Toán Luyện tập BN- BP 3 Chính tả Nghe-viết: Cây xoài của ông em BP- BN 4 Sinh hoạt Kiểm điểm chung các nền nếp. Sổ theo dõi KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 11 ( Từ ngày 4 /11/ 2013 đến ngày 8 /11 / 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Toán Luyện tập Không làm câu b bài tập 3 Không làm câu b bài tập 3 (HS đại trà) BN 2 KC Bà cháu Tranh SGK 3 TV tăng Luyện đọc bài: - Đi chợ SGK-Vở ÔL- KT - Cố Ghép 3 1 TV tăng Phân biệt s/x. Luyện viết bài: Cố Ghép BP- BN 2 T. tăng Ôn bảng 12 trừ đi một số: 12 - 8 BP- BN 3 Âm nhạc Đ/C Hoa dạy 4 1 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 2 T.Công Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Lưu dạy 5 1 LVCĐ Luyện viết bài 10. VLV- chữ mẫu 2 ÂN tăng Ôn tập bài hát: Sao vui của em. DC gõ 3 Đ đức tg Thực hành kĩ năng giữa kì I. Câu hỏi 6 1 T.Việt tăng Ôn Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà- Chia buồn, an ủi. BP- BN 2 Toán tăng Ôn đặt tính tính dạng: 32- 8; 52 – 28. BP- BN 3 TC Tăng Làm đồ chơi mà em đã học. Một số đồ chơi Ban giám hiệu duyệt, ngày 1 tháng 11 năm 2013 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 12 ( Từ ngày 11 / 11/ 2013 đến ngày 15 /11 / 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể. 2 Tập đọc Sự tích cây vú sữa. BN- BP. 3 Tập đọc Sự tích cây vú sữa. BN- BP. 4 Toán Tìm số bị trừ BN- BP. 3 1 Tập đọc Mẹ. BN- BP. 2 Toán 13 trừ đi một số: 13 - 5 BN- BP. 3 T. Anh Đ/C Oanh dạy. 4 Chính tả Nghe-viết: Sự tích cây vú sữa BN- BP. 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy. 2 TNXH Đ/C Duyên dạy. 3 T. Anh Đ/C Oanh dạy. 4 T. Dục Đ/C Linh dạy. 5 1 LTVC Từ ngữ về tình cảm.Dấu phẩy. BN- BP. 2 Toán 53 - 15 QT, BN- BP 3 Chính tả Tập chép: Mẹ. BP- BN 4 Kể chuyện Sự tích cây vú sữa. Tranh SGK 6 1 2 HĐGDNGLL 3 4 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 12 ( Từ ngày 11 / 11/ 2013 đến ngày 15 /11 / 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tập viết Chữ hoa: K Chữ mẫu 2 TV. Tăng LVCĐ: Luyện viết bài 11. Chữ mẫu 3 Thể dục Đ/C Linh dạy 3 1 TV. Tăng Ôn chữ hoa I, K. ( VTV) VTV- chữ mẫu 2 T. tăng Ôn Tìm số bị trừ. Ôn 13 trù đi một số. BP- BN 3 ÂN Đ/C Hoa dạy. 4 1 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 2 T.Công Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Lưu dạy 5 1 LVCĐ Luyện viết bài 12. VLV- chữ mẫu 2 T. tăng Khảo sát chất lượng tháng Đề kiểm tra 3 TV. Tăng Khảo sát chất lượng tháng Đề kiểm tra 6 1 TLV Kể về người thân. - Không dạy bài Gọi điện - Thay bằng bài : Kể về người thân. BN- BP. 2 Toán Luyện tập BN- BP 3 Sinh hoạt Sao Tìm hiểu lịch sử địa phương. Tài liệu Ban giám hiệu duyệt, ngày 8 tháng 11 năm 2013 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 13 ( Từ ngày 18 / 11/ 2013 đến ngày 22 /11 / 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể. 2 Tập đọc Bông hoa Niềm Vui. BN- BP. 3 Tập đọc Bông hoa Niềm Vui. BN- BP. 4 Toán 14 trừ đi một số BN- BP. 3 1 Tập đọc Quà của bố. BN- BP. 2 Toán 34 - 8 Không làm câu b bài tập 4. Không làm câu b BT 4(HS đại trà) Que tính- BN- BP. 3 T. Anh Đ/C Oanh dạy. 4 Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui BN- BP. 4 1 2 Nghỉ 20/11 3 4 5 1 LTVC Từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? BN- BP. 2 Toán Luyện tập BN- BP 3 Thủ công Gấp, cắt, dán hình tròn ( tiết 1) Hình mẫu 4 Tập viết Chữ hoa: L Chữ mẫu 6 1 TLV Kể về gia đình. BN- BP. 2 Toán 15, 16, 17, 18 trừ đi một số BN- BP. 3 Thể dục Đ/C Linh dạy. 4 Chính tả Nghe-viết: Quà của bố. BP- BN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 13 ( Từ ngày 18/11/ 2013 đến ngày 22 / 11/ 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tiếng Anh Đ/C Oanh dạy 2 Đạo đức Quan tâm, giúp đỡ bạn.( tiết 2) VBT- tranh ảnh. 3 Thể dục Đ/C Linh dạy VBTĐĐ 3 1 Toán 54- 18 BP- BN 2 Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui. Tranh SGK 3 ÂN Đ/C Hoa dạy. 4 1 2 Nghỉ 20/11 3 5 1 LVCĐ Luyện viết bài 13 VLV- chữ mẫu 2 Đ đức tăng Giữ sạch môi trường xunh quanh nhà ở. Máy đèn chiếu 3 HĐGDNGLL THKNS: Bài 1: Câu hỏi thông minh. STHKNS 6 1 Mĩ Thuật Đ/C Lưu dạy 2 TV tăng Ôn câu kiểu: Ai làm gì? Ôn kể về gia đình BP- BN 3 Sinh hoạt 1. Kiểm điểm chung các nền nếp. Sổ theo dõi 2. THKNS bài 2: Người khách lịch sự. STHKNS Ban giám hiệu duyệt, ngày 15 tháng 11 năm 2013 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 14 ( Từ ngày 25/11/ 2013 đến ngày 29 / 11/ 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể. 2 Tập đọc Câu chuyện bó đũa. BN- BP. 3 Tập đọc Câu chuyện bó đũa. BN- BP. 4 Toán 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 - 9 BN- BP. 3 1 Tập đọc Nhắn tin BN- BP. 2 Toán 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 - 29 BN- BP. 3 T. Anh Đ/C Oanh dạy 4 Chính tả Nghe viết: Câu chuyện bó đũa. BN- BP 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy. 2 TNXH Đ/C Duyên dạy. 3 T. Anh Đ/C Oanh dạy. 4 T. Dục Đ/C Linh dạy. 5 1 LTVC Từ ngữ về tình cảm gia đình.Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi? BN- BP. 2 Toán Bảng trừ BN- BP 3 MT tăng Ôn vẽ tranh: Phong cảnh trường em. Tranh 4 Tập viết Chữ hoa: M Chữ mẫu 6 1 TLV Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin. BN- BP. 2 Toán Luyện tập BN- BP. 3 Chính tả Tập chép: Tiếng võng kêu. BP- BN 4 Sinh hoạt Kiểm điểm chung các nền nếp. Theo dõi KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 14 ( Từ ngày 25 /11/ 2013 đến ngày 29 /11 / 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 KC Câu chuyện bó đũa. - SGK 2 TV tăng Luyện đọc bài: - Tiếng võng kêu - SGK - Hai anh em - Vở ôn luyện 3 Thể dục Đ/C Linh dạy 3 1 TV tăng Ôn chữ hoa L Chữ mẫu- VTV 2 T. tăng Ôn dạng 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9 BN 3 Âm nhạc Đ/C Hoa dạy 4 1 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 2 T.Công Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Lưu dạy 5 1 LVCĐ Luyện viết bài 14 VLV- chữ mẫu 2 ÂN tăng Ôn tập các bài hát đã học. Dụng cụ gõ đệm 3 Đ đức tg Thực hành KN: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Các mẩu chuyện 6 1 T. tăng Ôn bảng trừ- Giải toán BN 2 TV tăng Ôn câu kiểu Ai làm gì?...- Viết nhắn tin. BN 3 TC Tăng Làm đồ chơi mà em thích. Mẫu đồ chơi Ban giám hiệu duyệt, ngày 22 tháng 11 năm 2013 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 15 ( Từ ngày 2 / 12/ 2013 đến ngày 6 /12 / 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể. 2 Tập đọc Hai anh em. BN- BP. 3 Tập đọc Hai anh em. BN- BP. 4 Toán 100 trừ đi một số. BN 3 1 Tập đọc Bé Hoa. BN- BP. 2 Toán Tìm số trừ BN- BP. 3 T. Anh Đ/C Oanh dạy 4 Chính tả Tập chép: Hai anh em. BN- BP. 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy. 2 TNXH Đ/C Duyên dạy. 3 T. Anh Đ/C Oanh dạy. 4 T. Dục Đ/C Linh dạy. 5 1 LTVC Từ chỉ đặc điểm.Câu kiểu Ai thế nào? BN- BP. 2 Toán Luyện tập BN- BP 3 Chính tả Nghe-viết: Bé Hoa. BN- BP 4 Kể chuyện Hai anh em. BN 6 1 1 2 2 HĐGDNGLL 3 3 Tìm hiểu tiết kiệm điện năng 4 4 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 15 ( Từ ngày 2 / 12/ 2013 đến ngày 6 /12 / 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tập viết Chữ hoa: N Chữ mẫu 2 TV. Tăng Luyện đọc bài: - Bán chó. - Ba anh em. Vở ôn luyện 3 Thể dục Đ/C Linh dạy. 3 1 TV. Tăng Phân biệt s/x. Luyện viết bài: Ba anh em Vở ôn luyện 2 T. tăng Ôn 100 trừ đi một số. Tìm số trừ. BP- BN 3 ÂN Đ/C Hoa dạy. 4 1 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 2 T.Công Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Lưu dạy 5 1 LVCĐ Luyện viết bài 15. VLV- chữ mẫu 2 T. tăng Ôn về phép cộng, phép trừ- Giải toán. Câu hỏi 3 HĐGDNGLL THKNS: Bài 3 STHKNS 6 1 TLV Chia vui. Kể về anh chị em. BP- BN 2 Toán Luyện tập chung BP- BN 3 Sinh hoạt - Phần 1:Kiểm điểm chung các nền nếp. Sổ theo dõi - Phần 2: TH KNS: Bài 4 STHKNS Ban giám hiệu duyệt, ngày 29 tháng 11 năm 2013 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 16 ( Từ ngày 9 / 12/ 2013 đến ngày 13 /12 / 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể. 2 Tập đọc Con chó nhà hàng xóm. BN- BP. 3 Tập đọc Con chó nhà hàng xóm. BN- BP. 4 Toán Ngày, giờ. Đồng hồ 3 1 Thể dục Đ/C Linh dạy. 2 Tập đọc Thời gian biểu. BN- BP. 3 Toán Thực hành xem đồng hồ Đồng hồ - BN. 4 Chính tả Tập chép: Con chó nhà hàng xóm. BN- BP. 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy 2 TNXH Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Khanh dạy 4 T. công Đ/C Duyên dạy 5 1 LTVC Từ chỉ tính chất.Câu kiểu Ai thế nào? Từ ngữ về vật nuôi. BN- BP. 2 Âm nhạc Đ/C Hoa dạy 3 Toán TH xem lịch Lịch - BN- BP 4 Chính tả Nghe-viết: Trâu ơi! BP- BN 6 1 TLV Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu. BN- BP. 2 Toán Luyện tập chung BN- BP 3 T. Anh Đ/C Hương dạy. 4 Sinh hoạt Kiểm điểm nền nếp Sao. Theo dõi KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 16 ( Từ ngày 9 / 12/ 2013 đến ngày 13 /12 / 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tập viết Chữ hoa: O Chữ mẫu 2 KC Con chó nhà hàng xóm. SGK 3 T. tăng Ôn tìm số hạng, số bị trừ, số trừ. BN- BP 3 1 TV. Tăng Đ/C Duyên dạy 2 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 3 Đạo đức tg Đ/C Duyên dạy 4 1 LVCĐ Luyện viết bài 16. VLV- chữ mẫu 2 MT tăng Nặn con vật mà em thích. Tranh ảnh, đất nặn 3 TV. Tăng Ôn chữ hoa N, O. Chữ mẫu, VTV 5 1 Toán tăng Đ/C Duyên dạy 2 TC tăng Đ/C Duyên dạy 3 T. Anh Đ/C Hương dạy. 6 1 TD Đ/C Linh dạy 2 TV tăng Đ/C Duyên dạy 3 ÂN tăng Đ/C Duyên dạy Ban giám hiệu duyệt, ngày 9 tháng 12 năm 2013 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 17 ( Từ ngày 16 / 12/ 2013 đến ngày 20 /12 / 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể. 2 Tập đọc Tìm ngọc. BN- BP. 3 Tập đọc Tìm ngọc. BN- BP. 4 Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừ. BN- BP. 3 1 Thể dục Đ/C Linh dạy 2 Tập đọc Gà “tỉ tê” với gà. BN- BP. 3 Toán Ôn tập về phép cộng, phép trừ (tiếp theo) BN. 4 Chính tả Nghe-viết: Tìm ngọc. BN- BP. 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy 2 TNXH Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Khanh dạy 4 T. công Đ/C Duyên dạy 5 1 LTVC Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? BN- BP. 2 Âm nhạc Đ/C Hoa dạy 3 Toán Ôn tập về hình học BN- BP 4 Chính tả Tập chép: Gà “tỉ tê” với gà. BP- BN 6 1 TLV Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu. BN- BP. 2 Toán Ôn tập về đo lường BN- BP 3 T. Anh Đ/C Hương dạy. 4 Sinh hoạt Phần I : Kiểm điểm chung các nền nếp Theo dõi Phần II: THKNS: Bài 6: Đôi tay kì diệu. Sách THKNS KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 17 ( Từ ngày 16/12/ 2013 đến ngày 20 / 12/ 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tập viết Chữ hoa: Ô; Ơ Chữ mẫu 2 KC Tìm ngọc. SGK 3 T. tăng Ôn luyện về phép cộng và phép trừ. BP- BN 3 1 TV. Tăng Đ/C Duyên dạy 2 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 3 Đạo đức tg Đ/C Duyên dạy 4 1 LVCĐ Luyện viết bài 17. VLV- chữ mẫu 2 MT tăng Bài 17: Thường thức mĩ thuật: Xem tranh dân gian Đông Hồ ( Tiếp theo) Tranh dân gian 3 TV. Tăng Phân biệt l/n. Luyện viết bài: Gà “ tỉ tê” với gà. BP- BN 5 1 Toán tăng Đ/C Duyên dạy 2 HĐGDNGLL Đ/C Duyên dạy 3 T. Anh Đ/C Hương dạy. 6 1 TD Đ/C Linh dạy 2 TV tăng Đ/C Duyên dạy 3 ÂN tăng Đ/C Duyên dạy Ban giám hiệu duyệt, ngày 13 tháng 12 năm 2013 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 18 ( Từ ngày 23 / 12/ 2013 đến ngày 27 /12 / 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể. 2 Tiếng Việt Ôn tập- Kiểm tra tập đọc, HTL... (tiết 1) Phiếu bài đọc 3 Tiếng Việt Ôn tập- Kiểm tra tập đọc, HTL... (tiết 2) Phiếu bài đọc 4 Toán Ôn tập về giải toán. BN- BP. 3 1 Thể dục Đ/C Linh dạy 2 Tiếng Việt Ôn tập- Kiểm tra tập đọc, HTL... (tiết 5) Phiếu bài đọc 3 Toán Luyện tập chung BN- BP. 4 Tiếng Việt Ôn tập- Kiểm tra tập đọc, HTL... (tiết 6) Phiếu bài đọc 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy 2 TNXH Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Khanh dạy 4 TC Đ/C Duyên dạy 5 1 2 3 Kiểm tra định kì kì I 4 6 1 2 HS nghỉ GV chấm bài KT 3 4 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 18 ( Từ ngày 2312/ 2013 đến ngày 27 / 12/ 2013) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tiếng Việt Ôn tập- Kiểm tra tập đọc, HTL... (tiết 3) Phiếu bài đọc 2 Tiếng Việt Ôn tập- Kiểm tra tập đọc, HTL... (tiết 4) Phiếu bài đọc 3 TV tăng Vở Tập viết: Bài ôn tập Chữ mẫu- VTV 3 1 Toán Đ/C Duyên dạy 2 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 3 Tiếng Việt Đ/C Duyên dạy 4 1 LVCĐ Luyện viết bài 18 Chữ mẫu 2 Tiếng Việt Kiểm tra đọc( Đọc hiểu- LTVC) Đề kiểm tra. 3 Tiếng Việt Kiểm tra viết( Chính tả- Tập làm văn) Đề kiểm tra. 5 1 TA Đ/C Hương dạy. 2 Toán Đ/C Duyên dạy 3 T tăng Đ/C Duyên dạy 6 1 2 HS nghỉ GV chấm bài 3 Ban giám hiệu duyệt, ngày 20 tháng 12 năm 2013 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 18’ ( Từ ngày 30 / 12/ 2013 đến ngày 2 /1 / 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể. 2 Tiếng Việt Chữa bài kiểm tra đọc Đề kiểm tra 3 Tiếng Việt Chữa bài kiểm tra viết Đề kiểm tra 4 Toán Chữa bài kiểm tra. Đề kiểm tra 3 1 Tiếng Việt Luyện đọc các bài tập đọc đã học. BN- BP 2 Tiếng Việt LVCĐ : Luyện viết bài 18 Chữ mẫu 3 Toán Luyện giải toán nhiều hơn ít hơn. BN- BP 4 Toán Ôn cách tìm các thành phần chưa biết. BN- BP 4 1 2 3 Nghỉ tết dương lịch 4 5 1 Sơ kết lớp Báo cáo 2 Sơ kết lớp 3 Tiếng Việt Ôn các chữ hoa đã học( bài 18) Chữ mẫu- BP 4 Toán Ôn tập về các dạng toán. BP 6 1 2 Nghỉ học kì 1 3 4 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 18’ ( Từ ngày 30/12/ 2013 đến ngày 2 / 1/ 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tiếng Việt Ôn bài văn kể về người thân BP-BN 2 Tiếng Việt Ôn bài văn kể về người thân BP-BN 3 Toán Ôn tập về phép cộng, phép trừ. BP-BN 3 1 Toán Đ/C Duyên dạy 2 Tiếng Việt Đ/C Duyên dạy 3 Tiếng Việt Đ/C Duyên dạy 4 1 2 Nghỉ tết dương lịch 3 5 1 T. Anh Đ/C Hương dạy. 2 Toán Đ/C Duyên dạy 3 Toán tg Đ/C Duyên dạy 6 1 2 Nghỉ học kì 1. 3 Ban giám hiệu duyệt, ngày 26 tháng 12 năm 2013 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 19 ( Từ ngày 6 / 1/ 2014 đến ngày 10 /1 / 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể 2 Tập đọc Chuyện bốn mùa. BN- BP. 3 Tập đọc Chuyện bốn mùa. BN- BP. 4 Toán Tổng của nhiều số BN- BP. 3 1 Thể dục GV chuyên dạy 2 Tập đọc Thư Trung thu. BN- BP. 3 Toán Phép nhân Chấm tròn, BN. 4 Chính tả Tập chép: Chuyện bốn mùa. BN- BP. 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy 2 TNXH Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Khanh dạy 4 T công Đ/C Duyên dạy 5 1 LTVC Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? BN- BP. 2 ÂN Đ/C Hoa dạy 3 Toán Bảng nhân 2 Chấm tròn - BN 4 Chính tả Nghe-viết: Thư Trung thu. BP- BN 6 1 TLV Đáp lời chào, lời tự giới thiệu. BN- BP. 2 Toán Luyện tập BN- BP 3 TA Đ/C Hương dạy. 4 Sinh hoạt 1. Kiểm điểm chung các nền nếp. Sổ theo dõi 2. Thực hành KNS bài 8: HĐ ngoại khóa. VTHKNS KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 19 ( Từ ngày 6/1/ 2014 đến ngày 10 / 1/ 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tập viết Chữ hoa P Chữ mẫu- cụm từ 2 Kể chuyện Chuyện bốn mùa. SGK 3 Toán tăng Ôn tổng của nhiều số BP 3 1 TV tăng Đ/C Duyên dạy 2 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 3 Đạo đức tg Đ/C Duyên dạy 4 1 LVCĐ Luyện viết bài 19. Chữ mẫu 2 MT tăng Vẽ ngoài trời: Giờ học trên sân trường. Tranh ảnh 3 TV tăng Phân biệt l/n. Luyện viết bài: Bốn mùa BP của nhà gấu. 5 1 TA Đ/C Hương dạy. 2 Toán tăng Đ/C Duyên dạy 3 HĐGDNGLL Đ/C Duyên dạy 6 1 TD GV chuyên dạy 2 TV tăng Đ/C Duyên dạy 3 ÂN tăng Đ/C Duyên dạy Ban giám hiệu duyệt, ngày 6 tháng 1 năm 2014 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 20 ( Từ ngày 13 / 1/ 2014 đến ngày 17 /1 / 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể 2 Tập đọc Ông Mạnh thắng Thần Gió. BN- BP. 3 Tập đọc Ông Mạnh thắng Thần Gió. BN- BP. 4 Toán Bảng nhân 3 Tấm 3 chấm tròn 3 1 Thể dục Đ/C Linh dạy 2 Tập đọc Mùa xuân đến. BN- BP. 3 Toán Luyện tập BN. 4 Chính tả Nghe-viết: Gió. BN- BP. 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy 2 TNXH Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Khanh dạy 4 T công Đ/C Duyên dạy 5 1 LTVC Từ ngữ về thời tiết.Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than. BN- BP. 2 ÂN Đ/C Hoa dạy 3 Toán Luyện tập BN- BP 4 Chính tả Nghe-viết: Mưa bóng mây. BP- BN 6 1 TLV Tả ngắn về bốn mùa. BN- BP. 2 Toán Bảng nhân 5 Chấm tròn, BN 3 T. Anh Đ/C Hương dạy. 4 Sinh hoạt Kiểm điểm chung các nền nếp. Sổ theo dõi KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 20 ( Từ ngày 13 / 1/ 2014 đến ngày 17 /1 / 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tập viết Chữ hoa: Q Chữ mẫu 2 Kể chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió. Tranh SGK 3 Toán tg Ôn bảng nhân 2 và bảng nhân 3 BP- BN 3 1 TV tăng Đ/C Duyên dạy 2 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 3 Đạo đức tg Đ/C Duyên dạy 4 1 LVCĐ Luyện viết bài 20. Chữ mẫu 2 MT tăng Vẽ theo mẫu: Vẽ cái làn nhựa Cái làn nhựa 3 TV tăng Ôn chưa hoa P, Q. VTV 5 1 TA Đ/C Hương dạy. 2 Toán tăng Đ/C Duyên dạy 3 TC tăng Đ/C Duyên dạy 6 1 TD Đ/C Linh dạy 2 TV tăng Đ/C Duyên dạy 3 ÂN tăng Đ/C Duyên dạy Ban giám hiệu duyệt, ngày 10 tháng 1 năm 2014 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN21 ( Từ ngày 20/1/ 2014 đến ngày 24 / 1/ 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể 2 Tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng. BN- BP. 3 Tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng. BN- BP. 4 Toán Luyện tập BN 3 1 Thể dục Đ/C Linh dạy 2 Tập đọc Vè chim. BN- BP. 3 Toán Đường gấp khúc; Độ dài ĐGK BN. 4 Chính tả Tập chép: Chim sơn ca và bông cúc trắng. BN- BP. 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy 2 TNXH Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Khanh dạy 4 T công Đ/C Duyên dạy 5 1 LTVC Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? BN- BP. 2 Âm nhạc Đ/C Hoa dạy 3 Toán Luyện tập chung BN- BP 4 Chính tả Nghe-viết: Sân chim. BN- BP 6 1 TLV Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim. BN- BP. 2 Toán Luyện tập chung BN- BP 3 T. Anh Đ/C Hương dạy. 4 Sinh hoạt Phần I: Kiểm điểm chung các nền nếp. Sổ theo dõi Phần II: THKNS: Sức mạnh của sự đoàn kết. STHKNS KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 21 ( Từ ngày 20/1/ 2014 đến ngày 24 / 1/ 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tập viết Chữ hoa: R Chữ mẫu 2 Kể chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng. BP 3 Toán tg Ôn các bảng nhân đã học BP- BN 3 1 TV tăng Đ/C Duyên dạy 2 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 3 Đạo đức tg Đ/C Duyên dạy 4 1 LVCĐ Luyện viết bài 21. Chữ mẫu 2 MT tăng Tập nặn tạo dáng tự do: Nặn hình dáng người đơn giản. Đất nặn- tranh 3 TV tăng Phân biệt ch/tr. Viết bài: Chim sơn ca và bông cúc trắng. BN- BP 5 1 TA Đ/C Hương dạy. 2 Toán tăng Đ/C Duyên dạy 3 HĐGDNGLL Đ/C Duyên dạy 6 1 TD Đ/C Linh dạy 2 TV tăng Đ/C Duyên dạy 3 ÂN tăng Đ/ Duyên dạy Ban giám hiệu duyệt, ngày 17 tháng 1 năm 2014 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 22 ( Từ ngày 10 / 2/ 2014 đến ngày 14 /2 / 2014) Thứ Tiết Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể 2 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn BN- BP. 3 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn. BN- BP. 4 Toán Kiểm tra Đề kiểm tra 3 1 Thể dục Đ/C Linh dạy 2 Tập đọc Cò và Cuốc. BN- BP. 3 Toán Phép chia BN. 4 Chính tả Nghe-viết: Một trí khôn hơn trăm trí khôn BN- BP. 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy 2 TNXH Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Khanh dạy 4 T công Đ/C Duyên dạy 5 1 LTVC Từ ngữ về loài chim.Dấu chấm, dấu phẩy. BN- BP. 2 ÂN Đ/C Hoa dạy 3 Toán Một phần hai Chỉ yêu cầu nhận biết ‘’Một phần hai”, biết đọc, viết 1/2 và làm bài tập 1. Thống nhất như ND của bộ( HS đại trà) BN- BP 4 Chính tả Nghe-viết: Cò và Cuốc. BN- BP. 6 1 TLV Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim. BN- BP. 2 Toán Luyện tập Không làm bài tập 5. Không làm BT 5. (HS đại trà) BN- BP 3 T. Anh Đ/C Hương dạy. 4 Sinh hoạt Kiểm điểm chung các nền nếp. Sổ theo dõi KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 22 ( Từ ngày 10 / 2/ 2014 đến ngày 14 /2 / 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tập viết Chữ hoa S Chữ mẫu 2 Kể chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn SGK 3 Toán tg Chữa bài kiểm tra Bài KT 3 1 TV tăng Đ/C Duyên dạy 2 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 3 Đạo đức tg Đ/C Duyên dạy 4 1 LVCĐ Luyện viết bài 22. VLV- chữ mẫu 2 MT tăng Luyện trang trí đường diềm Tranh ảnh 3 TV tăng Ôn chữ hoa R, S VTV- chữ mẫu 5 1 TA Đ/C Hương dạy. 2 Toán tăng Đ/C Duyên dạy 3 TC tăng Đ/C Duyên dạy 6 1 TD Đ/C Linh dạy 2 TV tăng Đ/C Duyên dạy 3 ÂN tăng Đ/ Duyên dạy Ban giám hiệu duyệt, ngày 24 tháng 1 năm 2014 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 23 ( Từ ngày 17 / 2/ 2014 đến ngày 21 /2 / 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể 2 Tập đọc Bác si sói BN- BP. 3 Tập đọc Bác sĩ Sói. BN- BP. 4 Toán Số bị chia- số chia- thương BN- BP 3 1 Thể dục Đ/C Linh dạy 2 Tập đọc Nội qui Đảo Khỉ. BN- BP. 3 Toán Bảng chia 3 BN. 4 Chính tả Tập chép: Bác sĩ Sói. BN- BP. 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy 2 TNXH Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Khanh dạy 4 T công Đ/C Duyên dạy 5 1 LTVC Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? BN- BP. 2 Âm nhạc Đ/C Hoa dạy 3 Toán Luyện tập BN- BP 4 Chính tả Nghe-viết: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên BP- BN 6 1 TLV Đáp lời khẳng định. Viết nội quy. - Không làm bài tập 1, 2 - Không làm bài tập1, 2 (HS đại trà) BN- BP. 2 Toán Tìm một thừa số của phép nhân. BN- BP 3 T. Anh Đ/C Hương dạy. 4 Sinh hoạt Phần I: Kiểm điểm chung các nền nếp. Sổ theo dõi Phần II: THKNS: Bài 12 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 23 ( Từ ngày 17/2/ 2014 đến ngày 21 / 2/ 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Tập viết Chữ hoa: T Chữ mẫu 2 Kể chuyện Bác si sói Tranh SGK 3 T. tăng Luyện gọi tên các thành phần trong phép tính chia. BP- BN 3 1 TV tăng Đ/C Duyên dạy 2 Đạo đức Đ/C Duyên dạy 3 Đạo đức tg Đ/C Duyên dạy 4 1 LVCĐ Luyện viết bài 23. VLV- chữ mẫu 2 MT tăng Bài 23: Vẽ tranh: Đề tài mừng ngày 8 - 3 Tranh ảnh 3 TV tăng Phân biệt l/n. Viết bài: Sư Tử xuất quân 5 1 TA Đ/C Hương dạy. 2 Toán tăng Đ/C Duyên dạy 3 HĐGDNGLL Đ/C Duyên dạy 6 1 TD Đ/C Linh dạy 2 TV tăng Đ/C Duyên dạy 3 ÂN tăng Đ/ Duyên dạy Ban giám hiệu duyệt, ngày 14 tháng 2 năm 2014 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI SÁNG: TUẦN 24 ( Từ ngày 24/2/ 2014 đến ngày 28 / 2/ 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối Thiết bị dạy học 2 1 Chào cờ Hoạt động tập thể 2 Tập đọc Quả tim khỉ. BN- BP. 3 Tập đọc Quả tim khỉ. BN- BP. 4 Âm nhạc Đ/C Hoa dạy 3 1 Thể dục Đ/C Linh dạy 2 Tập đọc Voi nhà. BN- BP. 3 Toán Bảng chia 4 BN. 4 Chính tả Nghe-viết: Quả tim khỉ. BN- BP. 4 1 Toán Đ/C Duyên dạy 2 TNXH Đ/C Duyên dạy 3 MT Đ/C Khanh dạy 4 T công Đ/C Duyên dạy 5 1 2 HĐGDNGLL 3 4 6 1 TLV Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi. - Không làm bài tập 1, 2 - Không làm bài tập1, 2 ( HS đại trà) BN- BP. 2 Toán Bảng chia 5 BN- BP 3 T. Anh Đ/C Oanh dạy. 4 Sinh hoạt Kiểm điểm chung các nền nếp. Sổ theo dõi KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI CHIỀU: TUẦN 24 ( Từ ngày 24/2/ 2014 đến ngày 28 / 2/ 2014) Thứ Tiết dạy Môn dạy Tên bài học ND điều chỉnh của Bộ ND thống nhất của khối

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 1.doc
Tài liệu liên quan