Một số bài Toán về tỉ số phần trăm

Bài 10:Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,6%. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau 1 tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Bài 11:Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5%. Một người gửi tiết kiệm 25 000 000 đồng. Hỏi sau 1 tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Bài 12:Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,6%. Một người gửi tiết kiệm 15 000 000 đồng. Hỏi sau 2 tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Bài 13:Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,6%. Một người gửi tiết kiệm 50 000 000 đồng. Hỏi sau 3 tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Bài 14: Một cửa hàng có 500 kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo tẻ chiếm 60 %, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu kg gạo mỗi loại

 

docx1 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 11/12/2018 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số bài Toán về tỉ số phần trăm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baì 1: T×m tØ sè phÇn tr¨m cña : a, 25 vµ 40 1,6 vµ 80. 3 và 4,8 0,46 và 0,8 7 và 3 2,8 và 6,2 b. 0,4 vµ 3,2 0,3 vµ 0,96 3 và 4 7 và 8 3 và 5 0,3 và 5 Bài 2, T×m 2% cña 1000 kg T×m 15% cña 36 m. T×m 22% cña 30 m2 T×m 0,4% cña 3 tÊn Bài 3 a.Tìm một số biết 25% của nó là 250m. d. Tìm khối lượng gạo trong bao biết 75% khối lượng đó là 36kg b.tìm một số biết 40% của nó là 1200kg. e.Tìm số lượng sữa trong chai biết 60% lượng sữa đó là 0,45 l c.Tìm một số biết 27% của nó là 184 tấn.. g.Tìm diện tích khu đất biết 0,25% diện tích đó là 0,05 ha Bài 4: Một người mua nước mắm hết 1600000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm người đó thu được 1 720 000 đồng. Hỏi: Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn Người đó lãi bao nhiêu phần trăm Bài 5 : Một người nhập một chiếc quạt với giá 1 200 000 đồng. Sau khi bán chiếc quạt người đó thu được 1380 000 đồng. Hỏi a. Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn b.Người đó lãi bao nhiêu phần trăm Một người nuôi 15 con và trống và 35 con gà mái.Hỏi số gà mái chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số gà? Bài 10:Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,6%. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau 1 tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu? Bài 11:Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5%. Một người gửi tiết kiệm 25 000 000 đồng. Hỏi sau 1 tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu? Bài 12:Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,6%. Một người gửi tiết kiệm 15 000 000 đồng. Hỏi sau 2 tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu? Bài 13:Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,6%. Một người gửi tiết kiệm 50 000 000 đồng. Hỏi sau 3 tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu? Bài 14: Một cửa hàng có 500 kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo tẻ chiếm 60 %, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu kg gạo mỗi loại Bài 15:. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 13m. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà. Bài 16. Một chiếc xe đạp giá 400 000 đồng, nay hạ giá 15%. Hỏi giá tiền chiếc xe đạp bây giờ là bao nhiêu? Bài 17.. Dũng có 75 viên bi gồm hai màu: xanh và đỏ. Số bi xanh chiếm 40% tổng số bi. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh? Bao nhiêu viên bi đỏ? 18.. Lớp 5B có 27 học sinh nam chiếm 54% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu học sinh?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTi so phan tram_12332310.docx