Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 5

1.Chuẩn bị ĐD DH:

- GV: SHD, máy chiếu

- HS: SHD

2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh

3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh

4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:

-HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu em Trinh, Nhi, đọc đúng toàn bài và ngắt nghỉ đúng dấu câu. Nắm ND bài lựa chọn câu trả lời cho các HĐ

-HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diền cảm em Huy, Đức và hiểu được câu chuyện Người lính dũng cảm và giỳp các bạn yếu đọc bài.

5. Hoạt động ứng dụng;

- Thực hiện theo sách HDH.

 

doc15 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuần 5 Thứ hai ngày 19 thỏng 9 năm 2016 Toán: nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ) t1 1.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, Bảng nhóm, mặt đồng hồ - HS: SHD, vở 2.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; * HS yếu: Giúp HS nắm được cách đặt tính và tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số( có nhớ) và làm được bài tập 2. Nêu cách tính từng bài? * HS Khá Giỏi: Giao BT thêm: Đặt tính rồi tính: 32 x 4 23 x 6 5.Hoạt động ứng dụng: Khụng Tiếng việt: bài 5A: Ai là người dũng cảm (t1) 1.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD - HS: SHD 2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: HĐCB 1 từ N sang Lớp 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: * HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu em H đọc đúng các từ: nứa tép, thủ lĩnh, nghiêm giọng, quả quyết; đọc trôi chảy toàn bài và ngắt nghỉ đúng dấu câu và nắm ND bài lựa chọn câu trả lời cho các HĐ bằng hình thức trắc nghiệm. * HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diễn cảm (em Quỳnh, Linh ) 5,Hoạt động ứng dụng : Khụng Tiếng việt: bài 5A: Ai là người dũng cảm (t2) 1.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, máy chiếu - HS: SHD 2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: -HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu em Trinh, Nhi, đọc đúng toàn bài và ngắt nghỉ đúng dấu câu. Nắm ND bài lựa chọn câu trả lời cho các HĐ -HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diền cảm em Huy, Đức và hiểu được câu chuyện Người lính dũng cảm và giỳp các bạn yếu đọc bài. 5. Hoạt động ứng dụng; - Thực hiện theo sách HDH. Thứ ba ngày 20 thỏng 9 năm 2016 Tiếng Việt: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ( T1) I,Mục tiờu: - Kể cõu chuyện Người lớnh dũng cảm. - Nhận biết hỡnh ảnh so sỏnh . II.Họat động học: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - - Ban văn nghệ tổ chức cho cỏc bạn trũ chơi khởi động tiết học. - GV ghi đề bài trờn bảng; HS ghi vở - Đọc mục tiờu bài - HS chia sẻ mục tiờu bài trước lớp, nờu ý hiểu của mỡnh và cỏch làm để đạt được mục tiờu đú. 1. Nghe cụ kể lại cõu chuyện “Người lớnh dũng cảm” - GV kể lại cõu chuyện Người lớnh dũng cảm - Cả lớp lắng nghe. 2.Xem tranh, dựa vào gợi ý kể lại cõu chuyện: Việc 1: Từng bạn xem tranh và gợi ý dưới tranh kể lại cõu chuyện . Việc 2: Một bạn kể - một bạn nghe – lần lượt nhận xột- bổ sung cho nhau. Việc 3: Nhúm trưởng mời cỏc bạn lần lượt chia sẻ cõu chuyện ,lắng nghe , nhận xột . 3.Thi kể từng đoạn cõu chuyện: Việc 1: Nhúm trưởng chọn ra một đoạn để cỏc bạn tập kể hay và thi với nhúm bạn. Việc 2: Hai bạn chia sẻ với nhau cỏch kể cõu chuyện hay và chon ra người kể hay. Việc 3: CTHĐTQ mời đại diện từng nhúm thi kể trước lớp – lắng nghe , nhận xột bỡnh chon nhúm kể hay. * GV chia sẻ kết quả của cỏc nhúm. 4. Tỡm cỏc hỡnh ảnh so sỏnh trong cỏc khổ thơ: Việc 1: Từng bạn tự tỡm hỡnh ảnh so sỏnh trong những khổ thơ và viết ra giấy. Việc 2: Hai bạn đổi vở kiểm tra kết quả , chia sẻ cỏch làm. Việc 3:Nhúm trưởng mời cỏc bạn lần lượt chia sẻ bài làm của mỡnh. Thống nhất ý kiến bỏo cỏo với cụ giỏo. 5. Viết những hỡnh ảnh so sỏnh vào vở: Việc 1:Từng hs viết vào vở. Việc 2: Cựng bạn đổi chộo vở kiểm tra bài cho nhau. Bỏo cỏo với cụ kết quả những việc cỏc em đó làm Tiếng việt: bài 5B: biết nhận lỗi và sửa lỗi (t2) 1.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, Chữ mẫu C , Chu Văn An, câu ứng dụng viết bảng phụ, Phiếu cá nhân BT2. HS: SHD,vở 2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: * HS yếu: Giúp HS yếu viết đúng chữ hoa C và từ, câu ứng dụng của bài. Biết viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng. Chữ C viết hoa gồm có mấy nét? Đặt bút ở đâu? Dừng bút ở chỗ nào? * HS KG: Bài 5: Viết đẹp, đúng chữ hoa và từ, câu ứng dụng bài viết. Toán: nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ) t2 1.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, Mô hình đồng hồ BT4 - HS: SHD, vở, Mô hình đồng hồ 2.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; * HS yếu: Giúp HS vận dụng cách đặt tính và tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số( có nhớ) và làm được các BT ở HĐTH. HĐ 1: Để làm được BT này em làm như thế nào?Nêu cách tính từng bài? HĐ 2: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? cách giải như thế nào? HĐ 3: X là thành phần gì trong phép tính? Muốn tìm SBC ta làm như thế nào? * HS Khá Giỏi: Giao BT thêm: Tìm x: X : 5 = 67 -15 X : 6 = 18 + 25 Giúp bạn yếu quay giờ trên mặt đồng hồ. 5. Hoạt động ứng dụng; - Thực hiện theo sách HDH HĐGDĐĐ: TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MèNH I.Mục tiờu: - Kể được một số việc mà HS lớp 3 cú thể tự làm lấy - Nờu được ớch lợi của việc tự làm lấy việc của mỡnh. - Biết tự làm lấy những việc của mỡnh ở nhà, ở trường . - HSKG: Hiểu đợc ớch lợi của việc tự làm lấy việc của nỡnh trong cuộc sang hàng ngày II Tài liệu và phương tiện: GV: - Phiếu thảo luận nhúm HĐ2 HS: VBT III/ Tiến trỡnh: * Khởi động: (3- 5 phỳt) - HĐTQ tổ chức cho cỏc bạn trong lớp chơi trũ chơi khởi động tiết học. - HS viết tờn bài vào vở. - HS Đọc mục tiờu bài, chia sẻ mục tiờu bài trước lớp HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Xử lớ tỡnh huống( 8 phỳt) Việc 1: Em đọc tỡnh huống suy nghỉ Việc 2: Em cựng bạn chia sẻ tỡnh huống Việc 3: - Nhúm trưởng yờu cầu chia sẻ trong nhúm - Nếu là Đại, em sẽ làm gỡ khi đú? Vỡ sao? - Cỏc bạn khỏc quan sỏt lắng nghe, bổ sung đỏnh giỏ, nhận xột. 2.Thảo luận nhúm( 12 phỳt) Việc 1: Em đọc thầm suy nghỉ chọn những từ ngữ điền vào phiếu. Việc 2: Em cựng bạn trao đổi chọn từ điền vào phiếu Điền những từ: tiến bộ, cố gắng, làm phiền, dựa dẫm vào chỗ trống trong cõu sau cho thớch hợp. a) Tự làm lấy việc của mỡnh là..... làm lấy cụng việc của .....mà khụng.....vào người khỏc b) Tự làm lấy việc của mỡnh giỳp em mau ........ và khụng ....người khỏc. Theo từng nội dung gọi cỏc nhúm trỡnh bày ý kiến trước lớp Việc 3: Nhúm trưởng điều hành trong nhúm chia sẻ chọn từ điền từ vào chỗ chấm - CTHĐTQ huy động cỏc nhúm trỡnh bày trứơc lớp chốt nhắc lại a/Tự làm lấy việc của mỡnh là cố gắng làm lấy cụng việc của bản thõn mà khụng dựa dẫm vào người khỏc b) Tự làm lấy việc của mỡnh giỳp em mau tiến bộ và khụng làm phiền người khỏc. 3. Xử lớ tỡnh huống( 10 phỳt) Việc 1: Em đọc tỡnh huống suy nghỉ Việc 2: Em cựng bạn chia sẻ tỡnh huống Việc 3: - Nhúm trưởng yờu cầu chia sẻ trong nhúm, nhận xột đỏnh giỏ - Hội đồng tự quản tổ chức cho cỏc bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Thực hiện tự làm việc của mỡnh ễLTV: TUẦN 5 I. Mục tiờu : - Đọc và hiểu cõu truyện Chỳ Vẹt dập lửa. Biết thể hiện sự cảm phục những người sống gắn bú, yờu thương và quan tõm tới mọi người. - Tỡm được từ ngữ núi về gia đỡnh. Đặt cõu theo mẫu Ai là gỡ? - Viết đỳng từ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi(hoặc tiếng cú vần õn/õng) - Gọi được điện thoại và thụng bỏo nội dung cần thiết. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ễL HS: Vở ễL III. Điều chỉnh hoạt động 1.Điều chỉnh hoạt động từng lụ gụ: Khụng điều chỉnh 2.Điều chỉnh ND DH phự hợp với vựng miền: Khụng điều chỉnh 3.Dự kiến phương ỏn hỗ trợ cho đối tượng HS; HS yếu: Bài 3(a,b,c,d,e): Giỳp học sinh đọc và hiểu bài trả lời cõu hỏi đỳng Bài 4: Giỳp học sinh tỡm cõu thành ngữ và đặt được cõu. HS Khỏ Giỏi: BT hoàn thành bài tập 3,4,5,6,7,8: IV. Hoạt động ứng dụng Thứ tư ngày 21 thỏng 9 năm 2016 Tiếng việt: bài 5B: biết nhận lỗi và sửa lỗi (t3) 1.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, BP viết bài chính tả - HS: SHD,vở, bảng con 2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: * HS yếu: Giúp HS yếu nghe-viết đúng chính tả bài thơ Mùa thu của em . Chữ viết đúng mẫu chữ quy định. Trình bày sạch sẽ. * HS KG: Viết đẹp, đúng và dò lỗi cho các bạn yếu. 5. Hoạt động ứng dụng; - Thực hiện theo sách HDH Toỏn: BẢNG CHIA 6 (T1) I.Mục tiờu: Em học thuộc bảng chia 6. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Trũ chơi dẫn vào bài học( 3 -5 phỳt) *Khởi động: HĐTQ điều hành: Việc 1: PCT HĐTQ tổ chức đề xuất và tổ chức cả lớp chơi một trũ một trũ chơi Đố bạn “ ễn lại bảng nhõn 5, bảng nhõn 6” a , Đố bạn đọc thuộc bảng nhõn 5 , bảng nhõn 6 b , Em nờu kết quả của phộp nhõn trong bảng nhõn 5 và đố bạn nờu cỏc phộp nhõn tương ứng. c , Xếp mỗi hỡnh ngụi sao cần 6 que tớnh. Hóy cựng tớnh xem để xếp được 6 hỡnh ngụi sao cần bao nhiờu que tớnh? Việc 2: Bạn Chủ tịch HĐTQ tổ chức cho cỏc bạn trao đổi: + Trũ chơi mang lại cho chỳng ta những gỡ ? - GV dẫn dắt vào bài học - GV giới thiệu bài, ghi bảng. HS ghi vở . *Tỡm hiểu mục tiờu bài học: Đọc thầm mục tiờu bài học (1 lần) Cựng bạn chia sẻ mục tiờu – Để đạt được mục tiờu chỳng ta cần làm gỡ? 2. Thực hiện lần lượt cỏc hoạt động và viết phộp chia vào vở: Việc 1: Từng bạn lấy hộp đồ dựng ra để trờn bàn Việc 2: Lần lượt làm theo hướng dẫn ở TLHDH Việc 3: Cựng bạn chia sẻ lần lượt cỏc phộp tớnh và ngược lại Việc 4: Nhúm trưởng điều hành cỏc bạn lần lượt nờu cỏc phộp tớnh trong bảng chia 6. * Đọc và học thuộc bảng chia 6: - Từng bạn tự đọc và học thuộc bảng chia 6. - Cựng bạn chia sẻ phộp chia 6. Việc 1: Mời cỏc bạn lần lượt đọc bảng chia 6 Việc 2: Tổ chức cho cỏc bạn trong nhúm thi xem ai học thuộc bảng chia 6 nhanh nhất. CTHĐTQ mời cỏc bạn đọc bảng chia 6. CTHĐTQ mời 2 bạn nờu lại bảng chia 6 GV chia sẻ giờ học. Thứ năm ngày 22 thỏng 9 năm 2016 Tiếng việt: bài 5C: cuộc họp của chữ viết (t1) 1. Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD - HS: SHD, vở 2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: * HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu em Hoàng, Nhi đọc đúng tiếng, từ ,câu, đoạn, bài và hiểu một số từ ngữ ,nắm ND bài văn. * HS KG: Tiếp cận giúp các em trôi chảy và đọc diễn cảm bài văn (em Thọ Hoàng, Hằng) 5.Hoạt động ứng dụng: Khụng Tiếng việt: bài 5 C: cuộc họp của chữ viết (t2) 1. Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD ,BP - HS: SHD, vở 2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Chọn bài 2 b 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: * HS yếu: Bài1,2,:Tiếp cận giúp HS tìm được từ chứa tiếng có vần oam, chứa tiếng có vần en/ eng có nghĩa đã cho. * HS KG: Tìm đúng từ chứa tiếng có vần oam, chứa tiếng có vần en/ eng có nghĩa đã cho. Đặt 1 câu theo mẫu Ai là gì? 5.Hoat động ứng dụng : Khụng Toán: Bảng chia 6 (t2) 1.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, BP - HS: SHD, vở 2.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; * HS yếu: Giúp HS vận dụng bảng chia 6 vào thực hành tính ( mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia)và giải toán, tìm một phần sáu của một số hình đã cho. * HS Khá Giỏi: Tính 36 : 6 – 25 67 – 24 : 6 78 + 30 : 6 5. Hoạt động ứng dụng; - Thực hiện theo sách HDH Thủ cụng: GẤP,CẮT,DÁN NGễI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG I. Mục tiêu  - Biết gấp cắt ngụi sao năm cỏnh và lỏ cờ đỏ sao vàng. - Gấp cắt ngụi sao năm cỏnh và lỏ cờ đỏ sao vàng bằng giấy đúng quy trình kĩ thuật. - HS khéo tay: Gấp cắt được ngụi sao và lỏ cờ đỏ sao vang bằng giấy, nếp gấp thẳng, phẳng, cân đối, -HS hứng thú với giờ học gấp hình.và cắt hỡnh. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu con ếch,quy trình gấp cắt ngụi sao 5 cỏnh và lỏ cờ đỏ sao vàng. III/ Hoạt động dạy học: 1.Ôn định tổ chức: Nhóm trởng kiểm tra dụng cụ – báo cáo chủ tịch HĐTQ – Báo cáo GV 2. Bài mới: HS đọc Mục tiêu - HS - Biết gấp cắt ngụi sao và lỏ cờ - Gấp cắt được ngụi sao và lỏ cờ bằng giấy đúng quy trình kĩ thuật. Hoạt động thực hành Quan sát, nhận xét * GV đưa mẫu yêu cầu HS quan sát theo câu hỏi gợi ý: + Ngụi sao gồm mấy cỏnh? + Hình dáng ngụi sao nh thế nào ? Việc 1: Em quan sát hình mẫu kết hợp với SGK Việc 2: Em trao đổi câu trả lời với bạn bên cạnh : Nhóm trưởng thống nhất các ý kiến trong nhóm và báo cáo. - Ngụi sao cú năm cỏnh.. - Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi , các nhóm khác lắng nghe bổ sung( không nhắc lại ý kiến nhóm bạn) - Gv nhận xét và bổ sung 2- Hướng dẫn mẫu - GV Làm mẫu, mô tả: 1.Gấp,cắt tờ giấy thành hình vuông 2.Gấp tạo 2 chân trớc con ếch 3. Gấp tạo 2 chân sau và thân con ếch. Lu ýL: GV vừa nói vừa thao tác chậm để HS tiện theo dõi ( 2 lần) -Cho HS gấp, uốn nắn cho HS các thao tác khó. - GV mời 1 -2 HS lên bảng thực hiện Hoạt động thực hành - GV cho HS tập gấp cắt trờn giấy nhỏp - Quan sát hớng dẫn, giúp đỡ cho những em cha làm đợc để các em hoàn thành sản phẩm đúng quy trình. Hoạt động ứng dụng *GV nhận xét tiết học. Nhận xét sự chuẩn bị bài, kết quả thực hành của HS Dặn HS chuẩn bị giấy màu để cắt dỏn ngụi sao năm cỏnh . ễL TOÁN: ễN LUYỆN KIẾN THỨC VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TOÁN 3 TUẦN 5 I.Mục tiờu: - Tiếp tục giỳp HS cũng cố nhõn số cú hai chữ số với số cú một chữ số, tỡm thành phần chưa biết, nhận biết 1/3 II. Tài liệu và phương tiện: HS : Vở ễLKTPT Toỏn 3( trang 12,13) III. Tiến trỡnh: * Khởi động: (3- 5 phỳt) - HĐTQ tổ chức cho cỏc bạn trong lớp chơi trũ chơi khởi động tiết học. - HS viết tờn bài vào vở. - HS Đọc mục tiờu bài, chia sẻ mục tiờu bài trước lớp HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Thực hành lần lượt làm cỏc bài tập Bài 1 : Khoanh trũn vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng Bài 2 : Khoanh vào 1/3 quả dừa Bài 3 : Cho bảng cỏc phộp tớnh, hóy tỡm 6 cặp phộp tớnh cú kết quả bằng nhau và viết vào ụ trống tiếp theo. Bài 4 : Giải toỏn Bài 5 : Viết kiết quả vào chỗ chấm. Việc 1: Mở vở , đọc hiểu nhiệm vụ của BT Việc 2: Thực hiện yờu cầu làm bài vảo vở . - Em và bạn vở và trao đổi kết quả với bạn, núi cho bạn nghe cỏch làm của mỡnh. Nhận xột, bổ sung cho bạn. Việc 1: NT hỏi, cỏc bạn đọc kết quả lần lượt từng bài và cả nhúm thống nhất. Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến của cả nhúm và bỏo cỏo cụ giỏo. Việc 3: Cựng nhau nhắc lại tỡm số bị chia, tỡm một phần mấy, giải toỏn - Hội đồng tự quản tổ chức cho cỏc bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG HĐNGLL: ATGT: Bài 3: BIỂN BÁO GIAO THễNG ĐƯỜNG BỘ I.Mục tiờu: I. Mục tiờu: Giỳp Học sinh: * Kiến thức: Biết hỡnh dỏng, màu sắc và hiểu nội dung 2 nhúm biển bỏo giao thụng là: Biển bỏo nguy hiểm và biển bỏo chỉ dẫn. - Giải thớch được ý nghĩa cỏc biển bỏo: 204, 210, 211, 423 (a, b), 434, 443, 424. * Kỹ năng: HS biết nhận dạng và vận dụng hiểu biết về biển bỏo hiệu khi đi đường để làm theo. * Thỏi độ: Biết biển bỏo hiệu giao thụng là hiệu lệnh chỉ huy giao thụng, mọi người phải chấp hành. II. Chuẩn bị: - Sỏch ATGT lớp 3 - Ba biển bỏo đó học ở lớp 2: 101, 112, 102. - Cỏc biển bỏo kớch cỡ to: 204, 210, 211, 423 (a, b), 434, 443, 424 và bảng tờn của mỗi biển bỏo. - Cỏc biển chữ số 1, 2, 3 (Dựng chia nhúm) III. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - GV giới thiệu bài. HS ghi vở . *Tỡm hiểu mục tiờu bài học: Việc 1: Đọc thầm mục tiờu bài học (2 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bờn cạnh Mục tiờu bài học cú những nội dung gỡ? * Hỡnh thành kiến thức 1.Giới thiệu về hệ thống giao thụng đường bộ 30’ Việc 1: Em kể những phương tiện giao thụng ở địa phương, nơi mỡnh sinh sống. Việc 1: Em cựng bạn chia sẻ nhữngphương tiện giao thụngi ở địa phương cựng bạn. Việc 1: Nhúm trưởng chỉ định từng bạn bỏo cỏo kết quả, cỏc bạn trong nhúm lắng nghe bổ sung. 2. Vẽ tranh Việc 1: Em vẽ tranh phương tiện giao thong em thớch Việc 1: Trưng bày giới thiệu bức tranh 3.Tập làm HD viờn du lịch Việc 1: Em tập làm HD viờn du lịch Việc 1: CT HĐTQ tổ chức cả lớp chơi trũ chơi “Hướng dẫn viờn du lịch” Việc 2: Bạn Chủ tịch HĐTQ tổ chức cho cỏc bạn trao đổi: + Qua trũ chơi mang ụn lại cho chỳng ta điều gỡ ? IV. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Thứ sỏu ngày 23 thỏng 9 năm 2016 Tiếng việt: bài 5 C: cuộc họp của chữ viết (t3) 1. Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD ,BP - HS: SHD, vở 2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: * HS yếu: Bài 3,4:Tiếp cận giúp HS tìm được từ chứa tiếng có vần en/ eng có nghĩa đã cho và ghi vào vở.Tìm được những sự vật so sánh và thêm một số so sánh vào câu chưa có từ so sánh. * HS KG: Đặt 1 câu có hình ảnh so sánh. 5. Hoạt động ứng dụng; - Thực hiện theo sách HDH Toán: tìm một trong các phần bằng nhau của một số (t1) 1.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, BP,máy chiếu - HS: SHD, vở 2.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 4.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; * HS yếu: Giúp HS nhận biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số và TLCH theo BT2,3,4.( lấy số đó: số phần) - Muốn tìm 1/3 của 15 bông hoa ta làm như thế nào? Lấy 15: 3 - Muốn tìm 1/2 của 12 cỏi kẹo ta làm như thế nào? - Muốn tìm 1/4 của 16 cái bút chì ta làm như thế nào? - Bài toán cho biết gì? hỏi gì? Dạng toán gì? * HS Khá Giỏi: Điền vào chỗ chấm: 1/6 của 54 kg gạo là: 1/5 của 35 lít dầu là: 1/4 của 24 dm là:.... Muốn tìm 1/? Của mộ số em làm thế nào? Mẹ em nuôi 16 con gà. Hôm qua mẹ em đi chợ bán hết một nửa số con gà đó. Hỏi mẹ em đã bán bao nhiêu con gà? 5. Hoạt động ứng dụng; Khụng HĐTT: SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới. II. Các hoạt động: - HĐTQ Tổ chức cho cỏc bạn trong lớp chơi tro chơi khởi động. - CTHĐTQ chia sẻ mục tiờu buổi sinh hoạt trước lớp 1. Đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần qua. - CTHĐTQ đánh giá, lớp lắng nghe. - CTHĐTQ mời đại diện các ban phát biểu ý kiến. - HS phát biểu và đề xuất ý kiến cá nhân. - CTHĐTQ nhận xét hoạt động của lớp 2. Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới. -CTHĐTQ đa ra một số kế hoạch trong tuần tới: + Chăm chỉ học tập hơn, tớch cực, tự giỏc trong cỏc hoạt động. + Không nói chuyện trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp nhanh chóng. +Thực hiện trang phục đi học đúng quy định. + Tớch cực rốn chữ viết. + Giúp đỡ các bạn học tập cùng tiến bộ. - GV đa thêm một số kế hoạch trong tuần tới - Cỏc ban cựng bàn đưa ra phương ỏn để thực hiện kế hoạch. 3.Sinh hoạt văn nghệ. - CTHĐTQ yêu cầu trưởng ban văn nghệ bắt cho lớp hát một vài bài hát tập thể. Tổ chức cho các bạn ra sân múa lại một số bài ca múa hát tập thể của trường. -GV dặn dũ, nhắc hs thực hiện tốt luật giao thụng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 5 YẾN.doc