Ôn tập hè Toán - Tiếng Việt lớp 1

 

A. Kiểm tra đọc:

Chim sơn ca

 Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên khắp các cánh đồng cỏ. Những con sơn ca đang nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa. Bỗng dưng lũ sơn ca không hót nữa mà bay vút lên nền trời xanh thẳm.

1. Tìm và viết lại những tiếng trong bài những chữ có dấu hỏi:

2. Những con sơn ca đang nhảy nhót ở đâu?

a. Trên cánh đồng

b. Trên sườn đồi

c. Trên mái nhà

3. Tìm những từ ngữ miêu tả tiếng hót của chim sơn ca:

.

 

docx6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập hè Toán - Tiếng Việt lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP HÈ TOÁN-TIẾNG VIỆT Lớp 1 ĐỀ SỐ 1: Toán Bµi 1 (4®): Cho c¸c sè 0 , 3 , 7 a) LËp tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè . b) XÕp c¸c sè ®ã theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ . Bµi 2 (5®) :§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng a) +26 36 - 15 + 58 - 69 b) 19 - 5 + = + 14 26 23 17 c) Bµi 3 (3®): Hµ nghÜ ra mét sè mµ nÕu ®em sè ®ã céng víi 2 råi trõ ®i 5 th× ®­îc kÕt qu¶ lµ 13 . H·y t×m sè Hµ nghÜ ra ? Bµi 4 (4®): H×nh vÏ bªn - Cã ....... ®o¹n th¼ng . Nªu tªn c¸c ®o¹n th¼ng . - Cã ....... h×nh tam gi¸c . nªu tªn c¸c tam gi¸c . A B M N C Bài 5 : Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 80. Bài 6 :Viết số bé nhất có một chữ số . Viết số lớn nhất có hai chữ số . Viết số liền trước số lớn nhất có hai chữ số.. Viết số liền sau số bé nhất có hai chữ số ĐỀ 2: TIẾNG VIỆT A. Kiểm tra đọc: Chim sơn ca Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên khắp các cánh đồng cỏ. Những con sơn ca đang nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa. Bỗng dưng lũ sơn ca không hót nữa mà bay vút lên nền trời xanh thẳm. 1. Tìm và viết lại những tiếng trong bài những chữ có dấu hỏi: ............................................................................................................ 2. Những con sơn ca đang nhảy nhót ở đâu? a. Trên cánh đồng b. Trên sườn đồi c. Trên mái nhà 3. Tìm những từ ngữ miêu tả tiếng hót của chim sơn ca: ............................................................................................................ B. Kiểm tra viết: 1. Chép đúng chính tả đoạn văn sau: Mùa thu ở vùng cao Đã sang tháng tám. Mùa thu về, vùng cao không mưa nữa. Trời xanh trong. Những dãy núi dài xanh biếc. Nước chảy róc rách trong khe núi. Đàn bò đi ra đồi, con vàng, con đen. 2. Điền vào chữ in nghiêng: dấu hỏi hay dấu ngã? suy nghi                nghi ngơi                vững chai                   chai tóc 3. Điền vào chỗ trống: ch hay tr? a. Thong thả dắt ......âu b. Trong .....iều nắng xế. C. Kể từ 3 đến 5 câu về con vật em yêu thích. ĐỀ 3: TOÁN+ LUYỆN CHỮ PhÇn I: Tr¾c nghiÖm Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: a) Sè cã 2 ch÷ sè bÐ h¬n 90 vµ lín h¬n 87 lµ: A. 88 B. 90 C. 89 D. 91 b) KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 4 + 65 - 23 lµ: A. 86 B. 46 C. 42 D. 82 c)Bè ®i c«ng t¸c 1 tuÇn vµ 2 chôc ngµy. VËy bè ®i c«ng t¸c bao nhiªu ngµy? A. 21 ngµy B. 9 ngµy C. 27 ngµy d)MÑ Lan n¨m nay 42 tuæi, mÑ h¬n chÞ Lan 22 tuæi. Hái chÞ Lan n¨m nay bao nhiªu tuæi ? A. 20 tuæi B. 64 tuæi C. 24 tuæi PhÇn II: Tù luËn C©u 1:T×m mét sè, biÕt r¾ng sè ®ã trõ ®I 20 råi céng víi 37 th× ®­îc kÕt qu¶ 58: C©u 2: TÝnh nhanh 17 + 14 + 12 +18 – 2 – 4 - 8 – 7 ; 1 + 3 + 8 + 0 +6 +10 + 2 Bài 3: Chép bài chính tả sau Trăng sáng sân nhà em Sân nhà em sáng quá Những đêm nào trăng khuyết Nhờ ánh trăng sáng ngời Trông giống con thuyền thoi Trăng tròn như mắt cá Em đi trăng vui bước Chẳng bao giờ chớp mí Như muốn cùng vui chơi. ĐỀ 4: TIẾNG VIỆT Bài 1: Nối ý ở hai cột thành câu có ý nghĩa: Những con ve xòe tròn như một cái quạt lớn Đuôi công ca hát suốt mùa hè Lá sen là tay bơi giỏi nhất của biển Từng chùm quả chảy róc rách trong khe suối Cá heo màu xanh mát Nước chín vàng trong kẽ lá Bài 2: Đoạn thơ sau thiếu dấu thanh, em hãy điền vào cho đúng: Hoa ban xoe canh trăng Lan tuơi mau năng vang Canh hông khoe nu thăm Bay lan hương diu dang. Bài 3: Điền vần: uôc, uôt, uôn, ôm Con c; t lúa; bắt tr ; cái kh. M.. màu; h qua ; khoai l.; v ve. Bài 4: Viết bài chính tả sau Chú ếch Có chú là chú ếch con Hai mắt mở tròn nhảy nhót đi chơi Gặp ai ếch cũng thế thôi Hai cái mắt lồi cứ ngước trơ trơ Em không như thế bao giờ Vì em ngoan ngoãn biết thưa biết chào. Câu 1: Đoạn thơ nói về con vật nào? .. Câu 2: Khi gặp mọi người thì ếch con làm gì? Câu 3: Theo em, chú ếch trong bài là con vật như thế nào? Bài 5: Kể từ 3-5 câu về những việc em giúp bố mẹ hàng ngày ĐỀ 5: TOÁN Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống a 65 48 29 18 b 20 10 0 0 a + b 85 58 49 38 28 a - b 45 0 25 Bài 2: > 15 + 33 65 – 25 95 - 15 40 + 40 < = 81 + 17 95 + 4 32 + 15 93 – 83 +40 Bài 3: Số ? 28 + 10 - = 13 43 + - 56 = 12 Bài 4: Bạn Trinh có 24 viên bi, Trinh cho Lan 3 viên bi rồi cho Hương 1 viên bi. Hỏi Trinh còn bao nhiêu viên bi? Bài 5: Hãy kể về một môn thể thao mà em tham gia trong hè. Ví dụ: bơi lội, cầu lông, đạp xe, chạy bộ,.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docx5 de on he lop 1_12426421.docx
Tài liệu liên quan