Phân phối chương trình lớp 4 - Mô hình VNEN Lịch sử + Địa lí

Bài1 (1T)

 Con người cần gì để sống ?

Bài 2 (2T) Cơ thể người trao đổi chất như thế nào ?

Bài 3 (1T) Các chất dinh dưỡng nào có trong thức ăn của con người.

Bài 4 Các chất dinh dưỡng có vai trò gì?

Bài 5 (2T) Bạn ăn như thế nào để đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể?

Bài 6 (1T) Cần ăn thức ăn chứa chất đạm,chất béo như thế nào để cơ thể khoẻ mạnh?

Bài7 (2T) Bạn có biết các bệnh về dinh dưỡng?

Bài 8: (2T)

 Sử dụng thức ăn sạch sẽ và an toàn phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá

 

 

doc6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 1351 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình lớp 4 - Mô hình VNEN Lịch sử + Địa lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 - MÔ HÌNH VNEN LỊCH SỬ Mỗi tuần 1 tiết, cả năm 35 tiết Học kì I: 18 tuần Tiết thứ Bài Tên bài Nội dung HĐ 1 Môn Lịch sử và Địa lí Tiết 1:HĐCB 1,2,3,4 2 Làm quen với bản đồ Tiết 1: HĐCB 3 Bài1(3T) Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN) Tiết 1: HĐCB 1,2 ,3 4 Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN) Tiết 2: HĐCB 4,5 5 Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN) Tiết 3: HĐTH 6 Bài 2 (3T) Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938) (ti Tiết 1: HĐCB 1, 2,3 7 Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938) Tiết 2: HĐCB 4,5,6 8 Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938) Tiết 3: HĐTH 9 Phiếu kiểm tra 1 10 Bài 3 (2T) Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009) ( thế kỉ XVI – XVIII) Tiết 1: HĐCB 11 Buổi đầu độc lập ( Từ năm 938 đến năm 1009) ( thế kỉ XVI – XVIII) Tiết 2: HĐTH 12 Bài 4 (3T) Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226) Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 13 Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226) Tiết 2: HĐCB 6,7,8,9 14 Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226) Tiết 3: HĐTH 15 Bài 5 (3T) Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) Tiết 1: HĐCB 1,2,3 16 Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) Tiết 2: HĐCB 4,5,6 17 Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) Tiết 3: HĐTH 18 Lịch sử địa phương Học kì II : 17 tuần Tiết thứ Bài Tên bài Nội dung HĐ 19 Bài 6 (2T) Nhà Hồ (Từ năm 1400 đền năm 1407) Tiết 1: HĐCB 20 Nhà Hồ (Từ năm 1400 đền năm 1407) Tiết 2: HĐTH 21 Bài 7 (2T) Chiến thắng Chi Lăng và nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV) Tiết 1: HĐCB 22 Chiến thắng Chi Lăng và nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV) Tiết 2: HĐTH 23 Bài 8 (2T) Trường học, văn thơ, khoa học thời Hậu Lê Tiết 1: HĐCB 1,2,3 24 Bài 8: Trường học, văn thơ, khoa học thời Hậu Lê Tiết 2: HĐCB 4,5 &HĐTH 25 Phiếu kiểm tra 2 (1tiết) 26 Bài 9 (3T) Trịnh - Nguyễn phân tranh, Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị ( thế kỉ XVI - XVIII) Tiết 1: HĐCB 1,2,3 27 Trịnh - Nguyễn phân tranh, Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị ( thế kỉ XVI - XVIII) Tiết 2: HĐCB 4,5,6 28 Trịnh -Nguyễn phân tranh, Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị ( thế kỉ XVI - XVIII) Tiết 3: HĐTH 29 Bài10 (3T) Phong trào Tây sơn và Vương triều Tây Sơn (1771 – 1802) Tiết 1: HĐCB 1,2,3 30 Phong trào Tây Sơn và Vương triều Tây Sơn (1771 – 1802) Tiết 2: HĐCB 4,5,6 31 Phong trào Tây Sơn và Vương triều Tây Sơn (1771 – 1802) Tiết 3: HĐTH 32 Bài11 (2T) Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858) Tiết 1: HĐCB 33 Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858) Tiết 2: HĐTH 34 Phiếu kiểm tra 3 35 Bài12 (1T) Lịch sử địa phương ĐỊA LÍ 4 Mỗi tuần 1 tiết. Cả năm 35 tiết Học kì I : 18 tuần Tiết thứ Bài Tên bài Nội dung HĐ 1 Môn Lịch sử và Địa lí Tiết 2:HĐCB 5,6 &HĐTH 2 Làm quen với bả đồ Tiết 2:HĐTH 3 Bài1 (3T) Dãy Hoàng Liên Sơn Tiết 1: HĐCB1,2,3,4 4 Dãy Hoàng Liên Sơn Tiết 2:HĐCB 5,6,7,8 5 Dãy Hoàng Liên Sơn Tiết 3: HĐTH 6 Bài 2 (2T) Trung du Bắc Bộ Tiết 1: HĐCB 7 Trung du Bắc Bộ Tiết 2:HĐTH 8 Bài 3 (3T) Tây Nguyên Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 9 Tây Nguyên Tiết 2:HĐCB 5,6,7,8,9 10 Tây Nguyên Tiết 3: HĐTH 11 Bài 4 (2T) Hoạt động sản xuát của người dân ở Tây Nguyên Tiết 1: HĐCB1,2,3,4,5,6 12 Hoạt động sản xuát của người dân ở Tây Nguyên Tiết 2:HĐTH 13 Bài 5 (2T) Đồng bằng Bắc Bộ Tiết 1: HĐCB 14 Đồng bằng Bắc Bộ Tiết 2:HĐTH 15 Bài 6 (2T) Hoạt động sản xuát của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 16 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ Tiết 2:HĐ 5,6 & HĐTH 17 Phiếu kiểm tra 1 (1tiết) 18 Ôn tập Học kì II : 17 tuần Tiết thứ Bài Tên bài Nội dung HĐ 19 Bài 7 (2T) Thủ đô Hà Nội Tiết 1: HĐCB 20 Thủ đô Hà Nội Tiết 2:HĐTH 21 Bài 8 (2T) Đồng bằng Nam Bộ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6 22 Đồng bằng Nam Bộ Tiết 2:HĐ 7,8 & HĐTH 23 Bài 9 (2T) Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 24 Hoạt động sản xuất của người dâ ở đồng bằng Nam Bộ Tiết 2:HĐ 6,7 &HĐTH 25 Bài 10(2T) Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ Tiết 1: HĐCB 26 Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ Tiết 2:HĐTH 27 Bài 11(3T) Dải đồng Bằng duyên hải miền Trung Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 28 Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Tiết 2:HĐCB 5,6,7,8 29 Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Tiết 3: HĐTH 30 Bài 12 (T) Thành phố Huế và thành phố Đà Nắng Tiết 1: HĐCB 31 Thành phố Huế và thành phố Đà Nắng Tiết 2:HĐTH 32 Phiếu kiểm tra 2 (1tiết) 33 Bài 13 (2T) Biển, đảo và quần đảo Tiết 1: HĐCB 34 Biển, đảo và quần đảo Tiết 2:HĐTH 35 Phiếu kiểm tra 3 (1tiết) *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* MÔN KHOA HỌC (Mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết) Tiết thứ Bài Tờn bài Nội dung HĐ 1 Bài1 (1T) Con người cần gì để sống ? 2, 3 Bài 2 (2T) Cơ thể người trao đổi chất như thế nào ? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 4 Bài 3 (1T) Các chất dinh dưỡng nào có trong thức ăn của con người. 5, 6, 7 Bài 4 Các chất dinh dưỡng có vai trò gì? Tiết 1: HĐCB 1,2,3 Tiết 2:HĐCB 4,5 Tiết .3:HĐTH 8, 9 Bài 5 (2T) Bạn ăn như thế nào để đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 10 Bài 6 (1T) Cần ăn thức ăn chứa chất đạm,chất béo như thế nào để cơ thể khoẻ mạnh? 12, 12 Bài7 (2T) Bạn có biết các bệnh về dinh dưỡng? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 13, 14 Bài 8: (2T) Sử dụng thức ăn sạch sẽ và an toàn phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 15 Bài9 (1T) Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? 16 Bài10 (1T) Ăn uống thế nào khi bị bệnh ? 17 Bài11 (1T) Phòng tránh tai nạn đuối nước 18, 19 Bài12 (2T) Nước có những tính chất gì? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 20, 21 Bài13 (2T) Sự chuyển thể của nước. Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 Tiết 2:HĐ CB 5,6 & HĐTH 22, 23 Bài 14 (2T) Vì sao chúng ta phải tiết kiệm nước ? Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 Tiết 2:HĐCB 5,6 & HĐTH 24, 25, 26 Bài 15 (3T) Nguồn nước quang ta sạch hay ô nhiễm ? Cần làm gì để bảo vệ nguồn nước ? Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 Tiết 2:HĐCB 5,6,7 Tiết 3:HĐTH 27 Bài 16 (1T) Một số cách làm sạch nước 28, 29 Bài 17 (2T) Không khí có ở đâu và có tính chất gì ? Tiết 1: HĐCB1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 & HĐTH 30, 31, 32 Bài 18 (3T) Không khí gồm những thành phần nào ? Chúng có vai trò gì đối với sự cháy và sự sống ? Tiết 1: HĐCB 1,2,3 Tiết 2:HĐ 4,5,6 Tiết 3:HĐTH 33, 34 (2T) Ôn tập và kiểm tra học kì 1 Tiết 1: HĐ 1,2,3,4 Tiết 2:HĐ 5 35, 36 Bài 19 (2T) Gió bão Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 Tiết 2:HĐCB 5 & HĐTH 37, 38 Bài20 (2T) Không khí bị ô nhiễm bảo vệ bầu không khí trong sạch Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 39, 40 Bài 21 (2T) Âm thanh Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 41, 42 Bài22 (2T) Âm thanh trong cuộc sống. Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 43, 44, 45 Bài 23 (3T) Ánh sáng và bóng tối Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6,7,8 Tiết 3:HĐTH 46, 47 Bài 24 (2T) Ánh sáng cần cho sự sống Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 48, 49 Bài 25 (2T) Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 50, 51, 52 Bài 26 (3T) Nóng lạnh và nhiệt độ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 Tiết 2:HĐCB 5,6,7,8 Tiết 3:HĐTH 53, 54 Bài 27 (2T) Những vật nào dẫn nhiệt tốt ? Những vật nào dẫn nhiệt kém ? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 55 Bài 28 (1T) Các nguồn nhiệt. 56. 57 Bài 29 (2T) Nhiệt cần cho sự sống. Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 58 Phiếu kiểm tra (1T) Chúng em đã học được những gì từ chủ đề vật chất và năng lượng. 59, 60 Bài 30 (2T) Thực vật cần gì để sống, chúng có nhu cầu về nước như thế nào ? Tiết 1: HĐCB 1,2,3 Tiết 2:HĐCB 4 & HĐTH 61, 62, 63 Bài 31 (3T) Nhu cầu về không khí , chất khoáng và sự trao đổi chất của thực vật, Tiết 1: HĐCB 1,2 Tiết 2:HĐCB 3,4 Tiết 3:HĐTH 64, 65, 66 Bài 32 (3T) Động vật trao đổi chất như thế nào ? Tiết 1: HĐCB 1,2 Tiết 2:HĐCB 3,4,5 Tiết 3:HĐTH 67, 68 Bài 33 (2T) Chuỗi thức ăn trong tự nhiên Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 69,70 (2T) Ôn tập và kiểm tra cuối năm Tiết 1: HĐ 1, 2,3 Tiết 2:HĐ 4,5 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhan phoi chuong trinh khoa su dia VNEN lop 4 ca nam.doc
Tài liệu liên quan