Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS

Chương IV: Oxi. Không khí

Từ tiết 37 đến tiết 46

37 Tính chất của oxi

38 Tính chất của oxi (tt)

39 Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. Ứng dụng của oxi

40 Oxit

41 Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ

42 Không khí. Sự cháy

43 Không khí. Sự cháy (tt) (Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ)

44 Bài luyện tập 5

45 Bài thực hành 4

46 Kiểm tra viết

 

doc6 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Hóa học cấp THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN HÓA HỌC ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011 Lưu hành nội bộ NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HÓA HỌC 1. Về thực hiện nội dung dạy học - Soạn giáo án đầy đủ, chi tiết, nhưng bài lên lớp không nhất thiết phải tiến hành toàn bộ các phần của SGK. Để đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên tập trung vào phần trọng tâm của bài và chú ý hướng dẫn học sinh tự học theo SGK. - Đơn vị khối lượng nguyên tử ngoài đvC như SGK đã ghi, có thể giới thiệu thêm đơn vị u (đvC còn được gọi là u). - Hình thức bài soạn không quy định cứng nhắc (tùy theo khả năng của giáo viên và trình độ của học sinh). Nội dung bài soạn phải nêu rõ các bước tiến hành của giáo viên và các hoạt động của học sinh. Kiến thức trong bài soạn và khi lên lớp phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và SGK. - Khi tiến hành bài lên lớp theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, nhất thiết phải dựa vào các hoạt động, hệ thống câu hỏi (đặc biệt, cần có các hoạt động dẫn dắt vào bài, chuyển phần sao cho tạo được hứng thú học tập cho học sinh), tránh chép nội dung của SGK lên bảng. - Môn Hoá học là môn khoa học thực nghiệm, các bài lên lớp luôn gắn liền với các thí nghiệm (dùng các thí nghiệm hoá học để dẫn dắt vấn đề, tạo niềm tin khoa học cho học sinh) và luôn liên hệ với các sự vật, hiện tượng thực tế xảy ra xung quanh ta. - Tận dụng tối đa các thiết bị thí nghiệm và các phương tiện hỗ trợ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong bài lên lớp (máy vi tính, phần mềm, dữ liệu mô phỏng, thí nghiệm ảo, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan). 2. Về thực hành, thí nghiệm - Cần khắc phục khó khăn để tiến hành đầy đủ các thí nghiệm trong các bài học. - Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành của từng chương và của cả năm học, tuỳ điều kiện cơ sở vật chất mà Hiệu trưởng cho phép giáo viên tiến hành lựa theo lịch sắp xếp, miễn là đảm bảo đủ số tiết và nội dung. - Nên tận dụng tối đa phòng học bộ môn hóa học và tiến hành các thí nghiệm thực hành theo phướng hướng đổi mới phương pháp dạy học thực hành. 3. Về kiểm tra, đánh giá - Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra định kỳ, kiểm tra thực hành. Điểm kiểm tra thực hành (hệ số 1), giáo viên căn cứ vào tường trình thí nghiệm một bài thực hành chấm lấy điểm thực hành. - Bài kiểm tra 45 phút thực hiện dưới hình thức tự luận, bằng cách cho nhiều câu hỏi nhỏ, tránh tình trạng ”dạy tủ, hoc tủ”, nếu có kết hợp với hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan thì tỉ lệ không quá 40%. Bài kiểm tra cuối học kì tiến hành dưới hình thức tự luận 100%. Riêng lớp 9, bài kiểm tra cuối học kì theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. 4. Việc sử dụng sách giáo khoa, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và hướng dân tư học - Đây là những vấn đề cần đặc biệt chú ý, sách giáo khoa là tài liệu hỗ trợ tự học của học sinh, giáo viên dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng. - Hướng dẫn tự học, kiểm tra kết quả tự học của học sinh là yêu cầu cần có trong mỗi tiết dạy. LỚP 8 Cả năm: 37 tuần 70 tiết Học kì I: 19 tuần 36 tiết Học kì II: 18 tuần 34 tiết HỌC KÌ I TIẾT BÀI 1 Mở đầu môn hoá học Chương I: Chất. Nguyên tử. Phân tử Từ tiết 2 đến tiết 16 2 Chất 3 Chất (tt) 4 Bài thực hành 1 (Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường) 5 Nguyên tử 6 Nguyên tố hoá học 7 Nguyên tố hoá học (tt) 8 Đơn chất và hợp chất – Phân tử 9 Đơn chất và hợp chất – Phân tử (tt) 10 Bài thực hành 2 11 Bài luyện tập 1 12 Công thức hoá học 13 Hoá trị 14 Hoá trị (tt) 15 Bài luyện tập 2 16 Kiểm tra viết Chương II: Phản ứng hố học Từ tiết 17 đến tiết 25 17 Sự biến đổi chất 18 Phản ứng hoá học 19 Phản ứng hoá học (tt) 20 Bài thực hành 3 21 Định luật bảo toàn khối lượng 22 Phương trình hoá học 23 Phương trình hoá học (tt) 24 Bài luyện tập 3 25 Kiểm tra viết Chương III: Mol và tính toán hoá học Từ tiết 26 đến tiết 34 26 Mol 27 Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol. Luyện tập 28 Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol. Luyện tập (tt) 29 Tỉ khối chất khí 30 Tính theo công thức hoá học 31 Tính theo công thức hoá học (tt) 32 Tính theo phương trình hoá học 33 Tính theo phương trình hoá học (tt) 34 Bài luyện tập 4 35 Ôn tập học kì I 36 Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II TIẾT BÀI Chương IV: Oxi. Không khí Từ tiết 37 đến tiết 46 37 Tính chất của oxi 38 Tính chất của oxi (tt) 39 Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. Ứng dụng của oxi 40 Oxit 41 Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ 42 Không khí. Sự cháy 43 Không khí. Sự cháy (tt) (Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ) 44 Bài luyện tập 5 45 Bài thực hành 4 46 Kiểm tra viết Chương V: Hiđro. Nước Từ tiết 47 đến tiết 59 47 Tính chất. Ứng dụng của hiđro 48 Tính chất. Ứng dụng của hiđro (tt) 49 Phản ứng oxi hoá – khử 50 Điều chế hiđro – Phản ứng thế 51 Bài luyện tập 6 52 Bài thực hành 5 53 Kiểm tra viết 54 Nước 55 Nước (tt) (Tích hợp gio dục ý thức bảo vệ môi trường) 56 Axit. Bazơ. Muối 57 Axit. Bazơ. Muối (tt) 58 Bài luyện tập 7 59 Bài thực hành 6 Chương VI: Dung dịch Từ tiết 60 đến tiết 70 60 Dung dịch 61 Độ tan của một chất trong nước 62 Nồng độ dung dịch 63 Nồng độ dung dịch (tt) 64 Pha chế dung dịch 65 Pha chế dung dịch (tt) 66 Bài luyện tập 8 67 Bài thực hành 7 68 Ôn tập học kì II 69 Ôn tập học kì II (tt) 70 Kiểm tra học kì II LỚP 9 Cả năm: 37 tuần 70 tiết Học kì I: 19 tuần 36 tiết Học kì II: 18 tuần 34 tiết HỌC KÌ I TIẾT BÀI 1 Ôn tập đầu năm Chương I: Các loại hợp chất vô cơ Từ tiết 2 đến tiết 20 2 Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit 3 Một số oxit quan trọng (Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường) 4 Một số oxit quan trọng (tt) (Tích hợp gio dục bảo vệ môi trường) 5 Tính chất hoá học của axit 6 Một số axit quan trọng 7 Một số axit quan trọng (tt) 8 Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit 9 Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit (Tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường) 10 Kiểm tra viết 11 Tính chất hoá học của bazơ 12 Một số bazơ quan trọng 13 Một số bazơ quan trọng (tt) 14 Tính chất hoá học của muối 15 Một số muối quan trọng 16 Phân bón hoá học 17 Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ 18 Luyện tập chương I 19 Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ- muối 20 Kiểm tra viết Chương II: Kim loại Từ tiết 21 đến tiết 29 21 Tính chất vật lí chung của kim loại 22 Tính chất hoá học của kim loại 23 Dãy hoạt động hoá học của kim loại 24 Nhôm 25 Sắt 26 Hợp kim sắt : Gang – thép 27 An mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn 28 Luyện tập chương II 29 Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt Chương III: Phi kim – Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Từ tiết 30 đến tiết 42 30 Tính chất chung của phi kim 31 Clo 32 Clo (tt) 33 Cacbon 34 Các oxit của cacbon 35 Ôn tập học kì I 36 Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II TIẾT BÀI 37 Axit cacbonic và muối cacbonat 38 Silic. Công nghiệp silicat 39 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 40 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tt) 41 Luyện tập chương 3 42 Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng Chương IV: Hiđrocacbon. Nhiên liệu Từ tiết 43 đến tiết 53 43 Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ 44 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 45 Metan 46 Etilen 47 Axetilen 48 Kiểm tra viết 49 Benzen 50 Dầu mỏ và khí thiên nhiên (Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường) 51 Nhiên liệu (Tích hợp giáo dục tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ) 52 Luyện tập chương 4 53 Thực hành: Tính chất hoá học của hiđrocacbon Chương V: Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime Từ tiết 54 đến tiết 70 54 Rươu etylic (Tích hợp giáo dục phòng chống ma túy, chất gây nghiện) 55 Axit axetic 56 Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic 57 Kiểm tra viết 58 Chất béo 59 Luyện tập: Rươu etylic, axit axetic và chất béo 60 Thực hành: Tính chất của rượu và axit 61 Glucozơ 62 Saccarozơ 63 Tinh bột và xenlulozơ 64 Protein 65 Polime (Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường) 66 Polime (tt) 67 Thực hành: Tính chất của gluxit 68 Ôn tập thi học kì II 69 Ôn tập thi học kì II (tt) 70 Kiểm tra học kì II

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 44 Ruou etylic_12297786.doc
Tài liệu liên quan