Phiếu kiểm tra lớp 5 (kiểm tra định kì giữa học kì 2) năm học 2017 – 2018 môn Toán

Câu 9: (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều rộng 15cm, chiều cao 10cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.

Câu 10: (1 điểm) Một khối đá hình lập phương có cạnh là 0,8m. Hỏi khối đá đó nặng bao nhiêu tấn, biết mỗi đề - xi – mét khối đá đó nặng 2,5kg?

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu kiểm tra lớp 5 (kiểm tra định kì giữa học kì 2) năm học 2017 – 2018 môn Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH AN PHIẾU KIỂM TRA LỚP 5 (Kiểm tra định kì giữa học kì 2) Năm học 2017 – 2018 Họ và tên người coi, chấm thi Họ và tên học sinh: Lớp: 5 1. Họ và tên giáo viên dạy: Nguyễn Hữu Ninh 2. Môn: TOÁN (Thời gian làm bài: 40 phút) Phần I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng Câu 1: (1 điểm) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 0,22 m3 = . dm3 là: A. 22 B. 220 C. 2200 D. 22000 Câu 2: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 32 và 50 là: A. 64% B. 65% C. 66% D. 63% Câu 3: (1 điểm) 25% của một số là 100. Số đó là: A. 40 B. 400 C. 25 D. 250 Câu 4: (1 điểm) Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2cm là: A. 24cm2 B. 16cm2 C. 42cm2 D. 20cm2 Câu 5: (1 điểm) Một hình tròn có bán kính là 6cm thì diện tích là: A. 113cm2 B. 113,03cm2 C. 113,02cm2 D. 113,04cm2 Câu 6: (1 điểm) Một mảnh vườn hình thang đáy lớn 20m, đáy nhỏ 15m, chiều cao 10m. Diện tích của mảnh vườn hình thang đó là: A. 172 m2 B. 173 m2 C. 174 m2 D. 175 m2 Câu 7: (1 điểm) Diện tích của phần tô đậm trong hình chữ nhật dưới đây là: 12cm A. 20 cm2 B. 14 cm2 4cm C. 24 cm2 D. 34 cm2 5cm Phần II. Tự luận Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: a) 68,4 – 25,7 b) 9,3 x 6,7 ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Câu 9: (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều rộng 15cm, chiều cao 10cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Câu 10: (1 điểm) Một khối đá hình lập phương có cạnh là 0,8m. Hỏi khối đá đó nặng bao nhiêu tấn, biết mỗi đề - xi – mét khối đá đó nặng 2,5kg? ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh đúng mỗi câu cho 1 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 Đáp án B A B A D D B Phần II. Câu 8: (1 điểm) Đặt tính đúng và tính đúng mỗi ý cho 0,5 điểm - a) 68,4 25,7 42,7 b) 9,3 6,7 651 558 62,31 Câu Bài giải Điểm 9 Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: 0,4 18 15 10 = 2700 (cm3) 0,4 Đáp số: 2700 cm3 0,2 10 Thể tích khối đá đó là: 0,1 0,8 0,8 0,8 = 0,512 (m3) 0,2 Đổi 0,512m3 = 512dm3 0,2 Khối đá đó nặng số ki – lô – gam là: 0,2 512 2,5 = 1280 (kg) 0,1 Đổi 1280kg = 1,28 tấn 0,1 Đáp số: 1,28 tấn 0,1 Học sinh làm đúng bằng cách khác vẫn cho điểm tối đa của bài đó

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe giua ki II toan 5_12313864.doc