Phiếu quan sát hoạt động giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp - Đề tài: Quan sát xe máy, xe ô tô

* ĐỊA ĐIỂM:

Sân trường MN Dầu khí.

* THỜI GIAN:

- Ngày 25/02/2017

- Từ 8h15 - 9h.

* NỘI DUNG QUAN SÁT:

1/ Những biểu hiện của trẻ :

- Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”.

- Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra.

- Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng.

- Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ

- Trẻ biết phân biệt đặc điểm giống và khác nhau của xe máy và xe ô tô

- Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô,

- Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”.

- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.

- Trẻ biết về nhóm tham gia trò chơi nhảy lò cò

- khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không.

- Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình

 

docx27 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 21/11/2018 | Lượt xem: 527 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phiếu quan sát hoạt động giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp - Đề tài: Quan sát xe máy, xe ô tô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết về nhóm để tham gia trò chơi nhảy lò cò - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. - Trẻ chưa biết công dụng của các loại hoa.. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Phan Lê Thanh Tú (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết phân biệt đặc điểm giống và khác nhau của xe máy và xe ô tô - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết tên 1 số trò chơi tự do: cắp cua, búng thung, ném vòng cổ chai, cắm hoa,... - Trẻ biết nhường đồ chơi với bạn trong khi chơi. - Trẻ biết về nhóm để tham gia trò chơi cắp cua - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Đoàn Nhật Huy (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ chưa tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết tên 1 số trò chơi tự do: cắp cua, búng thung, ném vòng cổ chai, cắm hoa,... - Trẻ biết nhường đồ chơi với bạn trong khi chơi. - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. - Đôi khi còn chưa chú ý trong giờ học. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Tăng Phương Trinh (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết phân biệt đặc điểm giống và khác nhau của xe máy và xe ô tô - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết về nhóm tham gia trò chơi nhảy lò cò - Trẻ biết nhường đồ chơi với bạn trong khi chơi. - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. - Còn chạy giỡn trong giờ chơi tự do. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Thái Minh Anh (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết phân biệt đặc điểm giống và khác nhau của xe máy và xe ô tô - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết về nhóm tham gia trò chơi nhảy lò cò - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi, không nghịch với cát và nước. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Trần Hoàng Lâm (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết phân biệt đặc điểm giống và khác nhau của xe máy và xe ô tô - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết tên 1 số trò chơi tự do: cắp cua, búng thung, ném vòng cổ chai, cắm hoa,... - Trẻ biết nhường đồ chơi với bạn trong khi chơi. - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi - Trong khi chơi, trẻ còn giành đồ chơi với bạn Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Trần Quang Phúc (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết phân biệt đặc điểm giống và khác nhau của xe máy và xe ô tô - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết về nhóm tham gia trò chơi đong nước - Trẻ biết nhường đồ chơi với bạn trong khi chơi. - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi, không nghịch với cát và nước. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Trịnh Trọng Tín (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết phân biệt đặc điểm giống và khác nhau của xe máy và xe ô tô - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Đỗ Hoàng Anh Thi (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết về nhóm tham gia trò chơi cắp cua - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Đỗ Thúy Hằng (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết về nhóm tham gia trò chơi búng thun - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi, không hái hoa bẻ cành của cây. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Hà Bảo Long (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết về nhóm tham gia trò chơi - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Hồ Gia Hân (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ chưa tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết về nhóm tham gia trò chơi cắp cua - Trẻ biết nhường đồ chơi với bạn trong khi chơi. - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ chưa dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. - Trẻ còn đùa giỡn với bạn, quăng ném đồ chơi. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Lương Tuấn Hiệp (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết về nhóm tham gia trò chơi đong nước - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi - Trẻ còn nghịch với cát và nước. . Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Mai Khánh Ngọc (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết về nhóm tham gia trò chơi nhảy lò cò. - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Ngọc Anh Thư (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết xe máy và xe ô tô là phương tiện giao thông đường bộ - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ còn giành đồ chơi với bạn trong khi chơi. - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ còn giành đồ chơi với bạn trong khi chơi. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Quách Hồ Ánh Ngọc (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ biết nhường đồ chơi với bạn trong khi chơi. - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Thân Anh Thy (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Bùi Lâm Minh Khang (NL Yếu ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí. * THỜI GIAN: - Ngày 25/02/2017 - Từ 8h15 - 9h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Trẻ hát bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Khi nghe hiệu lệnh trẻ chưa tập trung quan sát và trả lời các câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ biết tên xe máy và xe ô tô và biết được đặc điểm của chúng. - Trẻ biết tên của một số phương tiện giao thông đường bộ khác như xe đạp, xa tải, xe xích lô, - Trẻ biết luật chơi và cách chơi của trò chơi vận động “Bé làm đèn hiệu giao thông”. - Trẻ hứng thú chơi trò chơi. - Trẻ còn giành đồ chơi với bạn trong khi chơi. - khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ biết tập trung lại gần cô và chú ý nghe cô nhận xét xem nhóm mình chơi hôm nay có ngoan không. - Sau khi kết thúc buổi chơi trẻ biết dẹp dọn đồ chơi của mình 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết giữ vệ sinh chung khi ra sân chơi. - Trẻ còn giành đồ chơi với bạn trong khi chơi. Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG GIỜ HĐNT ĐỀ TÀI: QUAN SÁT XE MÁY, XE Ô TÔ HỌ TÊN TRẺ: Châu Hoàng Nhất Long (NL Yếu ) LỚ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docx4.phiếu HĐ ngoài trời_CHOI_N1_16-17.docx
Tài liệu liên quan