Quản lý nhân sự công ty DVTT - TH Hà Nội

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DVTT-TH HÀ NỘI 4

I. Khái quát về Công ty DVTT-TH Hà Nội 4

1. Quá trình hình thành và phát triển 4

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 7

3 Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 14

II. Đánh giá ưu nhược điểm của Công Ty 15

1. Đánh giá về quản lý nhân sự của Công Ty 15

2. Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống mới: 16

3. Khả năng tin học hoá. 17

4. Nghiên cứu xây dựng chương trình 17

5. Các bước xây dựng hệ thống thông tin 21

CHƯƠNG II: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 24

I. Phân tích chi tiết bài toán 24

1. Sơ đồ chức năng BFD : 24

2. Biểu đồ luồng dữ liệu 27

III. Thiết kế Cấu trúc dữ liệu 34

Manv 37

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG PHẦN MỀM 41

I. Lập trình ứng dụng quản lý băng tin học 41

1. Tại sao phải ứng dụng chương trình 41

2. Khi có chương trình thì công việc quản lý nhân sự được giải quyết như sau: 41

II. Những yêu cầu của hệ thống 42

III. Mục đích và yêu cầu của chương trình. 43

1. Mục đích: 43

2. Yêu cầu. 43

3. Các ứng dụng chương trình. 43

IV. cài đặt hệ thống 45

V. Thiết kế mẫu cửa sổ chính 45

Chương IV: Đánh giá ưu nhược điểm của chương trình 51

I. Ưu điểm của hệ thống: 51

II. Nhược điểm của hệ thống 52

Kết luận 53

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

 

doc54 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 19/01/2016 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý nhân sự công ty DVTT - TH Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oàn bộ các Công ty thành viên : Các công ty thành viên và đối tác có chức năng khai thác mạng truyền hình cáp và các dịch vụ gia tăng trên mạng theo địa bàn được phân công với mục tiêu đạt được hiệu quả cao nhất. Như vậy, bộ máy tổ chức Công ty được chia thành nhiều bộ phận chuyên môn hoá, tổ chức sản xuất theo cơ cấu công việc được giải quyết theo kênh liên hệ thẳng. Người thi hành nhiệm vụ chỉ phải thực hiện theo lệnh của cấp trên phụ trách mình. Cán bộ quản lý tại mỗi bộ phận phải thực hiện tất cả các chức năng quản lý và chịu trách nhiệm hoàn toàn công việc của người dưới quyền. Công ty tổ chức theo cơ cấu này đặt ra yêu cầu cao đối với bộ máy quản lý. Cán bộ phải có kiến thức toàn diện nhiều lĩnh vực khác nhau. 3. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với quá trình hình thành và phát triển, trong từng thời kỳ khác nhau Công ty đã thực hiện những chức năng nhiệm vụ khác nhau nhằm đáp ứng một cách tốt nhất sự biến đổi không ngừng của cuộc sống. Năm 1995, với tên là “Công ty Truyền thanh Hà Nội”, Công ty đã thực hiện chức năng nhiệm vụ: Quản lý và khai thác hệ thống truyền thanh bằng dây trong địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định số 81/2000 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đổi tên Công ty Dịch vụ Truyền thanh - Truyền hình Hà Nội và quy định lại chức năng nhiệm vụ cho Công ty, đã biến thời cơ và động lực quan trọng thành sức mạnh vật chất để chi bộ và Ban lãnh đạo Công ty đề ra mục tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh. Ngày 25/7/2001, UBND Thành phố tiếp tục ban hành quyết định số 4259/QD-UB giao cho Công ty nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án “ Xây dựng hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến ở Thủ đô” với mức đầu tư trong giai đoạn I là 95.912.057.474 đồng. Ngày 25/12/2001 UBND Thành phố tiếp tục ban hành quyết định 8126/QD-UB bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Công ty tạo thành một mô hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động với nhiều chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất - kinh doanh - dịch vụ có thị trường rộng lớn và phong phú. Do vậy hiện nay Công ty BTS Hà Nội có những chức năng nhiệm vụ chính như sau: - Tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, xây dựng hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình, truyền hình cáp hữu tuyến, hệ thống viễn thông, mạng LAN, WAN ... - Sản xuất chương trình truyền hình, chương trình quảng cáo trên truyền hình, phát sóng quảng cáo, mua bán, trao đổi chương trình truyền hình và bản quyền truyền hình. - Liên kết đào tạo, xây dựng các cơ sở đào tạo về phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin, viễn thông, quảng cáo ... trong và ngoài nước. - Kinh doanh thương mại điện tử trên nền internet, dịch vụ Home shopping trên mạng CATV, cung cấp các dịch vụ internet. - Sản xuất phần mềm ứng dụng, thiết kế trang web cho các đơn vị có nhu cầu. - Đại lý, ký gửi, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu các loại hàng hoá và dịch vụ. - Dịch vụ du lịch, lữ hành, kinh doanh vận tải. Với trách nhiệm là chủ dự án truyền hình cáp hữu tuyến (CATV) của Hà Nội, Công ty đã đồng thời triển khai các hoạt động xây dựng, phát triển lực lượng, bổ sung cán bộ, công nhân kỹ thuật lao động và kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy vừa đủ khả năng, quản lý điều hành hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai thực hiện dự án có hiệu quả. Đánh giá ưu nhược điểm của Công Ty Đánh giá về quản lý nhân sự của Công Ty Qua thực tế tham khảo ở phòng tổ chức của Công ty TNHH thương mại và xây lắp từ xa (T&X), em nhận thấy hệ thống phương pháp quản lý tuy đã có những thay đổi so với phương pháp thủ công truyền thống, song vẫn không khỏi tra cứu bằng thủ công. Nhược Điểm: + việc cập nhật lý lịch CBCNV đôi lúc phải làm lại vì hồ sơ cán bộ thất lạc. + Việc tính lương cho CBCNV làm bằng tay tốn kém nhiều thời gian đôi lúc thiếu chính xác. + Tốn nhiều thời gian, công sức cho việc tổng hợp, thống kê, báo cáo từ cấp trên. + Việc tra cứu, tìm kiếm, chọn lọc thông tin về nhân sự rất mất nhiều công sức không thuận tiện, đầy đủ, chính xác. + Khó thực hiện được việc cập nhật thường xuyên các thông tin có tính thời sự về sản xuất và quá trình kinh doanh . * Tóm lại hệ thông không đáp ứng được nhu cầu thông tin về nhân sự, phục vụ cho việc chỉ đạo của giám đốc cũng như việc kiểm tra của các cơ quan chức năng kém hiệu quả. Vì vậy cần phải có hệ thống máy tính để đáp ứng các yêu cầu cần thiết hiện tai của công ty. Ưu điểm : Việc quản lý nhân sự ở Công Ty tuy có thủ công nhưng dễ làm cho nhiều người trong Công Ty. Việc thay đổi nhân sự không mấy khó khăn, có thể sao chép thành nhiều bản hồ sơ nhân sự để phòng khi bị sự cố. Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống mới: Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu cần thiết về tính chính xác, đầy đủ, nhanh chóng với hoạt động thực tế sản xuất đa dạng phong phú cũng như khắc phục các nhược điểm của phương pháp quản lý thủ công, các nhà quản lý kinh tế đã thấy rằng: Vấn đề từng bước tự động hoá công tác quản lý của Công Ty Thông tin mà bước đầu là tự động hoá về công tác quản lý về nhân sự là hết sức cần thiết việc cải tiến quản lý nhân sự theo phương pháp mới này đáp ứng chủ chương tin học hoá công tác quản lý nói chung của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới hiện nay. Trong giai đoạn mới hiện nay việc đào tạo và tuyển chọn nhân viên điều hành máy tính là một việc làm không mấy khó khăn nhưng điều quan trọng là phải xây dựng một phần mềm quản lý thống kê phù hợp với đặc điểm của Công Ty mình nhằm nâng cao hiệu quả Ưu điểm: Tin học hoá công tác quản lý nói chung của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn xây dựng mới hiện nay là rất cần thiết việc áp dụng phần mềm tin học quản lý nhân sự vào Công Ty Thông Tin giải quyết rất nhiều khâu trung gian không cần thiết và đáp ứng tốt những nhu cầu cần thiết về tính chính xác. Đầy đủ nhanh chóng cập nhật thông tin một cách nhanh chóng khi có thay đổi. Khả năng tin học hoá. Để khắc phục những nhược điểm của hệ thống quản lý cũ thì đơn vị cần xây dựng một hệ thống quản lý bằng thông tin tự động . Trong thực trạng hiện nay của công ty có đủ điều kiện để xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự và tính lương bằng máy tính . + Phòng tổ chức cán bộ đã được trang bị máy tính có cấu hình cao. Nhân viên của phòng tổ chức cán bộ nói riêng và nhân viên các phòng ban nóu chung dã được phổ cập kiến thuớc về việc sử dụng máy tính . + Ban giám đốc, và nhân viên các phòng ban đều nhiệt tình tán thành việc xây dụng hệ thống thông tin quản lý nhân sự và tính lương . Như vậy các yếu tố trên đã đủ điều kiện để xây dựng một hệ thống thông tin quả lý nhân sơ và tính lương bằng máy tính. Nghiên cứu xây dựng chương trình Để đưa tin học vào quản lý có hiệu quả, sử dụng tốt các thiết bị thì cần phải có sự hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo đúng quy định của đơn vị cũng như của ngành, đường nối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Hiệu quả của phần mềm qủn lý phụ thuộc nhiều khả năng hiểu biết củc người phân tích và thiết lế hệ thống thông tin. Nó làm tiêu đề cho việc xây dựng chương trình, vì vậy công việc phải tỉ mỉ, thận trọng chi tiết, chính xác. Qua đó sẽ thấy được sự lưu chuyển các luồng dữ liệu mà hệ thống thực hiện. Như vậy việc phân tích và thiết kế hệ thống là phần quan trọng đầu tiên cho hiệu quả hoạt động chương trình sau đây. Trong quá trình phân tích hệ thống ta thấy: S ơ đồ luồng dữ liệu cho ta biết được yêu cầu của người sử dụng, mô hình của hệ thống thông tin lưu chuyển từ qú trình này qua quá trình khác. Sự liên kết của dữ liệu từ đầu vào qua quá trình xử lý sẽ cho ta những thông tin của dư liệu đầu ra. * ứng dụng của tin học trong công tác quản lý Ngày nay với sự phát triển hết sức mạnh mẽ của cách mạng khoa học kỹ thuật, trong đó công nghệ thông tin là nghành phát triển một cách vượt bậc và phù hộp với nhiều ngành nghề. Đặc biệt trong công việc quản lý nó không thể tách rời việc tìm hiểu hoạt động của các cơ quan, xí nghiệp và cách thức xử lý thông tin của các bộ phận trong đơn vị đó. Ngày nay tin học đã và đang khẳng định được mình và ngày càng đứng vững vì nó có những ưu thế sau: + Có khả năng lưu trữ và xử lý thông tin lớn. + Thông tin xử lý chíng xác, nhanh chóng theo yêu cầu của người sử dụng, thời gian xử lý nhanh, trình bày đẹp. + Lưu trữ dữ liệu khoa học ngọn nhẹ, thuận lợi, an toàn và tiết kiệm. + Chi phí nhỏ, ít tốn kém. Điều này chứng tỏ máy tính là một công cụ để quản lý rất có hiệu quả. để có được điều đó không chỉ có kiến thức nhất định về chuyên môn mà cân phải có kiến thức cơ bản vè quản lý và nghiệp vụ, hiểu rõ các chức năng các bộ phận về nghiên cứu. Mức độ hiệu quả của việc ứng dụng máy tính nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào sự hiểu biết của người phân tích và thiết kế hệ thống. ứng dụng của máy tính như là một công cụ đểt thu thập, xử lý cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà quản lý trong công việc. *Mục đích của đề tài Qua nghiên cứu mô hình quản lý của công ty nói chung và hệ thông quản lý nhân sự nói riêng, muốn tin học hoá ta cần xây dựng phần mềm “Quản lý nhân sự và tính lương” nhằm các mục dích sau: Thực hiện quá trình quản lý CBCNV của công ty. Lưu trữ các thông tin liên qua tới CBCNV và đang làm việc tại cơ quan. Cập nhật và sửa đổi các thông tin liên quan đến nhân sự: lý lịch, hệ số lương, ngày công, ngày nghỉ của CBCNV. Tính lương hàng tháng và lưu trữ bảng lương của đơn vị. Tạo, cập nhật sửa đổi các thông tin về nhân sự của đơn vị . In danh sách CBCNV của từng phòng, bộ phận theo thông số cần thiết, theo sự yêu cầu và kiểm tra của cấp trên. In bảng lương hang tháng của CBCNV theo từng đơn vị phòng ban bộ phận. Kết xuất các biểu mẫu báo cáo một cách đầy đủ, chi tiết, khoa học theo yêu cầu của người sử dụng theo từng tháng, theo quý, năm hay một yêu cầu cụ thể như trình độ chuyên môn, phòng ban * Các chức năng cơ bản của hệ thống - Chức năng cập nhật Để hệ thống có nguồn dữ liệu thống nhất phục vụ cho việc quản lý, trước hết phải cung cấp cho hệ thống một số thông tin chung để thuận tiện cho quá trình xử lý, các thông tin này được truy suất thông qua mã của chúng và phải nhập vào hồ sơ như sau: + Cập nhập danh sách CBCNV (theo hồ sơ) + Nhập danh sách các phòng ban . + Cập nhật cho từng phòng ban, từng bộ phận, từng CBCNV. + Cập nhật các thông tin về sự thay đổi hệ số lương, bậc lương, ngạch lương của CBCNV. + Cập nhật danh sánh (Bảng chấm công) ngày làm việc, ngày nghỉ ốm của từng CBCNV. + Cập nhật tổng tiền lương cơ quan bảo hiểm phải chi trả. Chức năng xử lý Với các dữ liệu đã cập nhật, để đáp ứng nhu cầu đã đặt ra ta cần phảI xử lý các dữ liệu này, theo yêu cầu quản lý trong đơn vị hệ thống cần có chức năng xử lý như sau: * Chức năng tìm kiếm Tìm kiếm thông tin theo yêu cầu của người sử dụng như sau: + Tìm kiếm CBCNV theo dân tộc + Tìm kiếm CBCNV theo phòng ban + Tìm kiếm CBCNV theo chức vụ + Tìm kiếm CBCNV theo mã nhân viên + Tìm kiếm CBCNV theo độ tuổi + Tìm kiếm CBCNV theo mức lương * Chức năng báo cáo. Từ nguồn dữ liệu đã cập nhật như trên hệ thống sẽ đưa ra các bảng báo cáo thống kê tổng quát hay chi tiết về nhân sự của cơ quan tuỳ theo yêu cầu lựa chọ cụ thể là: + Lập danh sách CBCNV toàn cơ quan. + Lập danh sách CBCNV của từng phòng ban + Tính lương cho từng cá nhân, phong ban, toàn đơn vị. + In danh sách lương theo tháng cho từng phòng,đơn vị. Yêu cầu đối với hệ thống Hệ thống phải quản lý được toàn bộ các hồ sơ nhân sự của CBCNV trong đơn vị đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Hệ thống cho phép tìm kiếm nhân sự theo một tiêu trí nhất định,mã nhân vien, chức vụ, bậc lương Cho phép sửa đổi, cập nhật dữ liệu, đảm bảo có sàng lọc dữ liệu. Có bảng định kỳ hoặc đột xuất về nhân sự. Nhập sửa đổi thông tin, về thay đổi lương, bậc thợ, nhập, sửa ngày công hàng tháng. Tính lương, in bảng lương và lưu trữ bảng lương hàng tháng của từng phòng ban chuyên môn. Từ thực trạng trên ta có thể mô tả quy trình tin học hoá công việc qua sơ đồ sau. Lý lịch CBCNV Khen thưởng, kỉ luật Quan hệ gia đình Qúa trình công tác Trình độ học vấn Hệ số lương Bảng chấm công Chương trình quản lý nhân sự và tính lương Danh sách CBCNV toàn đơn vị Danh sách CBCNV theo phòng Danh sách CBCNV đến tuổi nghỉ hưu Bảng lương Các bước xây dựng hệ thống thông tin - Việc xây dựng hệ thống này được thực hiện qua 5 giai đoạn sau: a. Nghiên cứu sơ bộ và lập dự án Khi tiến hành tìm kiếm, khảo sát hệ thống cũ ta phải phái hiện những nhược điểm còn tồn đọng, đề suất ý tưởng cho giải pháp mới. Cần tham khảo ý kiến lãnh đạo để được yêu cầu của họ nhằm định hướng cho hệ thống mới Phải nêu ra được tính khả thi của bài toán và có định hướng cho giai đoạn tiếp theo. b. Phân tích hệ thống Phải tiến hành phân biệt một cách chi tiết hệ thống hịe tai để xây dựng các lược đồ cũ trên cơ sở đó xây dựng lược đồ khái niệm cho hệ thống mới. c. Thiết kế tổng hợp Nhằm xác định vai trò, vị trí của máy tính trong hệ thống mới, phân tích rõ việc nào cần phải lam bằng thủ công do con người đảm nhiệm. d. Thiết kế chi tiết Thiết kế các công viẹc thủ công để giải quyết việc xử lý thông tin trước khi đa vào máy tính và một số công viếc sau khi máy tính xử lý đưa ra. Thiết kế các tệp dữ liệu Thiết kế các thủ tục thông tin trên máy tính. Thiết kế giao diện với người sử dụng. Thiết kế các Mudul chương trình Thiết kế mẫu thử và thử chạy chương trình. Đánh giá các mặt ưu nhược điểm của hệ thống mới e. Cài đặt chương trình Chọn ngôn ngữ lập trình. Cài đặt, viết các đoạn chương trình chung. Soạn thảo chươngtrình cho từng đơn vị xử lý. Điều chỉnh theo yêu cầu mới. Cải thiện hiệu năng của hệ thống. Kết luận: Qua cách tổ chức của Công ty TNHH thương mại và xây lắp từ xa (T&X) ta cần phải xây dựng một phần mềm “Quản lý nhân sự và tính lương sao cho”: Đáp ứng được hầu hết các chức năng cần thiết . Chương trình đơn giản rễ hiểu dễ sử dụng. Giao diện đẹp. Chương trình phải có tính mở cao. Để xây dựng một chương trình thảo mãn các điều kiện trên ta cần thiết kế một hệ thống sao cho: + Thông tin đầy đủ. + Tránh dư thừa. + Không trùng lặp + Xử lý nhanh. + Độ chính xác cao. Muốn vậy người thiết kế cần phải phân cấp chức năng rõ ràng, dễ hiểu, chính xác và thực tế. Nó được thể hiện qua “Biểu đồ phân cấp chức năng”. tuy nhiên biểu này mới chỉ thể hiện đượpc mối liên quan giữa các chức năng của hệ thông chứ không nêu được mối quan hệ về mặt dữ liệu giữa các chức năng. Do vậy, mối liên hệ về dữ liệu về các chức năng sẽ được thể hiện qua các “Biểu đồ luồng dữ liệu”. Để thiết kế chương trình ta cần phải phân tích, lọc hệ thống về mặt dữ liệu, muốn vậy ta phải xác định được các thực thể trong hệ thống và các mối liên kết quan hệ giữa chúng. Vân đề này được thể hiện qua “Mô hình thực thể liên kết” Chương II: cơ sở phương pháp luận I. Phân tích chi tiết bài toán Qua quá trình khảo sát thực tế những hoạt động quản lý nhân sự của Công ty TNHH thương mại và xây lắp từ xa (T&X), Em đã phân tích bài toán theo các sơ đồ sau: Sơ đồ chức năng BFD : Biểu đồ phân cấp chức năng sẽ chia các chức năng của hệ thống thành các cấp khác nhau. Qua đó thấy rõ được nhiệm vụ của từng bộ phận, bao gồm các chức năng chính: Cập nhật, tìm kiếm, chấm công và tính lương, báo cáo thống kê. Mỗi chức năng lại được phân chia nhỏ hơn. Xem bảng lương tổng hợp Báo cáo thống kê Quản lý nhân sự Cập nhật Tra cứu Chấm công và tính lương Cập nhập ngày công Cập nhật lương Cập nhật DM đơn vị Tra cứu theo đơn vị Cập nhật hồ sơ Cập nhật QTCT Cập nhật Khen thuởng Cập nhật Kỷ luật Cập nhật TPGĐ Cập nhật HĐLĐ Cập nhật tổng hợp Tra cứu theo mã NV Tra cứu theo độ tuổi Tra cứu theo mức lương Tra cứu tổng hợp Tính lương In bảng lương tổng hợp Báo cáo nhân sự * Chức năng: Quản lý nhân sự và tính lương Mô tả: Đây là hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương được xây dựng để quản lý thông tin về nhân sự, tiền lương cho cán bộ công nhân viên chức của Công ty TNHH thương mại và xây lắp từ xa (T&X). Thông in vào:Các thông tin thay đổi về nhân sự về công nhân viên chức trong cơ quan. Thông tin ra: Các báo cáo về nhân sự. Các xử lý: Sự thay đổi thông tin của nhân sự, về công tác thoe dõi quá trình công tác và thanh toán lương theo ngay công, theo chế độ. + Chức năng: Thông tin nhân sự Mô tả: Quản lý các thông tin về cán bộ công nhân viên trong công ty. Thông tin vào: Những thay đổi về thông tin của CBCNV. - Lọc nhân sự theo phòng ban, theo mã, theo tuổi, theo chức vụ - Cập nhật thông tin về nhân sự như sơ yếu lý lịch, chức vụ, thàn phần gia đình, quá trình công tác, hợp đồng lao động. - Xoá bỏ những nhân sự khi không công tác ở cơ quan nữa, nhưng vẫn không bị mất thông tin. Thông tin ra: Cho kết quả của tất cả CBCNV trong công ty. Cách xử lý: Cập nhật, xoá bỏ nhân sự trong cơ quan. - Chức năng: Báo cáo nhân sự Mô tả: Hiển thị mọi thông tin về cán bộ công nhân viên trong cơ quan cho in kết quả của từng phần. Thông tin vào: Mọi thông tin của CBCNV trong công ty đều được hiển thị. Mục báo cáo về cá nhân: Nhập mã nhân sự sẽ cho mục chọn báo cáo về lý lịch trích ngang, chi tiết, quá trình công tác, khen thưởng kỷ luật. Thông tin ra: báo cáo về nhân sự với mục chọn theo cá nhân, theo danh sách. Cách xử lý: Hiển thị, in kết quả của nhân sự trong cơ quan. + Chức năng: chấm công. Mô tả: Chấm ngày công cho CBCNV theo tháng năm. Thông tin vào: Sửa tham số tính lương và in kết quả. In kết quả: Bảng thanh toán lương tháng và một số loại khác Thông tin ra: Báo cáo kết quả chấm công Cách xử lý: Chấm công và cho kết quả lương của nhân viên + Chức năng: Báo cáo thống kê Mô tả: Báo cáo tiền lương và in kết quả Thông tin vào: Bảng thanh toán lương tháng và các khoản khác. Thông tin ra: Hiển thị kết quả lương của CBCNV trong công ty. Cách xử lý: Hiển thị, in kết quả Biểu đồ luồng dữ liệu Sơ đồ dữ liệu của hệ thống là công cụ quan trọng nhất trong công việc phân tích hệ thông có cấu trúc. Nó đưa ra phương pháp thiết lập mối quan hệ giữa chức năng của hệ thống với thông tin mà chúng ta sử dụng Ta xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu của hệ thông như sau: a) Mức khung cảnh Nhân viên Ban lãnh đạo Quản lý nhân sự Yêu cầu báo cáo Điều chỉnh sửa đổi Thông tin Nhân Sự Các quyết định, chính sách Báo cáo Tác nhân ngoài: Nhân viên và người sử dụng + Nhân viên: Là đối tượng quản lý. Đầu vào của hệ thống: Có một chức năng giao tiếp với chức năng bên ngoài. Đầu ra của hệ thống: Hồ sơ nhân viên, các báo cáo, danh sách thoe yêu câu của bảng lương của CBCNV trong công ty. + Người sử dụng: Là người trực tiếp quản lý và sử dụng hệ thống nhân sự và tính lương như: Ban lãnh đạo, phòng tổ chức cán bộ Hồ sơ mới 1.1. Nhận hồ sơ Cung cấp hồ sơ Nhõn viờn Lónh đạo 1.2. Thờm hồ sơ mới 1.3. Sửa đổi thụng tin hồ sơ Hồ sơ Yờu cầu sửa đổi Thụng tin sửa Ghi nhận sửa Ghi nhận thờm Hỡnh 1: Mức dưới đỉnh chức năng Cập nhật b. Chức năng cập nhật hồ sơ c. Chức năng tìm kiếm 2.2. Bỏo cỏo kết quả tỡm kiếm Hỡnh 2: Mức dưới đỉnh chức năng tỡm kiếm Nhõn viờn Lónh đạo Cơ quan khỏc 2.1. Thực hiện tỡm kiếm Hồ sơ d. Chức năng báo cáo Lónh đạo Nhõn viờn Cơ quan khỏc 3. Chức năng bỏo cỏo 3.1. Bỏo cỏo hồ sơ 3.2. Bỏo cỏo lương 3.3. Thống kờ cỏc loại bảo hiểm Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ Hỡnh 3: Mức dưới đỉnh chức năng bỏo cỏo e. Chức năng thành viên Hỡnh 4:Mụ hỡnh quản trị hệ thành viờn 4.2. LogOut Admin Người điều khiển phần mềm 4.1. Thay đổi mật khẩu 4.2. Quản lý người dựng 4.3. Login Admin Sơ đồ thực thể liên kết III. Thiết kế Cấu trúc dữ liệu Để xây dựng chương trình, điều quyết định hiệu quả của công việc chính là việc tổ chức thông tin bao gồm: thiết kế cấu trúc dữ liệu, cách tổ chức các File Cơ sở dữ liệu, đồng thời nêu nên mối quan hệ giữa các dữ liệu với nhau. Từ đó tổng hợp đưa ra các thông tin cần thiết cho người quản lý. Căn cứ vào phân tích bài toán các chức năng đã thiết kế ở phần trên trong chương trình Quản lý nhân sự cần có các cấu trúc dữ liệu sau: Bảng nhân sự được thiết kế như sau: T_nhanvien(manv,hoten,ngaysinh,noisinh,quequan,dantoc,tdvh,tpgd,soCMND,noicap,nhapngu,xuatngu,soBHYT,ngayBHYT,soBHXH,ngayBHXH) Tên trường Kiêu Kích thước Ghi chú Manv Text 5 byte Mã nhân viên Hoten Date/time 30 byte Họ và tên Ngaysinh Text 10 byte Ngày sinh Noisinh Date/time Dd/mm/yyyy NơI sinh Quequan Text 50 byte Quê quán Dantoc Text 5 byte Dân tộc Tdvh Text 5 byte Trình độ học vấn Tpgd Text 5 byte Thành phần gia đình soCMND Text 5 byte Số CMND Noicap Text 50 byte NơI cấp Nhapngu Date/time Dd/mm/yyyy Nhập ngũ Xuatngu Date/time Dd/mm/yyyy Xuất ngũ soBHYT Text 20 byte Số BHYT ngayBYT Date/time Dd/mm/yyyy Ngày BHYT thoihanBHYT number Single Thời hạn BHYT soBHXH Text 10 byte Số BHXH ngayBHXH Date/time Dd/mm/yyyy Ngày BHXH Bảng chấm công được thiết kế như sau: T_Chấmcông (manv, ngayophep, ngayphep, ngayom, ngayle, giohop, giohoc, giochunhat) Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải Manv Text 5 Byte Mã nhân viên Thang cc Text 5 Byte Tháng chấm công Snctt Number Integer Số ngày công tính tiền Om Number Integer ẩm Phep Number Integer Phép Giothem Number Integer Gìơ thêm Nghile Number Integer Nghỉ lễ Tienkhac Number Integer Tiền khác Bảng lương đươc thiết kế như sau: T_lương(manv,ngâynhan,nganh,bac,hslg,hstn,ghichu) Tên trường Kiểu Kich thước Ghi chú manv text 5 byte Ngay nhan Date/time Dd/mm/yyyy Ngày nhận Nganh Text 5 byte Ngành Bac Text 5 byte Bậc LCB Number Single Lương can bản HSLG Number Single Hệ số lương HSTN Number Single Hệ số thu nhập Ghi chu Text 5 byte Ghi chú Bảng Quan hệ gia đình được thiết kế như sau: Quan hệ gia đình T_ Quan hệ gia đình (manv, hoten, ngaysinh, qhgd ,ngaymat,nghe,ghichu) Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải Manv Text 5 Byte Mã nhân viên Loaiqh Text 10 Byte Quan hệ gia đình Hoten Text 40 Byte Họ tên Ngaysinh Date/Time Dd/mm/yyyy Ngày sinh Ngaymat Date/Time Dd/mm/yyyy Ngày mất Nghe Text 20 Byte Nghề Ghichu Text 50 Byte Ghi chú Bảng khen thưởng được thiêt kế như sau: T_Khen thưởng (manv,ngayqd,hinhthuc,ghichu): Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải Manv Text 5 Byte Mã nhân viên Ngayqd Date/Time Dd/mm/yyyy Ngày quyết định Hinhthuc Text 50 Byte Hìh thức Ghichu Text 50 Byte Ghi chú Bảng kỷ luật được thiết kế như sau: T_Kyluật(manv,ngayqh,hinhthuc,ghichu) Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải Manv Text 5 Byte Mã nhân viên Ngayqd Date/Time Dd/mm/yyyy Ngày quyết định Hinhthuc Text 50 Byte Hìh thức Ghichu Text 50 Byte Ghi chú Bảng chức vụ được thiết kế như sau: Bảng chức vụ T_ Bảng chức vụ (manv,tenchucvu,phucap,ghichu) Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải Manv Text 5 Byte Mã nhân viên Tên cv Text 10 Byte Tên chức vụ Phucap Number 30 Byte Phụ cấp Ghichu Number 30 Byte Ghi chú Bảng quán trình công tác được thiết kế như sau: T_quá trình công tác (manv, tungay, denngay, chucvu, phongban, congviec, ghichu) Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải Manv Text 5 Byte Mã nhân viên Tungay Date/Time Dd/mm/yyyy Từ ngày Denngay Date/Time Dd/mm/yyyy Đến ngày Chucvu Text 5 Byte Chức vụ Phongban Text 5 Byte Phòng ban Congviec Date/Time 5 Byte Công vệc Ghichu Text 5 Byte Ghi chú Bảng chấm công được thiết kế như sau: T_chấm công(manv,tungay,denngay,lydo,huong) Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải Manv Text 10 Mã nhân viên Tungay Date Dd/mm/yyyy Từ ngày Denngay Date Dd/mm/yyyy Đến ngày Lydo Text 30 Lý do Huong Text 20 Hưởng Mô hình thực thể liên kết: Là mô hình dữ liệu lôgic được xây dựng trên khái niệm lôgic như: thực thể, kiểu thực thể, liên kết, kiểu liên kết, thuộc tính. + Thực thể là một đối tượng hợp thành để chúng ta nghiên cứu đối tượng đó. Tiêu chuẩn chính xác nhận được thực thể: Có ích trong quản lý, phân biệt giữa các thực thể với nhau. + Kiểu thực thể là một tập hợp nhiều thực thể cùng loại được mô tả bằng những đặc trưng giống nhau. + Liên kết là sự ghép nối có ý nghĩa giữa hai hay niều thực thể phản ánh một thực tế về quản lý. + Kiểu liên kết là một tập hợp nhiều liên kết cùng loại.Giữa các thực thể có thể tồn tại nhiều mối liên kết, mỗi liên kết xác định một tên duy nhất. Biểu diễn các liên kết băng đoạn thẳng nối giữa hai kiểu thực thể, kiểu liên kết còn là sự xác định có bao nhiêu thể hiện kiểu thực thể này có thể cùng kết hợp với bao nhiêu thể hiện của thực thể kia. Các kiểu thực thể Liên kết một – một: Gỉa sử có hai hay nhiều thực thể A và B, giữa chúng có quan hệ một–một nếu như thực thể trong kiểu thực thể A đều có tương ứng một thực thể trong kiểu thực thể đưa ra trong một hệ thôngs ta không có các mối liên kết một – một giữa các kiểu thực thể. A B Liên kết một – nhiều Giữa hai kiểu thực thể A và B có liên kết một – nhiều, nếu như một thực thể trong A tương ứng với nhiều thực thể trong B. Ngược lại, một thực thể tương ứng duy nhất với một thực thể của A A B Liên kết nhiều – nhiều Hai thực thể A và B có quan hệ nhiều – nhiều với nhau, nếu một thực thể có trong B có nhiều thực thể trong A và ngược lại. Quan hệ nhiều- nhiêu không phục vụ trực tiếp cho việc khai thác thông tin nhưng nó giúp chúng ta xác lậ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1982.doc
Tài liệu liên quan