Sách giáo viên môn Tin học 8

Bài 1. Việc khai báo biến gồm: Khai báo tên biến và khai báo kiểu dữ liệu của biến.

Khi khai báo biến, ngoài việc tên biến được đưa vào danh sách các đối tượng quản lí, máy tính (thông qua chương trình dịch) sẽ xác định kiểu của biến và dành một vùng nhớ có độ lớn thích hợp với phạm vi kiểu của biến để lưu giá trị của biến. Ví dụ, cũng để lưu các giá trị là số nguyên, khi khai báo biến kiểu byte, máy tính chỉ dành vùng nhớ có độ lớn 1 byte, nhưng khi khai báo biến kiểu nguyên, máy tính sẽ dành vùng nhớ có độ lớn 2 byte, hoặc vùng nhớ 6 byte được dành cho biến được khai báo với kiểu số thực,. Nhờ thế việc sử dụng bộ nhớ sẽ hiệu quả hơn. Ngoài ra máy tính sẽ biết áp dụng các phép toán thích hợp đối với giá trị của biến.

 

doc94 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 3606 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sách giáo viên môn Tin học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSách giáo viên tin học 8.doc