Soạn giảng môn Tiếng Anh lớp 6 - Học kỳ 1

UNIT 5: THING I DO

Lesson5 : C. Classes (C1)

Ngày soạn:

I. Objective.

School subjects vocabulary with “ Have/ Dont have” to talk about the school timetable.

II. Teaching aids.

SGK, đài, băng, phấn, bảng,

 

doc80 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 7483 | Lượt tải: 15download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiếng Anh 6 HK I.doc
Tài liệu liên quan