Thiết kế bể Aerotank xử lý nước thải xeo giấy công suất 1000m3/ngày đêm

MỤC LỤ C

Lờ i nó iđầ u 1

CHƯƠNG1 : GIỚ I THIỆU CHUNG 2

I Đặ tvấ n đề 2

II Nhiệm vụ củ a đồ á n 3

CHƯƠNG2 : CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤ Y 4

I Giaiđoạ n sả n xuấ t bộ tgiấ y 4

II Giaiđoạ n là m giấ y 8

III Cá c loạ i nướ c thả i 9

IV Nướ c thả i từ cô ng nghệ xeo giấ y 9

CHƯƠNG3 : CÁC PHƯƠNG PHÁ P XỬ LÝ NƯỚC THẢ I CÔNG NGHIỆ P 10

I Xử lý cơ họ c 111

II Cá c phương phá p hoá lý 112

III Cá cphương phá p hó a họ c 12

IV Phương phá p sinh họ c 13

CHƯƠNG 4 : LỰ A CHỌ N CÔ NG NGHỆ VÀ TÍNH TOÁ N CÔ NG TRÌNH CHÍNH 19

I Lự a chọ n cô ng nghệ 19

II Dâ y chuyề n cô ng nghệ 278

IIITính toá n cô ng trình chính bể Aerotank 299

IVTính toá n kinh tế cho cô ng trình chính 444

PHẦN KẾ T 46

Tà i liệ u tham khả o 47

pdf48 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/07/2013 | Lượt xem: 1461 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bể Aerotank xử lý nước thải xeo giấy công suất 1000m3/ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfFinal.pdf
  • dwgAEROTANK.dwg
  • pdfHUONGDAN.pdf
  • dwgmat bang .dwg
  • dwgSDCN.dwg
  • docwho_are_you_hcmc.doc