Tiểu luận Sinh viên và thất nghiệp

Tr-ớc hết, chúng ta có thể khẳng định một điều rằngSV hiện nay rất

năng động, sáng tạo và nhạy bén với cuộc sống. Nếu nh- tr-ớc đây, khi cuộc

sống đang còn khó khăn, chúng ta chỉ thấy một lớp SV học hành chăm chỉ cốt

sao cho sau này ra tr-ờng sẽ xin đ-ợc một công việcvào biên chế trong Nhà

n-ớc, từ đó cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Nh-ng ngày nay cơ chế thị tr-ờng mở

của, SV đ có điều kiện để phát triển khả năng sángtạo do có đầy đủ thông

tin, một cuộc sống chất l-ợng tốt hơn và chủ động hơn trong việc lựa chọn

nghề nghiệp. Tất cả những yếu tố đó làm cho SV năngđộng hơn, ngày càng

chiếm lĩnh những lĩnh vực mới lạ

pdf11 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 2051 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Sinh viên và thất nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSinh viên và thất nghiệp.pdf