Toán 12 - Bài tập - Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số

Câu 7. Hàm số nghịch biến trên khoảng khi

 A. B. C. D.

Câu 8. Hàm số nghịch biến trên khoảng khi giá trị của m thỏa:

 A. B. C. D.

Câu 9. Hàm số nghịch biến trên khoảng khi và chỉ khi

 A. B. C. D.

Câu 10. Cho hàm số .

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 19/03/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toán 12 - Bài tập - Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập - Tính đồng biến, nghịch biến của Hàm số (Phần 2) – Ngày 25-6-2018 Câu 1. Hàm số đồng biến trên các khoảng và khi: A. B. C. D. Câu 2. Hàm số luôn nghịch biến trên các khoảng xác định thì: A. B. C. D. Câu 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng : A. hoặc B. C. D. Câu 4. Tìm giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng : A. hoặc B. C. D. Câu 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số đồng biến trên khoảng A. B. hoặc C. D. Câu 6. Cho hàm số . Tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng là: A. B. C. D. Câu 7. Hàm số nghịch biến trên khoảng khi A. B. C. D. Câu 8. Hàm số nghịch biến trên khoảng khi giá trị của m thỏa: A. B. C. D. Câu 9. Hàm số nghịch biến trên khoảng khi và chỉ khi A. B. C. D. Câu 10. Cho hàm số . Tìm m để hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 4. A. B. C. D. Câu 11. Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định khi: A. B. C. D. Không có giá trị m Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của m để hàm số đồng biến trên là: A. B. C. D. Câu 13. Cho hàm số: . Kết luận nào sau đây đúng? A. Hàm số luôn đồng biến trên R B. Hàm số luôn nghịch biến trên R C. Hàm số không đơn điệu trên R D. Hàm số có hai cực trị và khoảng cách giữa hai điểm cực trị bằng 1 với mọi m Câu 14. Hàm số: đồng biến trên khoảng khi: A. B. C. D. HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. Chọn đáp án A Xét hàm số với . Ta có . Yêu cầu bài toán trở thành . Câu 2. Chọn đáp án C Xét hàm số với . Ta có . Yêu cầu bài toán trở thành . Câu 3. Chọn đáp án D Ta có . Đặt , ta có là hàm số đồng biến trên . Suy ra . Khi đó . Yêu cầu bài toán hàm số đồng biến trên . (*) Đạo hàm . Suy ra . Câu 4. Chọn đáp án A Đặt , với , ta có là hàm số nghịch biến. Suy ra . Khi đó hàm số trở thành . Yêu cầu bài toán hàm số nghịch biến trên . Đạo hàm . Suy ra . Câu 5. Chọn đáp án B Đặt Với thì hàm số đã cho là hàm hằng (loại) Với . Để hàm số đồng biến trên khoảng và chú ý hàm số bị gián đoạn tại thì: . Câu 6. Chọn đáp án A . Để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng thì . Mà nên . Câu 7. Chọn đáp án B Với thì hàm số y là hàm hằng (loại) Với . Hàm số y bị gián đoạn tại nghịch biến trên khoảng thì: . Câu 8. Chọn đáp án D Ta có: . Câu 9. Chọn đáp án A Ta có: . Hàm số nghịch biến trên từng khoảng . Câu 10. Chọn đáp án C Ta có: Rõ ràng không thỏa mãn điều kiện bài toán. Để hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 4 thì phương trình có hệ số và có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn . Theo Viet Khi đó . Câu 11. Chọn đáp án D Ta có: . Hàm số đã cho đồng biến trên suy ra không tồn tại m. Câu 12. Chọn đáp án A Ta có: . Hàm số đã cho đồng biến trên . Câu 13. Chọn đáp án C Ta có . Hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến trên thì cần có A và B sai. Từ đó dẫn đến C đúng. Câu 14. Chọn đáp án A YCBT . Xét hàm số có . Lập bảng biến thiên của trên ta được .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong I Bai doc them Tinh chat don dieu cua ham so_12388739.doc
Tài liệu liên quan