Việt Nam - Tiến tới cách tiếp cận toàn diện về phát triển

Chiến lược tổng thể về phát triển ngành giao thông vận tải hiện đang được Bộ GTVT soạn thảo

cùng với các chuyên gia tưvấn, với sự tài trợ của JICA. Cộng đồng tài trợ, bao gồm ADB và

Ngân hàng Thế giới, Pháp, Đức, và Anh đãcó cơ hội xem xét và đãhọp vài lần để lấy ý kiến

trong các giai đoạn soạn thảo báo cáo. Các ý kiến bình luận cũng được phản ánh trong những

dự thảo lần sau của báo cáo. Do đó, có thể dự kiến một cách hợp lý rằng kết quả cuối cùng sẽ

phản ánh quan điểm chung của Bộ GTVT, các cơ quan Chính phủ khác và các nhà tài trợ. Bộ

GTVT đang xem lại dự thảo lần cuối và lấy ý kiến của những cơ quan Chính phủ có liên quan.

Bản báo cáo cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 6-2000. Cho đến nay tài liệu này

chưa được công bố rộng rãi, nhưng sẽ được công bố (xem dưới đây).

Về sự tham gia của đông đảo công chúng hơn vào công việc này, một số trang chủ đang được

lập ra, hoặc cân nhắc để cung cấp thông tin về ngành, và đó sẽ là một diễn đàn để trao đổi ý

kiến

pdf57 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 06/07/2013 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Việt Nam - Tiến tới cách tiếp cận toàn diện về phát triển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfViệt Nam - Tiến tới cách tiếp cận toàn diện về phát triển.pdf