Bài giảng Bệnh ký sinh trùng lây từ động vật sang người

Định nghĩa và phân loại bệnh ký sinh

trùng lây từ động vật sang người

Phân loại

Bệnh động vật ký sinh gồm những bệnh động vật bắt buộc

truyền từ động vật có xương sống sang người và bệnh động

vật tuỳ nghi truyền từ người sang người hoặc từ thú sang thú

nhưng có thể từ thú sang người. Bệnh động vật giả, bệnh động

vật thật. Bệnh động vật hoàn chỉnh và động vật chưa hoàn

chỉnh, bệnh động vật một chiều hay ngõ cụt ký sinh.5

Cơ sở sinh học bệnh đông vật ký sinh

Khi ký sinh trùng lọt vào cơ thể vật chủ, nó sẽ cố gắng

thích ứng với các điều sinh kiện tại đấy để tồn tại và phát triển.

Mức độ thích ứng sẽ cho phép ký sinh trùng hoặc chỉ tồn tại

được ở một vật chủ duy nhất hoặc ở 1, 2 vật chủ, hoặc ở bất kỳ

vật chủ nào, cũng cho phép nó phát triển đến giai đoạn trưởng

thành hoàn chỉnh hoặc chỉ phát triển đến giai đoạn ấu

trùng.thường gây ra hiện tượng ngõ cụt ký sinh

pdf7 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bệnh ký sinh trùng lây từ động vật sang người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần 7 BỆNH KÝ SINH TRÙNG LÂY TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI Người giảng: Ths. Nông Phúc Thắng 1 I. Mục tiêu 1. Nêu được định nghĩa và phân loại bệnh đông vật ký sinh 2. Trình bày được cơ sở sinh học và tầm quan trọng của bệnh động vật ký sinh 3. Trình bày được đặc điểm dịch tễ của bệnh động vật ký sinh 4. Nêu được tác nhân gây bệnh và bệnh cảnh của bệnh Larvamigrans ngoài da, nội tạng, doGnasthostoma spinigenum, bệnh do Sparganum, bệnh viêm da do sán máng 5. Trình bày được cách chẩn đoán và các biện pháp phòng các bệnh Larvamigrans ngoài da, nội tạng, doGnasthostoma spinigenum, bệnh do Sparganum, bệnh viêm da do sán máng 2 II. Nội dung 1. Định nghĩa và phân loại bệnh ký sinh trùng lây từ động vật sang người 1.1. Định nghĩa Bệnh ký sinh trùng lây từ động vật sang người là những bệnh và những hiện tượng nhiễm ký sinh trùng qua lại tự nhiên giữa động vật có xương sống và người. Còn được gọi là bệnh động vật ký sinh 3 1. Định nghĩa và phân loại bệnh ký sinh trùng lây từ động vật sang người 1.2. Phân loại Bệnh động vật ký sinh gồm những bệnh động vật bắt buộc truyền từ động vật có xương sống sang người và bệnh động vật tuỳ nghi truyền từ người sang người hoặc từ thú sang thú nhưng có thể từ thú sang người. Bệnh động vật giả, bệnh động vật thật. Bệnh động vật hoàn chỉnh và động vật chưa hoàn chỉnh, bệnh động vật một chiều hay ngõ cụt ký sinh. 4 2. Cơ sở sinh học bệnh đông vật ký sinh Khi ký sinh trùng lọt vào cơ thể vật chủ, nó sẽ cố gắng thích ứng với các điều sinh kiện tại đấy để tồn tại và phát triển. Mức độ thích ứng sẽ cho phép ký sinh trùng hoặc chỉ tồn tại được ở một vật chủ duy nhất hoặc ở 1, 2 vật chủ, hoặc ở bất kỳ vật chủ nào, cũng cho phép nó phát triển đến giai đoạn trưởng thành hoàn chỉnh hoặc chỉ phát triển đến giai đoạn ấu trùng.thường gây ra hiện tượng ngõ cụt ký sinh 5 3. Tầm quan trọng của bệnh động vật ký sinh Trước kia bệnh động vật ký sinh chỉ gặp ở người làm nông nghiệp, nuôi thú, làm trong các lò mổ và làm trong các phòng thí nghiệm. Ngày nay, bệnh động vật ký sinh ngày càng trở nên quan trọng vì những yếu tố sau: Do nhu cầu phát triển kinh tế, người ta xâm nhập vào các vùng rừng núi, nông thôn để khai thác, hiện tượng đô thị hóa ngày càng tăng, người thành phố thích nuôi những con thú nhỏ trong gia đình, nhu cầu đi du lịch nhiều hơn, nên dễ có điều kiện tiếp xúc với mầm bệnh hơn. Có khoảng 150 bệnh động vật được biết trên thế giới, trong đó có 100 bệnh có tầm quan trọng về y tế cộng đồng, đa số là những bệnh ký sinh trùng 6 4. Đặc điểm dịch tễ bệnh ký sinh trùng lây từ động vật sang người - Nguồn bệnh: Các động vật nhiễm bệnh (là động vật nuôi hay sống hoang dã ở thiên nhiên) - Đường nhiễm: Qua da, niêm mạc, tiêu hoá - Nguồn cảm thụ: Mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi nghề nghiệp đều có nguy cơ nhiễm bệnh - Phân bố: ở nhiều nước trên thế giới 7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_benh_ky_sinh_trung_lay_tu_dong_vat_sang_nguoi.pdf
Tài liệu liên quan