Bài giảng Đặc điểm học tập ở người lớn tuổi

1. Sự tham gia tích cực:

 Mong muốn học tập kiến thức

 Chuẩn hóa yêu cầu chuyên môn

 Đáp ứng được công việc

Tạo môi trường học tập thuận lợi:

 Cách bố trí lớp học

 Mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng

 Tránh phê phán

 Tự nguyện tôn trọng quy tắc

Sử dụng kinh nghiệm:

 Gợi ý kinh nghiệm

 Đánh giá đúng giá trị kinh nghiệm

 Tạo niềm tin

 Liên kết trải nghiệm với kiến thức

pdf32 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đặc điểm học tập ở người lớn tuổi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 1 1. Mô tả 5 đặc điểm 2.Trình bày 3 nguyên tắc 3.Trao đổi kinh nghiệm dạy học 4.Ứng dụng 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 2 1. Nhu cầu biết lý do học tập: . Ý nghĩa thực tiễn . Liên hệ với công việc . Mong đợi của khóa học 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 3 2. Định hướng việc học tập: . Xác định thiếu hụt . Đáp ứng được nhu cầu cụ thể  Lượng giá trước học  Xác định mục tiêu  Kế hoạch học tập 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 4 4. Không thích bị áp đặt: . Có quan điểm, chính kiến . Tự chịu trách nhiệm . Tự giải quyết vấn đề . Khơi gợi tính chủ động học tập 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 5 5. Có động cơ học tập rõ ràng: . Mong muốn học tập kiến thức . Chuẩn hóa yêu cầu chuyên môn . Đáp ứng được công việc 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 6 1. Sự tham gia tích cực: . Mong muốn học tập kiến thức . Chuẩn hóa yêu cầu chuyên môn . Đáp ứng được công việc 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 7 2. Tạo môi trường học tập thuận lợi: . Cách bố trí lớp học . Mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng . Tránh phê phán . Tự nguyện tôn trọng quy tắc 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 8 3. Sử dụng kinh nghiệm: . Gợi ý kinh nghiệm . Đánh giá đúng giá trị kinh nghiệm . Tạo niềm tin . Liên kết trải nghiệm với kiến thức 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 9 Mức độ lĩnh hội Thông tin về kiến thức Thông tin về phương pháp, kỹ năng Thời gian 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 10 Đọc 10% Nhìn 20% Ví dụ minh họa 30% Thảo luận 50% Thực hành 75% Ứng dụng – Dạy lại cho người khác 90% 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 11 Trải nghiệm cụ thể Củng cố Phản chiếu kiến thức trải nghiệm Khái quát hóa 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 12 Giảng viên Học viên 1. Tham gia thụ động 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 13 Giảng viên Học viên 2. Tham gia qua trao đổi thông tin 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 14 Giảng viên Học viên 3. Tham gia qua đóng góp vật chất 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 15 Giảng viên Học viên 4. Tham gia qua quá trình tư vấn 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 16 Giảng viên Học viên 5. Tham gia qua quá trình thực hiện 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 17 Giảng viên Học viên 6. Tham gia qua quá trình tương tác 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 18 Học viên 7. Tham gia qua quá trình tự vận động 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 19 7 6 5 4 3 2 1 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 20 1. Quá trình ghi nhớ 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 21 2. Quá trình lưu giữ 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 22 3. Quá trình nhớ lại 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 23 4. Quá trình quên 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 24 1 4 2 3 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 25 Tạo ấn tượng đầu tiên 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 26 Chọn nội dung phù hợp 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 27 Tạo động lực học tập 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 28 Ứng dụng thực hành 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 29 Tăng cường phản hồi 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 30 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 31 Thông tin gần nhất 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 32

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_dac_diem_hoc_tap_o_nguoi_lon_tuoi.pdf