Bài giảng Gia công áp lực - Bài mở đầu

Gia công áp lực hay Công nghệ tạo hình vật liệu kim loại bằng áp lực:

Phương pháp gia công vật liệu dựa trên sự biến dạng dẻo, luôn thay

đổi hình dạng trong suốt quá trình gia công để đạt được hình dáng,

kích thước cuối cùng theo mong muốn, không có sự phá hủy liên kết và

bảo toàn thểtích của mình.

Chiếm một vị trí quan trọng với một tỷ trọng ngày càng tăng trong sản

xuấtcơkhívàluyện kim

Những ưu điểm nổi bật của Gia công áp lực :

xuấtcơkhívàluyện kim.

-Tiết kiệm nguyên vật liệu do gia công không phoi

-Năng suất cao, hạ giá thành sản phẩm

-Tạo ra sản phẩm có hình dáng, kích thước mong muốn

-Cải thiệncơtínhcủa vậtliệu thôngqua biến dạng

 

pdf29 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 9308 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Gia công áp lực - Bài mở đầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CƠ KHÍ B/M GIA CễNG ÁP LỰC CễNG NGHỆ GIA CễNG ÁP LỰC Biờn soạn: TS. Nguyễn Đắc Trung PGS.Phạm Văn Nghệ GV Nguyễn Mậu Đằng. ThS. Lờ Trung Kiờn ThS. Nguyễn Trung Kiờn ThS. Lờ Gia Bảo Hà ội 8/16/2010 Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 1 n , Cõu hỏi: Chế tạo cỏc chi tiết dưới đõy bằng phương phỏp nào? Khớp nối ụ tụ Trục khuỷu ắ ố Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 2 N p c p sau xe TOYOTA Cõu hỏi: Để chế tạo chi tiết trụ bậc cú thể sử dụng cỏc phương phỏp nào? Mối hàn Đỳc GCAL Ghộp nối: HànCắt gọt Phoi Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 3 MỞ ĐẦU 1. VAI TRề, VỊ TRÍ CỦA GCAL TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ Các ph−ơng pháp gia công vật liệu Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 4 Các ph−ơng pháp gia công vật liệu Phay trên máy phay 5 trụcĐúc Stator từ gang xám Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 5 Tiện Khoan Các ph−ơng pháp gia công vật liệu Ghép đinh tán Hàn Phủ TiN bằng ph−ơng pháp PVD Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 6 Nhiệt luyện nâng cao độ cứng 2. Các dạng sản phẩm đặc tr−ng đ−ợc chế tạo bằng CN GCAL - Sản phẩm dạng tấm Sả hẩ d khối- n p m ạng - Sản phẩm dạng ống Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 7 sản phẩm đặc tr−ng dạng tấm đ−ợc chế tạo bằng CN GCAL Sản phẩm dạng tấm- Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 8 sản phẩm đặc tr−ng dạng khối đ−ợc chế tạo bằng CN GCAL - Sản phẩm dạng khối Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 9 2. Các dạng sản phẩm đặc tr−ng đ−ợc chế tạo bằng CN GCAL - Sản phẩm dạng ống Chi tiết rỗng trong các thiết bị dẫn dầu, khí Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 10 Chủng loại sản phẩm rất phong phú, đa dạng và đ−ợc ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội nh− xây dựng giao thông vận ứNG DụNG CN GCAL TRONG SX CÔNG NGHIệP , tải, kỹ thuật điện và điện tử, hoá chất, hàng kim khí gia dụng, v.v... Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 11 ứNG DụNG CN GCAL TRONG SX CÔNG NGHIệP Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 12 3. CN GCAL – ƯU, NHƯỢC ĐIỂM SO VỚI CÁC PP GIA CễNG KHÁC Gia công áp lực hay Công nghệ tạo hình vật liệu kim loại bằng áp lực: Ph−ơng pháp gia công vật liệu dựa trên sự biến dạng dẻo, luôn thay đổi hình dạng trong suốt quá trình gia công để đạt đ−ợc hình dáng, kích th−ớc cuối cùng theo mong muốn, không có sự phá hủy liên kết và ả ểb o toàn th tích của mình. Chiếm một vị trí quan trọng với một tỷ trọng ngày càng tăng trong sản xuất cơ khí và luyện kim Những −u điểm nổi bật của Gia công áp lực : . ắ Tiết kiệm nguyên vật liệu do gia công không phoi ắ Năng suất cao, hạ giá thành sản phẩm ắ Tạo ra sản phẩm có hình dáng, kích th−ớc mong muốn ắ Cải thiện cơ tính của vật liệu thông qua biến dạng Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 13 ƯU ĐIỂM SO VỚI CÁC PP GIA CễNG KHÁC Cắt gọt Dập tạo hình Dậ t hì h tiết kiệ đ−ợ 75% ật liệ ới ắt t Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 14 p ạo n m c v u so v c gọ . ƯU ĐIỂM SO VỚI CÁC PP GIA CễNG KHÁC Tạo h−ớng thớ vật liệu liên tục làm nâng cao khả năng chịu tảI trọng cho chi tiết H−ớng thớ do dập tạo hình H−ớng thớ sau khi cắt gọt Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 15 ƯU ĐIỂM SO VỚI CÁC PP GIA CễNG KHÁC Tạo h−ớng thớ vật liệu liên tục làm nâng cao khả năng chịu tảI trọng cho chi tiết ( ) đỳ (b) ắt t ( ) dậ t hỡ ha c, c gọ , c p ạo n Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 16 NHƯỢC ĐIỂM SO VỚI CÁC PP GIA CễNG KHÁC • Độ chính xác và độ bóng bề mặt thấp hơn gia công cắt gọt • Không phù hợp với sản xuất đơn chiếc nếu phải chế tạo khuôn • Thiết bị và khuôn dập đắt tiền ờ ó ế ồ ó ả ấ• Môi tr− ng làm việc c ti ng n, rung động, n ng, kh năng m t an toàn lao động cao nếu sản xuất thủ công Cần phải tự động hóa khi sản xuất loạt lớn• • Cần có thiết bị nâng chuyển, phụ trợ phù hợp khi tạo hình các chi tiết lớn trọng l−ợng lớn , Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 17 4. Phân loại ểCăn cứ vào ứng suất có tác dụng chủ yếu đối với quá trình biến dạng, có th phân chia các ph−ơng pháp biến dạng thành 5 nhóm lớn sau đây: ƒ Biến dạng nén: Trạng thái dẻo đ−ợc gây nên bởi ứng suất nén một hoặc nhiều chiều, ph−ơng pháp cán, rèn tự do, rèn khuôn, ép chảy ƒ Biến dạng kéo - nén: Trạng thái dẻo đ−ợc gây nên bởi ứng suất kéo và nén, á é ậ ố ố à ếph−ơng ph p k o, d p vu t, u n v nh, mi t ƒ Biến dạng kéo: Trạng thái dẻo đ−ợc gây nên bởi ứng suất kéo một hoặc nhiều chiều, ph−ơng pháp kéo dãn, dập phình, dập định hình ƒ Biến dạng uốn: Trạng thái dẻo đ−ợc gây nên bởi trọng tải uốn. Biế d ắt T thái dẻ đ−ợ â ê bởi tải t ắt Th ộ hó àƒ n ạng c : rạng o c g y n n rọng c . u c n m n y có các ph−ơng pháp tr−ợt, xoắn. Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 18 Phân loại ắPhân loại theo công nghệ: dập tấm, dập khối và tạo hình đặc biệt ắPhân loại biến dạng theo nhiệt độ gia công: - Biến dạng nóng (trên nhiệt độ kết tinh lại) - Biến dạng nguội (d−ới nhiệt độ kết tinh lại, nhiệt độ th−ờng) Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 19 - Biến dạng nửa nóng (đối với thép biến dạng ở 680ữ8000C) Phân loại Ph−ơng pháp Những ph−ơng pháp mang tính truyền thống chuyên sản xuất bán thành phẩm và tạo phôi nh− cán, è é Những ph−ơng pháp cho phép sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh, không cần phải gia công tiếp theo, ệ à ữ ả ẩr n, p. đặc bi t l nh ng s n ph m dạng tấm, ống. Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 20 4. Phân loại Ví dụ phân loại theo biến dạng: Biến dạng Nén Kim loại bị ộp trong khuụn dập khối: Chồn: Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 21 4. Phân loại Biến dạng Nén Rốn tự do: ẫp chảy: Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 22 Các dạng sản phẩm của các nguyên công tạo biến dạng nén ẩSản ph m bánh răng Sản phẩm ép chảy vật liệu nhôm Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 23 4. Phân loại Ví dụ phân loại theo biến dạng: Biến dạng Kéo-Nén Kộo dõy: d 1 0 d 0 z r d 0 α Ftotal Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 24 Ví dụ phân loại theo biến dạng: 4. Phân loại Biến dạng Kéo-Nén Dập vuốt: Bồn rửa Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 25 Các dạng sản phẩm của các nC tạo biến dạng kéo-nén Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 26 Biế d Ké Ví dụ phân loại theo biến dạng: 4. Phân loại n ạng o FF axialaxial P Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 27 5. CáC YếU Tố CầN THIếT KHI THựC HIệN CN GCAL ắPhân tích tính toán CÔNG NGHệ , ắThiết kế và chế tạo KHUÔN ắLựa chọn THIếT Bị Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 28 Thanks for your attention Bộ môn Gia công áp lực – VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hà nôi Folie 29

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong0_bai_mo_dau_.pdf