Bài giảng lịch sử: Chính sách đối ngoại

Mục đích

Qua bài học giúp học sinh nắm được các vấn đề sau:

1. Kiến thức: Hiểu được vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc và những phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại.

2. Kỹ năng: Biết vận dụng chính sách đối ngoại trong hoạt động của mình.

3. Thái độ: Xác định được trách nhiệm công dân đối với chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta

 

ppt24 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 9645 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng lịch sử: Chính sách đối ngoại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK Cuộc thi Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning …………………… Bài giảng: Bài 11. TIẾT 31. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI Chương trình GDCD, lớp 11 Nhóm: GDCD gdcdpdp@gmail.com Trường THPT Phan Đình Phùng Krông Pắk, Đắk Lắk Tháng 12/2010 Bài 15: Tiết 30 CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI Bài 15, tiết 31 CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI Mục đích Qua bài học giúp học sinh nắm được các vấn đề sau: 1. Kiến thức: Hiểu được vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc và những phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại. 2. Kỹ năng: Biết vận dụng chính sách đối ngoại trong hoạt động của mình. 3. Thái độ: Xác định được trách nhiệm công dân đối với chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại 2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại. 3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại 4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại. NỘI DUNG BÀI HỌC …là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước và góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI LÀ GÌ? 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại a. Vai trò - Chính sách đối ngoại có vai trò chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; - Góp phần tạo ra điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Vai trò của chính sách đối ngoại được Đảng và Nhà nước ta xác định như thế nào? Vì sao nước ta phải tăng cường quan hệ, hội nhập với thế giới? Đúng, mời làm tiếp Chưa đúng, mời làm tiếp Phương án trả lời này đúng! Phương án trả lời của em: Phương án trả lời đúng là: Phương án trả lời này chưa đúng Em phải trả lời trước khi chuyển trang Câu hỏi tình huống 1 Question Feedback/Review Information Will Appear Here Như thế nào là chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi? Đúng, mời làm tiếp Chưa đúng, mời làm tiếp You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely Em phải trả lời trước khi chuyển trang Câu hỏi 2 Question Feedback/Review Information Will Appear Here 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại a. Vai trò b. Nhiệm vụ Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại thế gới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại được Đảng và Nhà nước ta xác định như thế nào? Theo em để giữ vững hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, chúng ta cần có làm gì? Đúng, mời làm tiếp Chưa đúng, mời làm tiếp Phương án trả lời của em m đúng! Phương án trả lời của em là: Phương án trả lời đúng là: Phương án trả lời này chưa đúng Em phải trả lời trước khi chuyển trang Câu hỏi tình huống 2 Question Feedback/Review Information Will Appear Here 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại 2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại Nguyên tắc của chính sách đối ngoại được Đảng và Nhà nước ta xác định như thế nào? - Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. - Tộn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi. 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại 2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại 3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại. - Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại 2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại 3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại. - Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. - Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng Cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền. Sở dĩ phải tăng cường quan hệ với các đảng Cộng sản,...là để nhằm trao đổi, học hỏi, tiếp thu thêm những kinh nghiệm quý trong quá trình lãnh đạo đất nước cũng như góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại. Đúng, mời làm tiếp Chưa đúng, mời làm tiếp Phương án trả lời này đúng! Phương án trả lời của em là: Phương án trả lời đúng là: Phương án trả lời này chưa đúng Em phải trả lời trước khi chuyển trang Câu hỏi tình huống 3 Question Feedback/Review Information Will Appear Here 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại 2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại 3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại. - Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. - Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại 2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại 3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại. - Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. - Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. - Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. 4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại Mỗi một công dân Việt Nam phải có trách nhiệm gì đối với chính sách đối ngoại của đất nước? - Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. - Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế. - Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại: rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ… - Khi quan hệ với nước ngoài cần thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị… Mỗi công dân học sinh cần phải có những trách nhiệm gì sau đây để thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đúng, mời làm tiếp Chưa đúng, mời làm tiếp Phương án trả lời này đúng! Câu trả lời của em: Phương án trả lời đúng là: Phương án này chưa đúng Em phải trả lời trước khi chuyển trang Bài tập củng cố Question Feedback/Review Information Will Appear Here BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ THEO DÕI!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- Chính sách đối ngoại.ppt
Tài liệu liên quan