Bài giảng môn Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở Logic

Định nghĩa. Vị từ là một phát biểu p(x, y,trong đó x,y,. là các biến thuộc tập hợp A, B. cho trưởc sao cho:

- Bản thân p(x, y,.) không phải là mệnh đề.

- Nếu thay thành giá trị cụ thể thì p(x, y,.) là mệnh đề.

Ví dụ.

0 =“X2 + Ị/ = 1”.

ỡ p(n) = “n + 1 là số nguyên tố”.

 

pdf69 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở Logic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mon_toan_roi_rac_chuong_1_co_so_logic.pdf