Bài tập chương Nguyên tử

(Bản scan)

Một nguyên tố hóa học có nhiều loại nguyên tử có khối lượng khác nhau vì nguyên nhân nào sau đây?

A. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số proton.

B. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.

C. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số electron.

D. Đáp án khác.

Hãy chọn đáp án đúng.

pdf25 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 2405 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập chương Nguyên tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài tập chương Nguyên tử (trắc nghiệm khách quan).pdf
Tài liệu liên quan