Giáo án Địa 12 Nâng cao

(Bản scan)

tiết 48: Vấn đề phát triển du lịch

I. Mục tiêu

Sau bài học, học sinh cần:

1. Kiến thức

- Phân tích được tình hình phát triển và sự thay đổi trong cơ cấu nội thương, ngoại thương

- Phân tích được các tài nguyên du lịch của nước ta

- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển ngành du lịch, sự phân bố của các trung tâm du lịch chính, mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường

2 . Kỹ năng

- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê cac ngành nội thương, ngoại thương, du lịch

- Sử dụng bản đồ du lịch, kinh tế, atlat địa lí kinh tế Việt NAm để nhận biết và phân tích sự phân bố các trung tâm thương mại, du lịch

pdf176 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2700 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Địa 12 Nâng cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDia12_NC.pdf
Tài liệu liên quan