Báo cáo Thực tập tại công ty dệt Minh Khai

ơ Phòng kế hoạch thị trường với chức năng tham mưu cho giám đốc trong công tác kế hoạch xuất nhập khẩu, chịu trách nhiệm trước giám đốc trong việc chỉ đạo các hoạt động cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm.Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp coi thị trường là vấn đề quan trọng nhất trong chiến lược phát triển.Vì vậy, phòng thị trường của công ty thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

â Phân bổ kế hoạch hàng tháng, quý cho các phân xưởng.

â Xây dựng kế hoạch khai thác, khả năng hợp tác sản xuất với bên ngoài.

â Chỉ đạo xây dựng, kí kết và theo dõi thực hiện hợp đồng kinh tế, các hợp đồng gia công có liên quan tới sản xuất.

â Nghiên cứu khảo sát thị trường, đề xuất với giám đốc các giải pháp cụ thể trong kinh tế đối ngoại trên cơ sở pháp luật hiện hành về công tác xuất nhập khẩu.

â Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ quản lý và sử dụng vật tư trong công ty.

â Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.

 

doc36 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1910 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty dệt Minh Khai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty dệt Minh Khai.DOC
Tài liệu liên quan