Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichoderma phần 3

Đánh giá khả năng phòng trừ bệnh của nấm Trichodema trên

cây sầu riêng trong giai đoạn vườn ươm

- Đánh giá khả năng đối kháng của chế phẩm Trichodema dạng rắn với

nấm Phytophthora gây hại trên sầu riêng trong giai đọan vườn ươm với các liều

lượng khác nhau.

- Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu

nhiên 3 lần lặp lại, mỗi nghiệm thức xử lý 10 cây. Đây là những cây chuẩn bị

xuất khỏi vườn ươm để trồng ngoài đồng. Đường kính cành gốc ghép 2,5cm và

đường kính cành mắt ghép 1,2cm. Môi trường dinh dưỡng trong mỗi bầu cây

giống trước khi xử lý hỗn hợp chế phẩm gồm có: cát xây dựng, tro trấu, trấu mục,

sơ dừa và phân chuồng hoai với tỷ lệ 1:3:3:2:1. Đây là công thức môi trường ươm

cây của Viện cây ăn quả Miền Nam. Kích thước bầu 15 x 30 cm.

Công thức thí nghiệm gồm có 6 nghiệm thức (xem bảng 3.7). Tất cả các

nghiệm thức đều có chủng Phytophthora, trong đó có 4 nghiệm thức có xử lý chế

phẩm Trichodema, 1 nghiệm thức đối chứng có phân chuồng, không xử lý chế

phẩm Trichodema và 1 nghiệm thức đối chứng không có phân chuồng, không xử

lý chế phẩm Trichodema. Phân chuồng dùng trong thí nghiệm được mua từ Viện

cây ăn quả Miền Nam, được ủ sẵn dùng để ươm cây.

pdf13 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2615 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichoderma phần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichoderma phần 3.pdf
Tài liệu liên quan