Chuỗi giá trị nho Ninh Thuận

Theo nguồn phỏng vấn chuyên sâu người bán sỉtrung bình lời từ500 VND-1,000/kg.

Trên thực tếmức lời này cao hơn nhiều, tùy vào lọai nho và chất lượng. Còn người bán

sỉnhỏcó mức lợi nhuận khoảng 10 % (nguồn phỏng vấn chuyên sâu người bán sỉtại

chợBà Chiểu)

4.6 Khó khăn và hướng khắc phục

Ngòai những khó khăn giống nhưngười bán sỉthanh long BìnhThuận (tham khảo

trang.) người bán sỉnho Ninh Thuận còn gặp một sốcác khó khăn khác nhưsau:

Chất lượng, sản lượng nho Ninh Thuận không ổn định nên họchỉbuôn bán với số

lượng ít.* Ngòai ra họphải nhập nho ngọai và các trái cây khác.

2. Không có hệthống bảo quản cho nho Ninh Thuận nên người bán sỉphải bán hết

hàng ngay trong buổi chợ(không tồn trữlại)=> vì vậy đôi khi họphải bán hàng với giá rẻ

hơn nên ảnh hưởng lên lợi nhuận

ÆXem thêm phần khắc phục chất lượng và sản lượng nho Ninh Thuận (Người nông

dân, thương lái trang 15, 22)

pdf45 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2278 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuỗi giá trị nho Ninh Thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuỗi giá trị nho Ninh Thuận.pdf
Tài liệu liên quan