Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Đầu tư phát triển Điện lực và Hạ tầng

MỤC LỤC

Phần I. Giới thiệu Công ty Đầu tư phát triển Điện lực và Hạ tầng

I. Thông tin chung

1. Tên công ty

2. Trụ sở giao dịch

3. Tài khoản

4. Mã số thuế

II. Quá trình hình thành và phát triển

1. Quá trình hình thành

2. Giấy phép hoạt động

3. Chức năng, nhiệm vụ

4. Kinh nghiệm

III. Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ

1. Ban Giám đốc công ty

2. Các phòng ban chức năng

3. Các đơn vị thành viên

Phần II. Tình hình đầu tư và hoạt động kinh doanh của công ty PIDI trong những năm qua

I. Vốn và nguồn vốn của công ty PIDI

II. Nội dung đầu tư của công ty PIDI

1. Đầu tư xây dựng cơ bản

2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

3. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

III. Kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CTy PIDI

Phần III. Hoạt động đấu thầu tại công ty PIDI

I. Các bước thực hiện đấu thầu tại công ty PIDI

II. Các công trình thực hiện thành công thông qua hoạt động đấu thầu của công ty PIDI

III. Kết luận

 

doc36 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1723 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Đầu tư phát triển Điện lực và Hạ tầng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Đầu tư phát triển Điện lực và Hạ tầng.DOC