Đánh giá việc thực hiện các chủ đề trường: Mầm non dầu khí - Lớp: Mầm - Chủ đề 1: Trường mầm non – tết trung thu

- Mục tiêu 4: Phát triển thẩm mỹ

+ 9 trẻ chưa đạt:

• Trẻ chưa kiên trì để tạo ra sản phẩm của mình. Kỹ năng tô màu của trẻ còn hạn chế.( Phạm Đỗ Minh Khang, Huỳnh Long, Minh Đăng, Ngọc Thùy, Tùng Lâm)

• Trẻ chưa biết giữ gìn sản phẩm của mình (Minh Khôi, Gia Hân, Ngọc Hân, Minh Triết)

+ 10 trẻ đạt trung bình:

• Kỹ năng tô màu chưa thành thạo, tô còn lem ra ngoài (Khánh Ngọc, Thanh Phong, Phú Thịnh, Hoàng Long, xuân Chúc, Minh Triết, Thiên Hà, Phúc Hậu, Nhật Vy, Xuân Bách.)

- Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội.

+ 11 trẻ chưa đạt:

• Trẻ chưa chú ý trong giờ học, ít giao tiếp với mọi người xung quanh( Gia Hân, Thanh Phong, Xuân Chúc, Nhật Vy, Minh Phúc, Minh Khôi, Phạm Minh Khang, Tùng Lâm, Quỳnh Hương, Chí Hướng, Lý Minh Anh)

+ 10 trẻ đạt trung bình:

• Trẻ ít tham gia chơi cùng các bạn.(Xuân Bách, Minh Triết, Huỳnh Long, Minh Đăng, Ngọc Hân)

• Trẻ rụt rè ít giao tiếp với bạn bè và cô giáo. ( Khánh Thy, Phúc Hậu, Minh Phúc, Tùng Lâm, Hoài Băng)

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 897 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá việc thực hiện các chủ đề trường: Mầm non dầu khí - Lớp: Mầm - Chủ đề 1: Trường mầm non – tết trung thu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG: MẦM NON DẦU KHÍ LỚP : MẦM CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON – TẾT TRUNG THU 3 TUẦN: Từ ngày 05/09 – 23/09/2016 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 1/ Về mục tiêu của chủ đề - Phát triển ngôn ngữ - Phát triển thẩm mĩ - Phát triển thể lực. 1.2.Các mục tiêu đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lí do: a) Các mục tiêu đặt ra chưa thực hiện được - Phát triển nhận thức => Do trẻ đầu năm lớp mầm nên nhận thức còn hạn chế. - Phát triển tình cảm xã hội => Trẻ còn rụt rè, nhút nhát. 1.3. Những trẻ đạt chưa cao được các mục tiêu và lí do: - Mục tiêu 1: Phát triển nhận thức + 10 trẻ chưa đạt: Trẻ không tập trung chú ý, khả năng tiếp thu còn hạn chế (Minh Khang, Minh Đăng, Lý Minh Anh, Xuân Bách, Phạm Minh Khang, Minh Triết, Phú Gia, Phương Thùy, Đức Thịnh) Trẻ nghỉ học nhiều chưa nắm được kiến thức môn học: (Nguyễn Bảo Quyên) + 11 trẻ đạt trung bình: Trẻ chưa tự tin, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động (Huỳnh Long, Nhật Vy, Phúc Hậu, Hoài Băng, Lâm Ngân , Xuân Chúc, Tùng Lâm, Thiên Hà, Minh Khôi) Trẻ chưa chú ý trong giờ học. (Minh Phúc, Quỳnh Hương) - Mục tiêu 2: Phát triển ngôn ngữ + 8 trẻ chưa đạt: Vốn từ của trẻ còn ít. (Minh Đăng ,Lý Minh Anh, Xuân Bách) Trẻ còn ngọng, đớt, khả năng nói tròn câu còn hạn chế (Phạm Minh Khang, Nguyễn Minh Khang, Khánh Ngọc, Tùng Lâm, Minh Triết) + 12 trẻ đạt trung bình: Vốn từ của trẻ còn ít. (Huỳnh Long, Đức Thịnh, Minh Đăng ,Xuân Chúc, Hoàng Gia, Thiên Hà, Minh Khôi) Trẻ nhút nhát, ít giao tiếp với cô và bạn (Minh Phúc, Quỳnh Hương, Phú Gia, Ngọc Hân, Thanh Phong). - Mục tiêu 3: Phát triển thể lực + 7 trẻ chưa đạt: Kỹ năng vận động của trẻ còn yếu.( Minh Khôi, Đức Thịnh, Ngọc Hân, Nhật Vy, Phạm Minh Khang, Minh Khuê ) Trẻ chưa tham gia cùng cô và bạn (Phạm Xuân Bách) + 13 trẻ đạt trung bình: Trẻ chưa tập trung vào giờ thể dục nên thực hiện các vận động cơ bản chưa đúng kỹ năng. (Xuân Chúc, Phương Thùy, Hoàng Gia, Minh Triết, Phúc Hậu, Đức Thịnh, Phú Gia, Minh Khôi) Trẻ thực hiện các vận động cơ bản chưa đúng kỹ năng (Gia Hân, Khánh Thy, Thiên Hà, Lâm Ngân, Thanh Phong) - Mục tiêu 4: Phát triển thẩm mỹ + 9 trẻ chưa đạt: Trẻ chưa kiên trì để tạo ra sản phẩm của mình. Kỹ năng tô màu của trẻ còn hạn chế.( Phạm Đỗ Minh Khang, Huỳnh Long, Minh Đăng, Ngọc Thùy, Tùng Lâm) Trẻ chưa biết giữ gìn sản phẩm của mình (Minh Khôi, Gia Hân, Ngọc Hân, Minh Triết) + 10 trẻ đạt trung bình: Kỹ năng tô màu chưa thành thạo, tô còn lem ra ngoài (Khánh Ngọc, Thanh Phong, Phú Thịnh, Hoàng Long, xuân Chúc, Minh Triết, Thiên Hà, Phúc Hậu, Nhật Vy, Xuân Bách.) - Mục tiêu 5: Phát triển tình cảm xã hội. + 11 trẻ chưa đạt: Trẻ chưa chú ý trong giờ học, ít giao tiếp với mọi người xung quanh( Gia Hân, Thanh Phong, Xuân Chúc, Nhật Vy, Minh Phúc, Minh Khôi, Phạm Minh Khang, Tùng Lâm, Quỳnh Hương, Chí Hướng, Lý Minh Anh) + 10 trẻ đạt trung bình: Trẻ ít tham gia chơi cùng các bạn.(Xuân Bách, Minh Triết, Huỳnh Long, Minh Đăng, Ngọc Hân) Trẻ rụt rè ít giao tiếp với bạn bè và cô giáo. ( Khánh Thy, Phúc Hậu, Minh Phúc, Tùng Lâm, Hoài Băng) 2/ Về nội dung của chủ đề: 2.1 Các nội dung đã thực hiện tốt: - Bé biết về trường mầm non Dầu Khí, tên cô, tên bạn - Trẻ nhận biết màu xanh, đỏ, vàng, Nhận biết hình vuông , tròn, Ôn hình vuông, hình tròn - Thuộc một số bài thơ, bài hát về chủ đề trường mầm non – tết trung thu - Trẻ thực hiện tốt vận động chạy theo vòng tròn, Đi trong đường hẹp, đi trong đường ngoằn ngoèo. 2.2 .Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lí do: 2.3. Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lí do: - TD: Tung bóng lên cao bằng 2 tay => Lí do: Trẻ chưa hứng thú tham gia hoạt động, kỹ năng vận động còn yếu. 3/.Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: 3.1 Về hoạt động có chủ đích: * Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, trẻ hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ: - Phát triển ngôn ngữ: + LQVH : Thơ: “Trăng sáng”, “ Bé Không Khóc nữa” Thơ “Trường em” - Phát triển nhận thức: + MTXQ: Trường mầm non Dầu Khí, tìm hiểu về trung thu, lớp mầm của bé. + LQVT: Ôn hình vuông hình tròn , Nhận biệt màu xanh, màu đỏ, màu vàng , Nhận biết hình vuông, hình tròn. - Phát triển thẩm mỹ + TH : Tô màu lồng đèn, Tô màu đu quay, Tô màu chùm bóng bay + ÂN: “Vui đến trường”, “Rước đèn dưới trăng”, “Cháu đi mẫu giáo” - Phát triển thể chất: + TD: Đi trong đường hẹp, Đi trong đường ngoằn ngoèo, chạy theo vòng tròn * Những giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú, tích cực tham gia và lí do: - TD: Tung bóng lên cao bằng 2 tay: Trẻ còn thực hiện sai kỹ năng tung bóng. 3.2. Về việc tổ chức chơi trong lớp: - Số lượng các góc chơi: Hai tuần đầu trẻ được tham gia 4 góc chơi, tuần cuối trẻ được tham gia 5 góc chơi (góc thiên nhiên). - Những lưu ý để việc tổ chức chơi trong lớp được tốt hơn( về tính hợp lí của việc bố trí không gian, diện tích; việc khuyến khích sự giao tiếp giữa các trẻ/nhóm chơi; việc khuyến khích trẻ rèn luyện các kĩ năng) + Khuyến khích trẻ tự tin giao tiếp khi nhập vai chơi. 3.3. Về việc tổ chức chơi ngoài trời: - Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã tổ chức: + Trong tuần tổ chức được 3-4 buổi => Lí do: Thời tiết còn mưa vào buổi sáng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. - Những lưu ý về việc tổ chức chơi ngoài trời được tốt hơn( về chọn chỗ chơi và an toàn, vệ sinh cho trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động, giao lưu và rèn luyện các kĩ năng thích hợp) + Rèn cho trẻ tham gia hoạt động đảm bảo an toàn cho bản thân và bạn khác. 4/Những vấn đề khác cần lưu ý: 4.1. Về sức khỏe của trẻ ( ghi tên những trẻ nghỉ nhiều hoặc có vấn đề về ăn uống, vệ sinh) * Trẻ nghỉ học nhiều - Tùng Lâm, Lê Bình ,Bảo Quyên, Minh Khuê. * Những trẻ ăn chậm: - Gia Hân, Minh Khuê 4.2 Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu , đồ chơi, lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ. - Giáo viên tập cho trẻ thói quen dọn dẹp, sắp xếp đồ chơi cùng cô. - Nên phối hợp cùng phụ huynh để rèn cho trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh ở nhà và ở lớp. 5/ Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: - Lựa chọn, thiết kế hoạch phù hợp với khả năng của trẻ. HIỆU TRƯỞNG Cà Mau, ngày 23 tháng 09 năm 2016 GIÁO VIÊN TRẦN THỊ ANH THƯ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD 1 đánh gia cuối chủ dề TMNDK (1).doc