Đề tài Chiến lược thị trường nông lâm sản Việt Nam

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, Việt nam đã có những bước tăng trưởng đáng kể về nông

lâm sản trên khía cạnh sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng, giá trị xuất khẩu năm 2003 là 3 tỷ đô

la, nhiều mặt hàng có tỷ suất hàng hoá xuất khẩu, gạo (20% sản lượng), cà phê 95% xuất

khẩu, cao su 80% xuất khẩu, .Tuy nhiên khả năng xuất khẩu và tiềm năng tiêu dùng nội địa

còn rất lớn đòi hỏi phải khai thác và mở rộng, thậm chí ngay cả thị trường nội địa do hiện tại

thu nhập của dân cư đã tăng nhanh đang làm thay đổi và yêu cầu cao tiêu dùng các sản phẩm

nông lâm sản. Bài này đã đi sâu đánh giá, phân tích thực trạng thị trường nông lâm sản của

Việt nam chỉ ra những xu hướng, tồn tại hạn chế cũng như tiềm năng cho sự phát triển thị

trường nông lâm sản. Cùng với tham khảo dự báo toàn cầu về các sản phẩm này gắn kết với

những đánh giá thị trường hiện tại, nhóm tác giả hình thành một số khuyến cáo ban đầu để

kêu gọi sự can thiệp của Nhà nước. Các khuyến cáo và đổi mới chính sách đa dạng từ thay

đổi công nghệ để hạ giá thành sản phẩm, phát triển thị trường nông lâm sản nông thôn, chính

sách đất đai, khuyến khích tư nhân xuất khẩu, chính sách đầu tư, tín dụng.

I. Tổng quan

Trong hơn thập kỷ qua, nông nghiệp nước ta đã phát triển với tốc độ cao, bình quân đạt

trên 4,5%/năm. GDP ngành nông nghiệp năm 2000 tăng 5,3 lần so với năm 1990 (giá cố định

1994), trong khi đó GDP của ngành nông - lâm - thuỷ sản trong tổng GDP chung của toàn

quốc đã giảm từ 38,7% (1990) xuống còn 24,1% năm 2003. Giá trị xuất khẩu trên giá trị sản

xuất của ngành nông - lâm - thuỷ sản đã tăng từ 16,2% (1990) lên 27,5% (1995) và 35,4%

(2003). Nông nghiệp đã hình thành nhiều vùng chuyên canh, sản xuất dư thừa nhiều loại nông

sản phẩm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước về lương thực, thực phẩm, và tham gia xuất

khẩu. Tỷ suất hàng hoá tăng nhanh tỷ lệ gạo xuất khẩu 20% sản lượng, cà phê 95%, cao su

80%, chè 60%. Năm 2003 có kim ngạch xuất khẩu nông sản trên 3 tỷ USD.

Nền nông nghiệp của ta đã có bước tăng trưởng, song nông sản hàng hoá chất lượng cao

chưa nhiều, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu ở dạng thô, giá trị thấp. Tính cạnh tranh nông sản

hàng hoá của ta trong khu vực và trên thị trường thế giới còn yếu, thị trường nông lâm sản tổ

chức chưa chặt chẽ, tính ổn định không cao. Cơ sở thương mại phục vụ tiêu thụ còn hạn chế,

các hệ thống kênh thị trường hoạt động còn chưa thông suốt, hiệu quả thương mại chưa được

cao cũng như sự mất cân đối trong phân phối hiệu quả, lợi nhuận giữa các bên tham gia thị

trường trong từng loại nông lâm sản, và từng thị trường khu vực.

pdf12 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2067 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chiến lược thị trường nông lâm sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChiến lược thị trường nông lâm sản viêt nam.pdf
Tài liệu liên quan