Đề tài Công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và toàn thể

nhân dân Việt Nam. Đảng ta luôn quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần

của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ. Đảng khẳng định: mục tiêu giải phóng phụ

nữ hiện nay là thiết thực cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của chị em,

nâng cao vị trí xã hội của phụ nữ, thực hiện tốt nam nữ bình đẳng; xây dựng

gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ Việt

Nam có sức khỏe, có kiến thức, năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính đáng,

quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, có lòng nhân hậu.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, để

phát huy sức mạnh toàn dân phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Bộ Chính trị đã lãnh đạo Hội Liên hiệp

Phụ nữ các cấp động viên các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống

yêu nước, hăng hái tham gia công cuộc đổi mới, trở thành người phụ nữ “vừa

giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà”, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chính sách

của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ xem sự nghiệp giải phóng phụ nữ

là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân

pdf54 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 9176 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đấu. Từ phong trào “Ba đảm đang” phụ nữ đã có những đóng góp to lớn trong sản xuất, công tác. Chị em đã tiến bộ vượt bậc về mọi mặt và trưởng thành nhanh chóng. Từ hai phong trào thi đua “Phụ nữ năm tốt” và “Ba đảm đang” do Hội phụ nữ phát động, phụ nữ miền Bắc đã tích cực hưởng ứng và làm việc trên tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”. Cả miền Bắc lúc ấy sôi động như một công trường xây dựng, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu chống phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, vừa chi viện sức người, sức của cho miền Nam giết giặc. Trên khắp các nẻo đường đất Trang 21 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý nước khẩu hiệu “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, nhiều đội nữ du kích đã lập công lớn bắn hạ máy bay, tàu chiến của Mỹ. Hình ảnh mẹ Suốt trên sông Nhật Lệ ngày đêm chèo đò dưới làn bom đạn đưa bộ đội, chiến sĩ qua sông là một minh chứng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của phụ nữ Việt Nam. Trên mặt trận chi viện miền Nam giết giặc, mười cô gái ngã ba Đồng Lộc, mười hai cô gái Truông Bồn Nghệ An là những cá nhân, tập thể phụ nữ đã không tiếc máu xương, tô thắm thêm truyền thống anh dũng của phụ nữ Việt Nam. Phong trào “Ba đảm đang” thắng lợi, đã khẳng định đường lối công tác phụ vận của Đảng và của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn đúng, vì nó tạo điều kiện giải phóng phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chỉ đạo cụ thể và đưa phong trào thu được nhiều kết quả. Hội đã động viên cổ vũ, hướng dẫn các tầng lớp phụ nữ phấn đấu thực hiện “Ba đảm đang”, nghiên cứu đề xuất với Đảng và Nhà nước các chế độ chính sách đối với phụ nữ để tạo điều kiện cho chị em phấn đấu vươn lên. Cán bộ, hội viên của Hội là lực lượng nòng cốt thúc đẩy phong trào phát triển. Ở miền Nam, trong những năm tháng đau thương uất hận nhất khi luật 10/59 ra đời, Ngô Đình Diệm lê máy chém trên khắp miền Nam, thực hiện “thà giết nhầm hơn bỏ sót” nhằm mục đích tiêu diệt cách mạng, trả thù những người đi kháng chiến, bắt những người phụ nữ phải li khai cộng sản, phải ly dị chồng, phải xa rời cách mạng. Trước tình hình cách mạng, ngày 8-3-1961 Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam được thành lập, Hội đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ năm tốt” khắp miền Nam với nội dung: “Đoàn kết đấu tranh chính trị, vũ trang, binh vận tốt. Lao động, sản xuất, tiết kiệm tốt. Chăm sóc nuôi dưỡng thương binh tốt. Học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn tốt. Rèn luyện tư cách đạo đức tốt ”. Phong trào “Phụ nữ năm tốt” của phụ nữ miền Nam và phong trào “Ba đảm đang” của phụ nữ miền Bắc là phong trào yêu nước nồng nàn và rộng khắp, lôi cuốn đông đảo phụ nữ hai miền thi đua sản xuất, phục vụ chiến đấu, góp phần to lớn vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của toàn dân. Trang 22 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý Đối với phong trào phụ nữ thế giới, đây cũng là thời điểm mà phụ nữ Việt Nam có những đóng góp to lớn và nhận được sự ủng hộ tích cực của phụ nữ tiến bộ ở khắp năm châu. Ngày 30-4-1975 cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi vẻ vang. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được độc lập, thống nhất, cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tháng 3/1978, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phong trào đã giáo dục, động viên phụ nữ cả nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng chăm lo quyền lợi phụ nữ, trẻ em. 1.2.2. Thời kỳ đổi mới đất nước. Từ năm 1986, đất nước bước vào thời kì đổi mới, hoạt động của phong trào phụ nữ Việt Nam cũng cần được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình. Tháng 3/1989, Hội đã phát động hai cuộc vận động: “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học” nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ là đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất và tổ chức cuộc sống gia đình, khuyến khích chị em, phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Đến Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VII Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trương tiếp tục thực hiện hai cuộc vận động lớn với các chương trình công tác trọng tâm. Từ hai cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt, hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học” đã phát triển thành phong trào mang ý nghĩa sâu rộng trong thời kỳ mới. Đầu năm 1993, cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” đã phát triển cả về bề rộng và bề sâu, cả về lượng và về chất. Nhờ có cuộc vận động này nạn cho vay nặng lãi đã bị đẩy lùi, Hội phụ nữ đã phối hợp với Công đoàn và các ngành kinh tế kỹ thuật, triển khai các hoạt động chuyển giao kỹ thuật, tìm việc làm, khôi phục ngành thủ công, phát triển các trung tâm dạy Trang 23 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý nghề đã tạo ra việc làm cho phụ nữ thất nghiệp ở vùng nông thôn, thành phố, thị xã. Từ đó, đã thật sự góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương, ngày càng có nhiều phụ nữ vượt nghèo thành công, vươn lên làm giàu chính đáng bằng sức lao động, sáng tạo và nghị lực của chính mình, được cộng đồng, xã hội tôn vinh. Cuộc vận động “Nuôi dạy con tốt góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học” đã được cụ thể hóa trong chương trình với ba mục tiêu giúp chị em biết tổ chức cuộc sống gia đình, biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân và con cái, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, liên kết phối hợp các ngành, đoàn thể xã hội chăm sóc bà mẹ và trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống Thực hiện hai cuộc vận động này, Hội phụ nữ đã có sự đổi mới vượt bậc về nội dung và phương thức hoạt động, nội dung thiết thực gắn liền với lợi ích của phụ nữ nên được chị em tích cực ủng hộ, tạo ra phong trào thi đua rộng rãi sôi nổi trong phụ nữ cả nước. Tháng 5/1997, Đại hội phụ nữ lần thứ VIII tiếp tục triển khai thực hiện năm chương trình trọng tâm và phát động hai phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”. Thực hiện hai phong trào và năm chương trình trọng tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò đại diện của tổ chức Hội, tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch, luật pháp, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến phụ nữ. Cán bộ phong trào bám sát cơ sở, bám sát cuộc sống, nắm vững yêu cầu và mục tiêu nhờ vậy mà các hoạt động của Hội đã thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho chị em phụ nữ Sau chặng đường dài cùng với sự đi lên của đất nước, của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trưởng thành và phát triển. Hội đã trở thành một tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh với hệ thống bốn cấp từ Trung ương đến cơ sở, với sự tham gia đông đảo của hội viên và đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, năng động đã Trang 24 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý lãnh đạo phong trào phụ nữ từng bước phát triển và lớn mạnh. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã tiếp tục phát động trong các tầng lớp phụ nữ cả nước phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Năm chương trình trọng tâm cùng hai phong trào lớn được triển khai thực hiện đã mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ trong cả nước, đồng thời vận động chị em tham gia có hiệu quả các chương trình quốc gia như chương trình xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nữ, dân số - KHHGĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDSNhững đóng góp của phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, các cấp Hội đã đẩy mạnh thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến và vận động phụ nữ thực hiện luật pháp, chính sách, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với những thành tích đạt được qua phong trào phụ nữ, báo cáo tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, đã thống kê qua nhiệm kỳ “có 32 đơn vị và cá nhân được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, 57 nữ doanh nhân được nhận giải thưởng Bông hồng vàng và gần 300 phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới...Đó là những thành tích rất đáng tự hào của toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước” [10;42] Bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào phụ nữ trong nước, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, đã đẩy mạnh công tác quan hệ ngoại giao với tổ chức phụ nữ của các nước láng giềng và quốc tế góp phần xây dựng tình đoàn kết , hợp tác vì hòa bình, nhân đạo và công lý. Tiếp nối truyền thống phụ nữ Việt Nam, ngày nay trong sự nghiệp đổi mới, các tầng lớp phụ nữ trong cả nước lại đang tích cực đóng góp tài năng, Trang 25 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý trí tuệ, sức lực của mình trên khắp các lĩnh vực. Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao vai trò và sự cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới. Đại diện cho phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát huy bản chất tốt đẹp và khả năng to lớn của hàng chục triệu phụ nữ. Phong trào phụ nữ dưới sự dẫn dắt của các cấp Hội phụ nữ đã có sự khởi sắc, chuyển biến rõ nét, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước bắt nhịp với sự phát triển của đất nước. Trang 26 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý Chương 2:VAI TRÒ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ” TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2006. 2.1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang với phong trào phụ nữ trong 30 năm xây dựng và phát triển (1975 – 2005). Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ luôn giữ vị trí xứng đáng trong công cuộc xây dựng, giữ gìn bờ cõi và góp phần vun đắp nên truyền thống hào hùng của dân tộc với nhiều chiến công, gương sáng làm rạng rỡ phẩm giá, đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Đó là niềm tự hào của dân tộc và phụ nữ. Hoà trong dòng chảy lịch sử đó, với truyền thống vẻ vang “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã cùng phụ nữ cả nước tham gia hai cuộc kháng chiến, trải qua bao gian khổ hy sinh để giành thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam. Sau ngày 30/4/1975 trong phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” hàng ngàn chị em người Kinh, Khmer, Chăm, Hoa đã tham gia xây dựng xã hội mới, là lực lượng nòng cốt vận động chồng, con, em, người thân tham gia cải tạo xã hội chủ nghĩa, tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp, công thương nghiệp, Vết thương chiến tranh do đế quốc Mỹ để lại chưa kịp hàn gắn thì năm 1979 chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, phụ nữ An Giang đã trở thành hậu phương vững chắc cho chồng, con lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong gia đình chị em là những người lao động chính, vừa làm trách nhiệm của người mẹ hiền, người vợ thảo, ngoài xã hội là những người phụ nữ tháo vát và rất gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu là chị Trần Thị Chọn - nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Tịnh Biên, khi còn công tác tại xã Thới Sơn, Tịnh Biên vào thời điểm bọn Pôn Pốt tràn qua, bộ đội ta chiến đấu hy sinh, đội ngũ phân tán, lúc đó chị là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã trực tiếp chỉ huy đánh trả. Chị Trương Thị Lan (tự là Hai A) quê xã Vĩnh Hội Trang 27 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý Đông - An Phú, năm 1977 là trưởng Công an xã được phong tặng nhiều danh hiệu cao quí. Chị Nguyễn Thị Chăm quê xã Phước Hưng, An Phú qua chiến đấu được bình bầu chiến sĩ thi đua cấp quân khu và còn rất nhiều tấm gương tiêu biểu khác. Năm 1986, cùng với quá trình đổi mới của Đảng, hoạt động của Hội có nhiều thay đổi, với nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ. Thông qua phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hằng năm có trên 5000 lao động nữ được Hội giới thiệu tìm việc làm, tranh thủ các dự án trong, ngoài nước hỗ trợ vốn cho chị em từ 700 triệu đồng năm 1986, tăng lên 34 tỷ năm 2004, xây dựng trên 2000 nhóm phụ nữ tiết kiệm. Đặc biệt, có 5.121 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ hoặc lao động chính, thường xuyên được Hội giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần. Khôi phục được nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ Khmer xã Văn Giáo - huyện Tịnh Biên, là nghề truyền thống đã mai một từ lâu. Bằng sự hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự vươn lên của bản thân, chị em đã từng bước ổn định và nâng cao cuộc sống gia đình, hăng hái tham gia phong trào “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học”. Cán bộ Hội phụ nữ đã không ngại gian khó đến những vùng sâu, vùng xa, biên giới, dân tộc dạy cho phụ nữ biết nấu cháo dinh dưỡng cho con, giúp đỡ cho những gia đình nghèo hằng năm vài trăm triệu từ tiền vận động các nhà hảo tâm, từ hội viên để mua tập, sách, dụng cụ học tập cho các cháu đến trường. Bản thân cán bộ Hội trực tiếp đứng lớp dạy xóa mù chữ cho phụ nữ góp phần giảm đáng kể tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Thông qua phong trào đã có 67 ngàn phụ nữ được bình bầu gia đình đạt bốn chuẩn mực: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Sau ngày nước nhà thống nhất và ngày nay trong thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng, phụ nữ An Giang tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ của mình trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Quá trình hoạt động cách mạng của phụ nữ tỉnh nhà luôn được Đảng đánh giá đúng vai trò, vị trí, khả Trang 28 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý năng, sự chịu đựng hy sinh thầm lặng và cống hiến lớn lao của phụ nữ. Để ghi nhớ công ơn của các bà mẹ sinh ra những người con anh hùng và đã hy sinh cho Tổ quốc, An Giang có 240 bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Hội phụ nữ các cấp đã vận động được trên 4 tỷ đồng để thực hiện các chính sách cho các mẹ. Với nhiều hoạt động thiết thực, uy tín và vị trí của Hội không ngừng được tăng lên. Hội đã tập hợp được 345.805 phụ nữ đại diện cho các dân tộc và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tham gia tổ chức Hội phụ nữ, 21.510 chị là thành viên nòng cốt tiêu biểu trong tôn giáo - dân tộc, sống “Tốt đời đẹp đạo” làm nòng cốt trong đấu tranh với những phần tử xấu lợi dụng tôn giáo. Tiêu biểu như bà Dương Thị Liêm (Ni sư Thích nữ Như Định), trụ trì chùa Pháp Hoa là ủy viên Ban Chấp hành phụ nữ tỉnh, luôn vận động trong đạo đóng góp giúp đỡ cho người nghèo; chị ZeilRoh - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Châu Phong - huyện Tân Châu được Trung ương Hội tặng giải thưởng Kova, là một trong ba phụ nữ tiêu biểu toàn quốc được tặng giải thưởng này; chị Châu Kholy-Phó Chủ tịch phụ nữ xã Đa Phước - An Phú là một trong ba nữ dân tộc Chăm được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Bằng uy tín của mình chị đã thuyết phục được cộng đồng người Chăm cho phép phụ nữ Chăm vào Thánh đường hội họp, là việc từ xưa đến nay chưa có trong Hồi giáo. Nhận thức được vai trò, vị trí của cán bộ trên các lĩnh vực của xã hội, ngoài sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của Đảng, bản thân chị em đã không ngừng nổ lực phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ thông qua học tập, bồi dưỡng và kết hợp với thực tiễn phong trào. Do vậy, sau 30 năm đất nước thống nhất, đội ngũ cán bộ nữ cũng như cán bộ Hội đã trưởng thành rõ rệt. Nếu như năm 1975, An Giang không có nữ tiến sĩ và thạc sĩ thì nay đã đào tạo được 13 nữ/44 người, 51 chị đang theo học. Nữ có trình độ Cao Đẳng, Đại học 3.264 chị. Riêng cán bộ chủ chốt Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở có 17 chị tốt nghiệp đại học, cử nhân, 17 chị tốt nghiệp cao cấp chính trị, 152 chị có trình độ trung cấp, 5.350 chị em nữ đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang 29 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý An Giang đang cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mở cửa, hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân An Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, những thành quả đó có sự đóng góp to lớn của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Điều đó càng khẳng định, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ An Giang nói riêng rất xứng đáng với những danh hiệu cao quý mà Đảng và Bác Hồ đã khen tặng. 2.2. Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trong triển khai thực hiện chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” từ năm 2001 đến năm 2006. 2.2.1. Thực trạng đời sống phụ nữ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 2.2.1.1. Vài nét về vị trí địa lý và tình hình kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới. Chợ Mới là huyện cù lao nằm giữa sông Tiền và sông Hậu. Có diện tích đất tự nhiên là 35.571 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 24.579 ha, số dân là 368.477 người, mật độ dân số trung bình 998 người/km2, chỉ sau thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc [12] . Huyện gồm 2 thị trấn và 16 xã là: thị trấn Chợ Mới, thị trấn Mỹ Luông, xã Mỹ Hội Đông, Kiến An, Long Điền A, Tấn Mỹ, Long Điền B, Kiến Thành, Mỹ Hiệp, Mỹ An, Nhơn Mỹ, Long Giang, Long Kiến, Bình Phước Xuân, An Thạnh Trung, Hội An, Hòa Bình, Hòa An. Về vị trí địa lý, phía Đông giáp thị xã Cao Lãnh, phía Tây giáp huyện Phú Tân, Châu Thành, phía Nam giáp thành phố Long Xuyên và huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), phía Bắc giáp huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). Chợ Mới cách thành phố Long Xuyên 30 km, đây là trung tâm của tỉnh nên thuận lợi cho việc học tập, tiếp thu khoa học - công nghệ phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Trang 30 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý Với địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, có nhiều sông ngòi kênh rạch, cùng với khí hậu nhiệt đới gió mùa rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, nên người dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Với tình trạng đất hẹp, người đông mà chỉ đơn thuần sản xuất nông nghiệp thì rất khó cải thiện đời sống. Vì thế, ngoài việc sản xuất nông nghiệp nhân dân Chợ Mới còn sản xuất một số ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp truyền thống như: ngành mộc, đan bồ, vẽ tranh trên kiếng, chằm nón, xay xát gạo, cầu lôngTính đến cuối năm 2005, toàn huyện có 4.046 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với 15.589 lao động, đã góp phần giải quyết việc làm cho lực lượng lao động tại địa phương. [12;27]. Lĩnh vực thương mại và dịch vụ phát triển khá nhanh, sức mua tăng, mẫu mã hàng hóa đa dạng, tình trạng khan hiếm hàng và giá tăng đột biến ít xảy ra. Hiện nay, toàn huyện có 64 chợ, trong đó có 06 chợ loại II, 58 chợ loại III. Từ năm 2001-2005, đã tiến hành nâng cấp 25 chợ, xây dựng mới 03 chợ với tổng số vốn đầu tư trên 7 tỷ đồng [15]. Với mạng lưới thương mại - dịch vụ khá phát triển là điều kiện thuận lợi trong việc mua bán, phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân. Trong quá trình phát triển, huyện Chợ Mới rất chú trọng phát triển hệ thống giao thông vận tải. Đến nay hệ thống giao thông trên địa bàn đã phát triển tương đối hoàn chỉnh với 187 km đường nhựa, gồm 39 km đường tỉnh lộ và 148 km đường hương lộ, là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình bêtông hóa 100% các tuyến lộ nông thôn. Mạng lưới giao thông phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, việc buôn bán với các địa phương lân cận, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa[15]. Về văn hóa - thông tin, trong những năm qua công tác thông tin tuyên truyền đạt kết quả tích cực. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền trực quan, panô, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh xã, thị trấn Trang 31 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý đã chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến mọi người dân. Phong trào thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư” đã được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng. Tính đến cuối năm 2005 toàn huyện đã công nhận 65.763 hộ văn hóa, 115 ấp văn hóa, 16 ấp tiên tiến và 1 xã, thị trấn văn hóa [15]. Về giáo dục, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Năm học 2005-2006, tỉ lệ tốt nghiệp ở các cấp học đều đạt từ 70-99%. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư kiên cố hóa, với 370 phòng học mới, không còn tình trạng học ca ba. Hiện nay, huyện có ba trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia: Mẫu giáo thị trấn Chợ Mới, Mầm non thị trấn Mỹ Luông và Tiểu học A thị trấn Chợ Mới [15]. Với sự phát triển cả về qui mô và chất lượng của ngành giáo dục, sẽ cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện. Về y tế, những năm qua việc chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao, mạng lưới y tế xã - thị trấn được tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động. Từ năm 2000 huyện đã đạt chỉ tiêu: 100% xã có bác sĩ, nữ hộ sinh (hoặc y sĩ sản nhi), 100% ấp có nhân viên y tế hoạt động, đã đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Nhân dân ngày càng có ý thức trong việc phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh [15]. Từ những điều kiện trên, huyện có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển đáng kể, GDP bình quân đầu người tại địa phương tính đến năm 2006 là 9,95 triệu đồng/người/năm tăng 4,25 triệu đồng so với năm 2002.[12;29]. Có thể nói, với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và những thành tựu về kinh tế - xã hội đã đạt được trong những năm qua là điều kiện thúc đẩy sự phát triển của huyện Chợ Mới trong những năm tiếp theo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trang 32 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý 2.2.1.2. Thực trạng đời sống phụ nữ huyện Chợ Mới. Chợ Mới với tổng số dân là 368.477 người, trong đó nữ chiếm khoảng 50,4% [12;12]. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tham gia vào các hoạt động kinh tế để tạo ra nguồn thu nhập cùng nam giới nuôi sống gia đình. Bên cạnh đó, phụ nữ còn đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, có tác động trực tiếp đến việc hình thành nhân cách, đạo đức của thế hệ trẻ, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, phụ nữ luôn thể hiện vai trò trên các lĩnh vực đời sống xã hội, với truyền thống giỏi việc nước đảm việc nhà, phụ nữ đã khắc phục khó khăn vừa tham gia lao động sản xuất, vừa đảm đang trong công việc gia đình. Nhằm giúp các tầng lớp phụ nữ trong huyện phát huy vai trò tích cực, cùng nam giới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới đã thực hiện các chương trình như: Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, tiết kiệm, nuôi con khỏe dạy con ngoan, dân số kế hoạch hóa gia đình và thành lập các câu lạc bộ vì sự tiến bộ phụ nữ, từ đó đã tập hợp đông đảo phụ nữ tham gia và mang lại hiệu quả tích cực. Với mục đích nâng cao cuộc sống cho phụ nữ ở nông thôn, trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thực hiện chương trình liên tịch với Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã hội kết hợp với Ban xóa đói giảm nghèo của địa phương, nhằm giúp cho phụ nữ có việc làm ổn định, nâng cao đời sống gia đình thông qua các dự án hỗ trợ vốn cho các ngành tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏNgoài ra, Hội phối hợp với chương trình khuyến công dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ trẻ tuổi, nhất là các em học sinh không có điều kiện học tập, phụ nữ vùng nông thôn chưa có việc làm ổn định. Thông qua các hoạt động hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới, đời sống cũng như nhận thức của các tầng lớp phụ nữ trong huyện đã dần dần được nâng lên. Phụ nữ đã được tạo điều kiện để tham gia vào các Trang 33 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý hoạt động xã hội và trong từng lĩnh vực đều có sự đóng góp tích cực của lực lượng phụ nữ. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lực lượng lao động nữ chiếm 51%, chị em đã tích cực học tập, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, phục vụ cho sản xuất và cải thiện đời sống gia đình. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXT1284.pdf
Tài liệu liên quan