Luận văn Khảo sát mô hình nuôi tôm sú công nghiệp tại bình đại, tỉnh Bến Tre

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI i

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU vii

DANH SÁCH HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ xiii

GIỚI THIỆU 1

Đặt Vấn Đề 1

Mục Tiêu 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

Đặc Điểm Sinh Học Tôm Sú 2

Phân loại 2

Phân bố 2

Các yến tố môi trường sống tôm sú 2

Đặc điểm sinh trưởng 3

Đặc điểm dinh dưỡng 3

Đặc điểm sinh sản 4

Tính Hình Nuôi Tôm Sú Trên Thế Giới 4

Tình Hình Nuôi Tôm Sú ở Việt Nam 5

Các Mô Hình Nuôi Tôm Sú ở Việt Nam 6

Mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 6

Mô hìmh muôi tôm bán thâm canh 6

Mô hình nuôi tôm công nghiệp 7

Các Khu Vực Nuôi Tôm ở Việt Nam 7

Khu vực Miền Bắc 7

Khu vực Miền Trung 7

Khu vực Miền Nam 8

Một Số Bệnh Thường Gặp Trong Nuôi Tôm Sú Thương Phẩm 8

Bệnh do virus 9

Bệnh do vi khuẩn 10

Bệnh do môi trường và dinh dưỡng 12

Giới Thiệu Vùng Nuôi Tôm Công Nghiệp Bình Đại 13

Vị trí 13

Điều kiện tự nhiên 13

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU 16

Thời Gian và Địa Điểm 16

Vật Liệu và Trang Thiết Bị 16

Phương Pháp Thu Số Liệu 16

Phương pháp theo dõi qui trình kỹ thuật nuôi 16

Phương pháp theo dõi các yếu tố môi trường 16

Theo dõi tăng trưởng 17

Phương Pháp Xử Lý Số Liệu 17

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18

 

Cơ Sở Vật Chất và Các Vấn Đề Liên Quan

Đến Công Trình Nuôi Tôm 18

Sơ đồ vị trí và điều kiện cơ sở vật chất 18

Đặc điểm kỹ thuật của công trình nuôi tôm 20

Một Số Hoá Chất Sử Dụng Trong Vụ Nuôi 26

Hoá chất cải tạo ao 26

Chế phẩm sinh học và men vi sinh 29

Thuốc diệt khuẩn và phòng trị bệnh 30

Qui Trình Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú Công Nghiệp Tại Trại Nuôi

Công Nghiệp Bình Đại Trực Thuộc Công Ty Thuốc Lá Tỉnh Bến Tre 37

Chuẩn bị ao 37

Con giống 39

Quản lý môi trường nước trong ao nuôi tôm 40

Quản lý thức ăn và tăng trọng của tôm 46

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50

 

 

doc84 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 4580 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát mô hình nuôi tôm sú công nghiệp tại bình đại, tỉnh Bến Tre, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN_THANH_TS27.DOC
  • pdfLVTN_THANH_TS27.pdf