Đề tài Điều tra tỷ lệ cảm nhiễm bệnh phân trắng lợn con theo mẹ giai đoạn từ 1 đến 21 ngày tuổi và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc KCND và Genorfcoli

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

PHẦN I PHỤC VỤ SẢN XUẤT 2

A. Điều tra cơ bản 2

I. Điều kiện tự nhiên 2

1. Vị trí địa lý 2

2. Địa hình đất đai 2

3. Giao thông thuỷ lợi. 3

4. Đặc điểm về thời tiết, khí hậu. 4

II. Điều kiện kinh tế xã hội 6

1. Tình hình xã hội. 6

2. Tình hình kinh tế chính chị. 6

3. Cơ sở vật chất kỹ thật: 7

III. Tình hình chăn nuôi 7

1. Cơ cấu đàn gia súc gia cầm 7

2. Thức ăn cho chăn nuôi gia, súc gia cầm 8

3. Chuồng trại. 8

IV. Tình hình thú y. 9

1. Công tác phòng bệnh. 9

2. Công tác điều trị bệnh. 10

V. Những thuận lợi và khó khăn 11

1. Thuân lơi 11

2. Khó khăn. 11

B. Phục vụ sản xuất 12

I. Công tác chăn nuôi. 12

1. Thức ăn. 12

2. Công tác giống. 13

II. Công tác Thú y 14

1. Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm trong thì gian thực tập. 14

2.Kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh Thú y được: 14

3.Kết quả điều trị bệnh cho đàn gia súc gia cầm trong thời gian thực tập 14

C. Kết luận và đề nghị. 28

1. Kết luận. 28

2. Đề nghị 28

PHẦN II CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU 29I Đặt vấn đề 29

II. Mục đích và yêu cầu của đề tài. 31

1. Mục đích. 31

2. Yêu cầu. 31

III. Cơ sở khoa học của đề tài. 31

1. Đặc điểm sinh lý của lợn con 31

2. Nguyên nhân gây nên bệnh phân trắng ở lợn con :"Colibacillosis" 35

3. Đại cương về vi khuẩn Eschieriachia (E.coli) 39

4. Đường nhiễm bệnh 45

5. Cơ chế sinh bệnh 46

6. Triệu chứng lâm sàng 48

7.Sự tiến triển của bệnh Colibacillosis 50

8. Bệnh tích đại thể 50

9. Biện pháp phòng và điều trị bệnh phân trắng lợn con (Colibacillosis) 51

1. Tình hình nghiên cứu trong nước: 56

2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 59

V. Đối tượng - Vật liêu - Nội dung và phương pháp nghiên cứu. 61

1. Đối tượng nghiên cứu. 61

2. Vật liệu nghiên cứu. 61

3. Nội dung nghiên cứu. 61

4. Phương pháp nghiên cứu 61

VI. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 63

1. Tỷ lệ cảm nhiễm bệnh phân trắng lợn con qua từng lần theo dõi 63

2. Tỷ lệ cảm nhiễm bệnh phân trắng lợn con qua các giai đoạn tuổi khác nhau 66

3. Hiệu quả của thuốc K.C.N.D và Genorfcoli trong điều trị bệnh phân trắng lợn con 68

5. Tỷ lệ tái nhiễm 70

VII. Kết luận và đề nghị 72

1. Kết luận 72

2. Đề nghị 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

 

doc81 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1745 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Điều tra tỷ lệ cảm nhiễm bệnh phân trắng lợn con theo mẹ giai đoạn từ 1 đến 21 ngày tuổi và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc KCND và Genorfcoli, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐiều tra tỷ lệ cảm nhiễm bệnh phân trắng lợn con theo mẹ giai đoạn từ 1 đến 21 ngày tuổi và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc KCND và Genorfcoli tro.doc