Đề tài Hiệu quả của chính sách giao đất, giao rừng tại thôn Dùng - Xã Trung Sơn - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ

Trước năm 1993, rừng và đất rừng của thôn Dùng nói riêng và của xã Trung Sơn nói chung đều thuộc quản lý của lâm trường Yên Lập. Giai đoạn đó rừng bị chặt phá nhiều, chất lượng rừng suy giảm nhanh, diện tích rừng tự nhiên bị giảm mạnh.

pdf31 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2181 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hiệu quả của chính sách giao đất, giao rừng tại thôn Dùng - Xã Trung Sơn - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHiệu quả của chính sách giao đất, giao rừng tại thôn Dùng - xã Trung Sơn - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ.pdf
Tài liệu liên quan