Đề tài Lập quy trình công nghệ sửa chữa giá chuyển hướng đầu máy D19E

MỤC LỤC

Lời nói đầu 03

Chương 1 Giới thiệu các loại giá chuyển hướng đầu máy đang vận dụng

trên đường sắt Việt Nam 04

1.1. Giá chuyển hướng kiểu ke trượt 04

1.2. Giá chuyển hướng kiểu đòn quay 07

1.3. Giá chuyển hướng kiểu thanh kéo 09

Chương 2 Đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động của giá chuyển hướng

đầu máy D19E 11

2.1. Tổng quan về đầu máy Đổi mới 11

2.1.1. Giới thiệu chung 11

2.1.2. Bố trí tổng thể đầu máy D19E 11

2.2. Giá chuyển hướng đầu máy Đổi mới 12

2.2.1. Những thông số kỹ thuật cơ bản của giá chuyển hướng D19E 12

2.2.2. Đặc điểm cấu tạo từng bộ phận 13

Chương 3 Những hư hỏng thường gặp của giá chuyển hướng

đầu máy Đổi mới D19E 27

3.1. Khung giá chuyển hướng 28

3.2. Hệ thống lò xo 30

3.3. Hệ thống giảm chấn 31

3.4. Hệ thống thanh kéo 32

3.5. Block hãm 32

3.6. Bộ trục bánh 32

3.7. Bầu dầu 34

Chương 4 Quy trình sửa chữa giá chuyển hướng đầu máy D19E 35

4.1. Quy trình công nghệ sửa chữa giá chuyển hướng đầu máy Đổi mới 36

4.2. Giải thể giá chuyển hướng 38

4.2.1. Giải thể giá chuyển hướng với thân xe 38

4.2.2. Giải thể các chi tiết trên giá chuyển hướng 38

4.3. Quy trình công nghệ sửa chữa giá chuyển hướng 39

4.3.1. Quy trình công nghệ sửa chữa các bộ phận 39

4.3.1.1. Khung giá chuyển 40

4.3.1.2. Bầu dầu 41

4.3.1.3. Hệ thống hãm 42

4.3.1.4. Hệ thống lò xo, giảm chấn 43

4.3.2. Quy trình công nghệ sửa chữa bộ trục bánh 44

4.3.2.1. Đặc điểm cấu tạo của bộ trục bánh 44

4.3.2.2. Hư hỏng của bộ trục bánh 45

4.3.2.3. Quy trình công nghệ sửa chữa bộ trục bánh 50

4.3.2.4. Hạn độ cho phép sau khi sửa chữa bộ trục bánh 73

4.4. Quy trình lắp ráp giá chuyển hướng 74

4.4.1. Công việc chuẩn bị trước khi lắp ráp giá chuyển hướng 74

4.4.2. Lắp ráp giá chuyển hướng đầu máy D19E 75

4.4.2.1. Lắp ráp bầu dầu với trục bánh 75

4.4.2.2. Lắp ráp động cơ điện kéo đến trục bánh

hoặc trục bánh đến bạc trục 75

4.4.2.3. Lắp ráp các thiết bị giá chuyển đến khung giá 76

4.4.3. Yêu cầu sau khi lắp ráp giá chuyển hướng 77

Phụ lục 1 78

Phụ lục 2 79

Kết luận 81

Tài liệu tham khảo 82

 

doc85 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3304 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lập quy trình công nghệ sửa chữa giá chuyển hướng đầu máy D19E, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLập quy trình công nghệ sửa chữa giá chuyển hướng đầu máy D19E.doc
  • dwginrangoaia0207.dwg
  • dwginvaodoana3a4.dwg