Đề tài Phổ hấp thụ nguyên tử (ASS)

Thiết bị phân tích phải được đặt trong điều kiện phân tích tối ưu để thu được kết

quả đo tốt nhất. Tuỳ thuộc vào nguyên tố cần phân tích và thành phần của mẫu mà điều

kiện tối ưu có thể khác nhau.

a. Vạch phổ phân tích:

Bức xạ phát ra từ đèn catốt rỗng chứa một loạt các nhóm phổ phức tạp của các

nguyên tố trong thành phần của catốt và của khí trong đèn. Các nguyên tử ở trạng thái

tự do hấp thụ chọn lọc một số vạch phổ nhất định. Việc chọn vạch phổ (bước sóng) nào

đối với nguyên tố cần xác định phải đảm bảo độ nhạy là lớn nhất. Việc chọn vạch phổ

còn phụ thuộc vào khoảng nồng độ của nguyên tố tromg mẫu.

b. Độ rộng của khe vào:

Độ rộng của khe vào có thể thay đổi đối với từng nguyên tố phân tích và từng

loại ngọn lửa để đảm bảo sự hấp thụ bức xạ là lớn nhất.

c. Dòng điện của đèn catốt rỗng:

Nếu điều kiện hoạt động của đèn catot rỗng không đúng, các vạch phổ sẽ bị mở

rộng, làm giảm độ nhạy hấp thụ, hoặc kết quả đo thu được bị nhiễu. Do đó, cường độ

dòng điện của đèn đựơc xác định dựa vào ba yếu tố: độ chói của đèn, độ nhạy hấp thụ

và tuổi thọ của đèn

 

pdf12 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2486 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phổ hấp thụ nguyên tử (ASS), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhổ hấp thụ nguyên tử aas.pdf
Tài liệu liên quan