Đồ án Thiết kế tháp hấp thu khí NH3 bằng nước

MỤC LỤC

 

trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I Tổng quan về nguồn nguyên liệu và 2

phương pháp xử lý

I.1 Khái niệm 3

I.2 Cơ sở lý thuyết 4

I.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất hấp thu 5

I.4 Tính chất của NH3 5

I.5 Thiết bị hấp thu 6

 

CHƯƠNG II Quy trình công nghệ 7

II.1 Thuyết minh quy trình công nghệ 8

II.2 Sơ đồ quy trình công nghệ 8

 

CHƯƠNG III Tính toán cân bằng vật chất và năng lượng 9

III.1 Tính cân bằng vật chất và năng lượng cho 10

tháp hấp thu

III.2 Tính toán thiết bị chính 13

III.3 Trở lực củatháp 19

 

CHƯƠNG IV Tính toán cơ khí 20

IV.1 Chọn vật liệu 21

IV.2 Tính chiều dày thân 21

IV.3 Tính chiều dày đáy , nắp 23

IV.4 Chọn bích 23

IV.4.1. Chọn bích nối đáy, nắp và thân 23

IV.4.2. Tính các ống dẫn 26

IV.4.3. Khối lượng thiết bị 27

IV.4.4. Tính tai treo 28

IV.4.5. Tính chân đỡ 29

IV.5 Tính toán thiết bị phụ 29

IV.5.1 Tính chiều cao bồn cao vị 29

IV.5.2 Tính bơm 31

IV.5.3 Tính quạt 33

 

CHƯƠNG V Tính toán kinh tế 35

 

KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

 

doc42 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 7274 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế tháp hấp thu khí NH3 bằng nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHOANTAT-TAI.doc
  • dwgQtrcn.dwg
  • doctai.doc
  • dwgTATTAT.dwg
  • docthucphuong.doc
Tài liệu liên quan