Đề tài Thử nghiệm phân lập và nuôi cấy tế bào ung thư cổ tử cung người

Đặt vấn đề

“Sự sống quá phức tạp không cho phép chỉ qua một vài nghiên cứu mà

hiểu được toàn bộ cơ thể con người” – Linus Pauling. Hiện nay trên thế giới các

ứng dụng kỹ thuật của hàng loạt công trình nghiên cứu nuôi cấy các tế bào

ung thư đã và đang giúp các nhà khoa học từng bước giải đáp những vấn đề cơ

bản trong sinh học phân tử và cả những điều bí ẩn trong cơ thể con người. Các

nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và khám phá ra những dòng tế bào

đồng nhất về mặt di truyền. Các tế bào được chọn lọc này là mục tiêu cho việc

tiến hành các liệu pháp sinh học nhằm góp phần ngăn chận căn bệnh hiểm

nghèo.

Khoa học về nuôi cấy tế bào ung thư có phạm vi ứng dụng rất rộng và

phong phú cả trong nghiên cứu khoa học và trong thương mại. Dòng tế bào ung

thư được sử dụng như một vật liệu để sản xuất ra các cơ chất. Các protein người

có thể được phân lập trực tiếp từ việc nuôi cấy tế bào. Các dòng tế bào đóng

vai trò quan trọng trong các kỹ thuật tái tổ hợp DNA trong sinh học phân tử.

Người ta còn sử dụng dòng tế bào để thử nghiệm các loại thuốc có độc tính để

điều trị các bệnh di truyền, ung thư. Việc nuôi cấy tế bào còn góp phần mở ra

kỹ thuật dung hợp tế bào. Kỹ thuật này giúp chúng ta hiểu biết những điều bí

ẩn xãy ra bên trong cơ thể con người như các cấu tạo và chức năng của gen

người, các biểu hiện và các cơ chế di truyền, các phản ứng sinh học bình

thường và quá trình phát triển của những gen bệnh.

Mục tiêu chính của luận văn này là giới thiệu nền tảng cơ bản và

phương pháp luận cần thiết để tiến hành nuôi cấy tế bào ung thư nói chung và

đặc biệt là thử nghiệm phân lập và nuôi cấy sơ cấp tế bào ung thư cổ tử cung

từ các mẫu mô sinh thiết của các bệnh nhân được chẩn đoán bị tổn thương

loạn sản ở giai đoạn IB, IIA và IIB.

Ở Việt Nam việc nuôi cấy các tế bào còn hết sức mới mẽ. Dựa trên các

tài liệu có được với sự hướng dẫn của các Thầy Cô, các anh chị và sự hỗ trợ của

bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh em đã cố gắng tiến hành công

việc nuôi cấy dòng tế bào ung thư cổ tử cung trong phạm vi khả năng, thời gian

và các điều kiện kỹ thuật hiện có. Kết quả cũng mới chỉ dừng ở mức độ xác

định tế bào ung thư cổ tử cung có thể nuôi cấy trong một môi trường nhất định

với các thao tác chuẩn, kèm theo điều kiện môi trường và các dụng cụ thí

nghiệm cần phải được vô trùng tuyệt đối. Mặc dù tỷ lệ thành công ở lần thử

nghiệm phân lập và nuôi cấy đầu tiên của em là 1/20 mẫu sinh thiết nhưng

đây là tiền đề để em có thể tiếp tục theo đuổi đề tài này trong tương lai.

pdf75 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3506 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thử nghiệm phân lập và nuôi cấy tế bào ung thư cổ tử cung người, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThử nghiệm phân lập và nuôi cấy tế bào ung thư cổ tử cung người.pdf
Tài liệu liên quan