Đề tài Thực trạng sử dụng y học cổ truyền của người dân tỉnh Hà Tây năm 2006

MỤC LỤC

Đặt vấn đề 2

Chương 1. Tổng quan 5

1.1. Y học cổ truyền trong CSSK nhân dân ở một số nước trên thế giới 5

1.2. Y học cổ truyền trong CSSK nhân dân ở Việt Nam 8

1.2.1. Y học cổ truyền Việt Nam giai đoạn trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 9

1.2.2. Y học cổ truyền Việt Nam giai đoạn từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay 11

1.3. Những nghiên cứu về thực trạng sử dụng YHCT tại Việt Nam 14

1.4. Vài nét về địa bàn nghiên cứu 16

Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 20

2.1. Đối tượng nghiên cứu 20

2.2. Phương pháp nghiên cứu 20

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 20

2.2.2. Địa điểm nghiên cứu 20

2.2.3. Phương pháp chọn mẫu 20

2.2.4. Phương pháp tính cỡ mẫu 21

2.2.5. Kỹ thuật thu thập và sử lý số liệu 21

2.2.6. Đạo đức trong nghiên cứu 22

2.2.7. Một số khái niệm và tiêu chuẩn đánh giá được sử dụng trong nghiên cứu 22

Chương 3. Kết quả nghiên cứu 25

3.2. Thực trạng sử dụng y học cổ truyền của người dân 27

3.3. Yếu tố liên quan đến việc người dân lựa chọn dịch vụ YHCT trong phòng và điều trị bệnh 36

3.4. Kết quả nghiên cứu định tính 41

Chương 4. Bàn luận 43

Kết luận 58

Khuyến nghị 60

Tài liệu tham khảo 61

Phụ lục 67

doc66 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3597 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng sử dụng y học cổ truyền của người dân tỉnh Hà Tây năm 2006, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng sử dụng y học cổ truyền của người dân tỉnh Hà Tây năm 2006.doc
  • docbia lv khanh.doc
  • docLoicamon.doc
  • docnhËn xÐt.doc
  • docphu lu lvkhanh.doc
  • doctu viet tat.doc
Tài liệu liên quan