Đề tài Tính chất định tính của các hệ động lực chịu nhiễu

Bây giờ chúng tôi đưa ra kết quả mới để tính toán bán kính điều khiển được của hệ tuyến tính dưới nhiễu cấu trúc. Chìa khóa của kỹ thuật là lý thuyết toán tử tuyến tính đa trị trong biểu diễn phương trình và ma trận được gắn kết trong tính toán

pdf79 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1921 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tính chất định tính của các hệ động lực chịu nhiễu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTính chất định tính của các hệ động lực chịu nhiễu.pdf
Tài liệu liên quan