Đề tài Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất cồn

MỤC LỤC

Phần 1:Giới thiệu chung 3

Phần 2: Sơ đồ quy trình 4

Phần 3:Ứng dụng của VSV trong công đoạn đường hóa dịch cháo 6

I-Giới thiệu chung về nấm mốc 6

1-Cấu tạo sợi nấm 7

2-Sinh sản của nấm 7

II-Những loài nấm thường dùng 9

1-Rhizopus 11

2-Mucor 11

3-Aspergillus 12

III- Nuôi cấy mốc đường hóa : các chế phẩm enzym đường hóa 16

IV- Đường hoá tinh bột: 21

1-Tác dụng của enzym amylase lên mạch tinh bột 21

2- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đường hóa tinh bột 23

Phần 4:Ứng dụng của VSV trong công đoạn lên men dịch đường 31

A-Nấm men 31

I-Saccharomyces cerevisiae 31

1-Đặc điểm 31

2-Một số chủng Saccharomyces cerevisiae thường dùng 32

3-Nghiên cứu so sánh khả năng lên men của chủng 12 với chủng MTB và 1 vài chủng khác hiện có ở nước ta. 33

4- Điều kiện lên men 35

5-Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của nấm men Saccharomyces cerevisiae 36

II- Cơ chế lên men rượu 40

1- Cơ chế hóa sinh học của quá trình ln men 41

2- Tiến hành lên men rượu 44

III- Nhận xét, đánh giá các phương pháp lên men 46

IV- Hiệu suất quá trình lên men từ nấm men 48

B-Vi khuẩn 48

I.Giới thiệu chung 48

II.Các vi khuẩn lên men cồn 49

1.Zymomonas mobilis 50

a.Đặc điểm 50

b.Điều kiện phát triển 52

c. Nuôi cấy 53

d- Qu trình ln men 55

e-Hiệu suất quá trình 55

2.Clostridium 57

a.Đặc điểm 57

b.Điều kiện phát triển 58

Phần 5: Hiệu suất và tổn thất trong sản xuất 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

 

 

 

 

doc67 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 4454 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất cồn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docỨng dụng vi sinh vật trong sản xuất cồn.doc
Tài liệu liên quan